Periodieke vernieuwing RI&E niet opgenomen in Arbowet

Werker via Pixabay cirkelzaag

Minister Van Gennip acht een wettelijke verplichting tot periodieke vernieuwing niet het juiste middel om de kwaliteit van RI&E’s daadwerkelijk te vergroten. De minister, bij de tweede voortgangsrapportage Meerjarenplan RI&E (2020-2023) : “Uit de opgehaalde input bij stakeholders en respondenten blijkt dat er weinig behoefte bestaat om de wet- en regelgeving aan te passen, aangezien al wettelijk is verankerd dat de RI&E actueel moet zijn. Omdat actualisatie per definitie maatwerk vergt, is een algemeen geldende termijn voor alle bedrijven niet werkbaar. Daarbij zou een RI&E een cyclisch, levend karakter moeten hebben, en dus direct moeten worden aangepast bij veranderende omstandigheden, zoals de Covid-uitbraak. De zorg is dat een wettelijk vastgestelde termijn voor vernieuwing juist leidt tot een meer statisch karakter, waarbij vooral de wettelijke (minimum)eis wordt nageleefd. Dan bestaat ook nog de kans dat werkgevers een dergelijke verplichting administratief afhandelen, zodat ze aan de verplichting voldoen, terwijl het belangrijk is dat de RI&E-update zorgvuldig en oprecht gebeurt.”

Digitaal inspecteren

Inmiddels is een verkenning uitgevoerd naar grootschalige (digitale) administratieve handhaving van de RI&E. In het eindrapport worden drie scenario’s geschetst voor grootschalig digitaal inspecteren. De grove berekeningen in het rapport maken duidelijk dat grootschalig digitaal inspecteren alleen gerealiseerd kan worden met substantiële financiële investeringen in zowel capaciteit als ICT-ondersteuning. Daarbij is hiervoor (op de huidige arbeidsmarkt schaarse) ICT-expertise nodig. Ondanks deze uitdagingen kan grootschalig digitaal inspecteren een belangrijke innovatie voor de toekomst zijn. “Om die reden zal ik bezien welke verdiepende vervolgstappen hierop kunnen worden gezet.”

Het Meerjarenplan heeft als doel om via een programmatische aanpak de naleving van de RI&E-plicht te vergroten. De naleving moet op twee vlakken verbeterd worden: enerzijds moet het aantal werkgevers dat een RI&E heeft omhoog, en anderzijds moet de kwaliteit van de RI&E’s verbeterd worden. Om dit te bewerkstelligen, zijn er drie programmalijnen: communicatie, gericht op het informeren van werkgevers; toepassing, gericht op het ondersteunen van werkgevers bij het opstellen van een goede RI&E, welke weer bestaat uit drie sporen: Informatievoorziening, Instrumenten, en Advisering & Toetsing;  Toezicht en Naleving, gericht op het controleren van de naleving.

De tweede voortgangsrapportage vormt voor de minister geen aanleiding voor aanpassing van het programma, dat zich sterk blijft richten op bewustwording.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meeste mensen met Long Covid volledig arbeidsongeschikt

Meeste mensen met Long Covid volledig arbeidsongeschikt

In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1.239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn...

Ruim 200.000 mensen hebben STAP-budget aangevraagd in 2022

Ruim 200.000 mensen hebben STAP-budget aangevraagd in 2022

Ruim 200.000 mensen hebben dit jaar met succes een aanvraag STAP-budget kunnen indienen. Aldus UWV. Voor 2023 zijn er zes aanvraagperiodes. De eerste aanvraagperiode...

NN lanceert verzuimpreventiepakket voor mkb

NN lanceert verzuimpreventiepakket voor mkb

Nationale-Nederlanden komt met een preventiepakket voor het mkb. Zo krijgt een werkgever met een preventiescan inzicht in de bedrijfssituatie en gaan werkgevers...

Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW met twee jaar verlengd

Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW met twee jaar verlengd

Minister Schouten verlengt de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) met twee jaar. Zo is het volgens haar mogelijk is om de groep van zzp-ers die...

FNV vraagt om andere invulling STAP- budget

FNV vraagt om andere invulling STAP- budget

Vakbond FNV roept op om het STAP- budget toegankelijker te maken. In een brief aan de Tweede Kamer doet de FNV een aantal aanbevelingen, waaronder: werk toe naar...

Voorkomen beter dan genezen

Voorkomen beter dan genezen

(Annemieke Postema, AOVdokter.nl, in Ken je vak! VVP 4-2022) Een arbeidsongeschiktheidsverzekering doet meer dan uitkeren. Iedere serieuze verzekeraar biedt preventiediensten...

Ken je klant

Ken je klant

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 4-2022) De vraag van de relatie is of het eigenrisicodragerschap Ziektewet interessant is, voornamelijk om de...

“Waken voor een najaar met toenemend verzuim”

“Waken voor een najaar met toenemend verzuim”

Interpolis constateert een flinke toename van het aantal verzuimmeldingen en roept op aandacht te houden voor maatregelen tegen corona. René Voets, directeur...

Achmea Innovation Fund investeert in OpenUp

Achmea Innovation Fund investeert in OpenUp

Het Achmea Innovation Fund heeft een belang genomen in OpenUp. Dit scale-up bedrijf uit Amsterdam richt zich op het mentaal welzijn van werknemers. OpenUp biedt...

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gestart

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gestart

UWV is op 1 oktober begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld...