Pilot inzet rechtsbijstandverzekeraars in stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand vruchteloos

Rechtershamer via Pixabay

De pilot over de inzet van rechtsbijstandverzekeraars in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand heeft geen resultaat opgeleverd. De Raad voor Rechtsbijstand in een evaluatie: “Het aantal van zeventien zaken biedt onvoldoende robuuste data om tot een zorgvuldige en onderbouwde analyse te kunnen komen. Zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin kunnen er derhalve geen conclusies worden verbonden aan de wijze waarop de zaken door LegalGuard zijn behandeld.”

De doelstelling van de pilot was primair ervaring opdoen met de dienstverlening van een rechtsbijstandsverzekeraar – gekozen werd voor LegalGuard van Achmea - door (maximaal) 750 consumentenzaken te behandelen volgens een gemoduleerde werkwijze. De Raad wilde inzicht krijgen in de mate van effectiviteit en doelmatigheid van de dienstverlening; de mate waarin de voornamelijk digitale en telefonische behandeling aansluit bij de doelgroep van de gefinancierde rechtsbijstand; de mate waarin burgers tevreden zijn over het proces en de uitkomst van de dienstverleningen; de kwaliteit van de geleverde diensten. Tenslotte zou de pilot naar verwachting ook inzichten opleveren die voor de ontwikkeling van oplossingsroutes en rechtshulppakketten op het gebied van consumentenrecht van belang zijn en mogelijk ook breder van toepassing kunnen zijn.

Niet alleen bleef het aantal zaken ver beneden de verwachtingen. Ook was de pilot vanaf de start volop in de publiciteit en waren de commentaren, zeker op social media, voor het overgrote deel negatief. De pilot was tevens aanleiding voor een flink aantal Wob-verzoeken aan de Raad en tientallen Kamervragen aan de minister. Daarbij ging het – naar aanleiding van een bedrijfsbezoek - onder meer over vermeende banden tussen de minister en Achmea.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roger Offermans - TRIADE Hypotheken - Verzekeringen BV 12 januari 2021

Een goed bedoeld initiatief wordt de kop afgehakt door het wantrouwen dat mensen hebben in de overheid. Langzaam maar zeker is men aan het oogsten wat is gezaaid.

Meer over
Pilot met LegalGuard wordt afgemaakt

Pilot met LegalGuard wordt afgemaakt

De pilot met LegalGuard (onderdeel Achmea) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand niet voortijdig stopgezet, ondanks de geringe instroom. Dat schrijft minister Dekker...

Pilot consumentenrechtelijke geschillen

Pilot consumentenrechtelijke geschillen

Op korte termijn start de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard, een initiatief van Achmea, een pilot voor 750 consumentenrechtelijke geschillen voor maximaal...

"Rechtsbijstandsverzekering geen alternatief voor gesubsidieerde rechtshulp"

"Rechtsbijstandsverzekering geen alternatief voor gesubsidieerde rechtshulp"

Minister Dekker laat de Tweede Kamer weten rechtsbijstandsverzekering geen alternatief te vinden voor gesubsidieerde rechtshulp. Dekker: "Het lid Krol deed de suggestie...

Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

"Het is goed dat een breed scala aan juridische hulpverleners via het aanbieden van rechtshulppakketten betrokken kan worden bij het verlenen van gesubsidieerde...

Gesubsidieerde rechtsbijstand gemoderniseerd

Gesubsidieerde rechtsbijstand gemoderniseerd

Rechtshulppakketten, die voorzien in een behandeling van het probleem voor een integrale, vooraf bepaalde prijs. Dat is een van de vernieuwingen die het kabinet...