PG Hoge Raad in advies: kosten contra-expert vallen onder art. 7:959 lid 1 BW

euro's via Pixabay 4

De kosten van een door de verzekerde ingeschakelde contra-expert komen, voor zover aan de dubbele redelijkheidstoets is voldaan, wel degelijk op grond van artikel 7:959 lid 1 BW voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking. Aldus de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in diens advies in het cassatieberoep van Achmea tegen Stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland. De uitspraak in dit beroep is naar verwachting later dit jaar.

Volgens Achmea heeft het gerechtshof miskend dat de kosten van een door de verzekerde ingeschakelde contra-expert niet voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking komen op grond van artikel 7:959 lid 1 BW. Zij voert aan dat contra-expertisekosten slechts dan voor vergoeding in aanmerking komen als de verzekeraar bij een gedekt evenement de schade te laag vaststelt en de verzekerde een contra-expert inschakelt, waarna (al dan niet in rechte) een hogere uitkering wordt vastgesteld. In een dergelijk geval pleegt de verzekeraar met zijn te lage vaststelling wanprestatie, waardoor de verzekeraar jegens de verzekerde vergoeding van de contra-expertisekosten is verschuldigd op grond van art. 6:96 lid 2 sub b BW.

In het advies volgt de PG Achmea hierin niet. Het advies leest verder: “Voor de in het onderdeel naar voren gebrachte opvatting van Achmea dat de kostenvergoeding is beperkt tot het geval van wanprestatie door de verzekeraar bij de schadevaststelling en in dat geval is gebaseerd op rechtstreekse toepassing van (art. 6:74 jo.) art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b, BW, is geen steun te vinden in de tekst van art. 7:959 lid 1 BW en evenmin in de wetsgeschiedenis (randnummers 2.7 en 2.9 hiervoor). Ook in de literatuur wordt deze opvatting bij mijn weten niet verdedigd.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Daphne de Kluis in Raad van Bestuur Achmea

Daphne de Kluis in Raad van Bestuur Achmea

Daphne de Kluis wordt per 12 oktober 2021 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Achmea. Zij vult de vacature in die ontstond door het vertrek van bestuursvoorzitter...

Achmea plant één miljoen bomen met herbebosser Land Life

Achmea plant één miljoen bomen met herbebosser Land Life

Achmea gaat de komende drie jaar circa één miljoen bomen planten.  Samen met Land Life Company is een meerjarig herbebossingsprogramma gestart...

Kifid: vervalste nota, geen uitkering

Kifid: vervalste nota, geen uitkering

(Kifid-uitspraak 2021-0724) Een consument heeft naar aanleiding van een straatroof een claim ingediend bij Achmea. Ter onderbouwing van die claim heeft zij een aantal...

Jack Hommel in Lindenhaeghe On tour: "Ik moest mezelf opnieuw uitvinden"

Jack Hommel in Lindenhaeghe On tour: "Ik moest mezelf opnieuw uitvinden"

"Corona leverde mij zo’n drie uur extra tijd per dag op. Dat verdeelde ik als volgt: een uurtje extra slapen, een uurtje extra werken en een uurtje extra ontspannen",...

Achmea: "Klanten helpen zich te wapenen tegen klimaatverandering"

Achmea: "Klanten helpen zich te wapenen tegen klimaatverandering"

"Achmea heeft drie duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties centraal gesteld, namelijk ‘goede gezondheid en welzijn’, ‘duurzame steden en gemeenschappen’...

Kwestie contra-expertise: PG adviseert cassatieberoep te verwerpen

Kwestie contra-expertise: PG adviseert cassatieberoep te verwerpen

Achmea, dat contra-expertise alleen door bepaalde experts wil laten verrichten, vindt geen steun in het advies van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden....

Valkenburg: Achmea zegt toe alle schade door secundaire waterkeringen af te wikkelen

Valkenburg: Achmea zegt toe alle schade door secundaire waterkeringen af te wikkelen

Achmea heeft volgens burgemeester Prevoo van Valkenburg aan de Geul toegezegd alle overstromingsschade veroorzaakt door secundaire waterkeringen af te wikkelen....

Achmea zet Dakpannen Netwerk op

Achmea zet Dakpannen Netwerk op

Achmea heeft een Dakpannen Netwerk opgezet. Dit netwerk zorgt ervoor dat er na extreem weer extra capaciteit beschikbaar is om schades aan daken, zoals afgewaaide...

Achmea weigert op onjuiste grond kosten contra-expertise te vergoeden

Achmea weigert op onjuiste grond kosten contra-expertise te vergoeden

Achmea heeft op onjuiste grond geweigerd de kosten (2.371,60 euro) van een contra-expertise te vergoeden. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Gelderland. De kantonrechter:...

Van Duin (Achmea) ziet terug op onzeker maar tóch ook hoopvol jaar

Van Duin (Achmea) ziet terug op onzeker maar tóch ook hoopvol jaar

"En tóch was het ook een hoopvol jaar", aldus Willem van Duin, nog tot 1 april 2021 bestuursvoorzitter van Achmea in een toelichting op de jaarcijfers. "Ondank...