"Pijn van duurder pensioen evenwichtig verdelen"

Frank Driessen AON

“Zoals Klaas Knot van DNB terecht heeft opgemerkt deze week, kan een nieuw stelsel de gevolgen van de lage rente niet ineens wegnemen. We zullen rekening moeten houden met lage rente en daardoor duurder pensioen. Het is van de belang de pijn die hierdoor veroorzaakt wordt evenwichtig te verdelen en hier goede afspraken over te maken.” Aldus Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment.

Tijdens het Aon-pensioencongres op 22 september bleek dat de helft van de pensioenfondsbestuurders de verbeterde premieregeling overweegt. Driessen: “Voor de verbeterde premieregeling zijn momenteel al kostenefficiënte uitvoerders in de markt. Dit kan best een verschuiving in de markt teweeg brengen.

“Belangrijke overwegingen zijn vaak begrijpelijkheid en communicatie richting deelnemers. De verbeterde premieregeling wordt vaak als eenvoudiger beschouwd, omdat de beleggingsrendementen aan het individu worden toegekend. In het nieuwe ofwel doorontwikkelde contract wordt het totale beleggingsrendement verschillend aan cohorten toebedeeld, wordt er een solidariteitsreserve geïntroduceerd en kunnen beleggingsrendementen gespreid worden over de tijd.”

Premie

Minister Koolmees riep deze week op, nu pensioenfondsen in zwaar weer blijven verkeren, de pensioenpremie al vast te stellen met de projectiemethode op basis van verwacht rendement in het nieuwe stelsel. Driessen: “Of dit de gewenste ruimte geeft, is de vraag; veel fondsen gebruiken nu al het verwacht rendement om de premie te dempen.”

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is volgens de Aon Pensioenthermometer teruggelopen van 96 procent in augustus naar 95 procent in september. De meevaller van ongeveer twee procent door de nieuwe Prognosetafel die het Actuarieel Genootschap vorig maand publiceerde, is hierin al meegenomen. Deze meevaller wordt teniet gedaan door een verder dalende rente en de aandelenkoersen die onder druk staan.  

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, bleef nog net stabiel op 95 procent. Deze dekkingsgraad ligt boven het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 90 procent. De hogere dekkingsgraden van voor de coronacrisis zullen echter in dit gemiddelde nog vervangen worden door de huidige lagere dekkingsgraden. Het blijft daardoor de vraag of alle fondsen uit de gevarenzone zijn aan het eind van het jaar, aldus Aon.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe subregio Aon onder leiding van Philip Alliet

Nieuwe subregio Aon onder leiding van Philip Alliet

België, Nederland en Luxemburg gaan bij Aon per 1 september een nieuwe Benelux subregio vormen die onder leiding komt te staan van Philip Alliet (de huidige...

Aon: pensioentransitie vraagt rust, voldoende tijd en energie

Aon: pensioentransitie vraagt rust, voldoende tijd en energie

“We staan aan de vooravond van de grootste transitie in ons pensioenstelsel ooit. Er zijn veel berekeningen nodig, een goed onderbouwd proces en er moeten...

Opnieuw stijgende dekkingsgraden pensioenfondsen

Opnieuw stijgende dekkingsgraden pensioenfondsen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april gestegen naar 118 procent. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in februari naar 118 procent.  De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad steeg naar...

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers is niet of nauwelijks bezig met de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling, zo blijkt uit de pensioensurvey...

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in 2023 van 120 naar 119 procent. Pensioenkortingen...

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

Dekkingsgraad pensioenfondsen bedraagt 123,2 procent

Dekkingsgraad pensioenfondsen bedraagt 123,2 procent

In het derde kwartaal van 2023 is de dekkingsgraad van de pensioensector verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal. De dekkingsgraad van de pensioensector...