Pleidooi voor basisregeling AOV voor alle werkenden

Bakker winkel via Pixabay

Het Modern Werkenden Collectief pleit voor een financieel vangnet bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De regeling zou er als volgt uit moeten zien: verplichte deelname van iedere werkende die in een kalenderjaar minimaal 1.225 uur heeft gewerkt; de bruto-uitkering is 75 procent van het WIA-maandinkomen en wordt toegekend aan alle werkenden die na een wachttijd van twee jaar nog steeds 80 procent tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn; een regeling waarbij het UWV de uitvoerder is; ZZP’ers die al een AOV-verzekering hebben, krijgen de mogelijkheid om het verzekerde bedrag te verlagen met de hoogte van de IVA-uitkering (IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten); de regeling wordt betaald door de werk-/opdrachtgever en/of door de overheid. De overheid kan dat deel van de zelfstandigenaftrek dat reeds gekort is, gebruiken voor de financiering.

Het Collectief: "Wij hebben een voorstel uitgewerkt voor een basisregeling die bijdraagt aan een gelijk speelveld en die gebaseerd is op traditionele solidariteit. Waarbij wij benadrukken dat deze verplichte basisregeling alleen als ‘oplossing’ wordt gezien om erger te voorkomen: een AOV-plicht alleen voor ZZP’ers. Zo’n specifieke ZZP-regeling gaat voorbij aan de grote verscheidenheid van werkvormen op de hedendaagse arbeidsmarkt en is weinig solidair."

Het Modern Werkenden collectief wordt gevormd door ONL en de Werkvereniging die samen een brede groep modern werkenden vertegenwoordigen – organisaties, verenigingen, platforms en andere netwerken van zelfstandigen en hybride werkenden.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Tom Bloemheuvel FFP CFP - Tom Bloemheuvel Financieel Advies 23 januari 2020

Straks ben ik voor mijn AOV arbeidsongeschikt vanwege het beroepscriterium en voor de "nieuwe" WAZ niet omdat daar andere AO-criteria gelden. Dus daar dreigt een inkomensgat of dubbele verzekering. Overheid stop met deze bemoeizucht. Een zelfstandige wil graag zelf beslissen.

Meer over
Toch uitkering uitgezonderd van vermogenstoets toeslagen

Toch uitkering uitgezonderd van vermogenstoets toeslagen

Bij een uitkering uit het steunfonds ZWiC wijkt het kabinet af van zijn principe geen uitkeringen uit te zonderen van de vermogenstoets van de toeslagen. Financiën:...

NOW: loonsombepaling aangepast

NOW: loonsombepaling aangepast

Minister Koolmees past de loonsombepaling in de NOW-regeling aan. Geregeld wordt dat de loonsom van maart tot en met mei gehanteerd kan worden bij de subsidievaststelling....

Financieel welzijn omvat meer dan alleen het salaris

Financieel welzijn omvat meer dan alleen het salaris

De bereidheid om persoonlijke informatie te delen met de salarisadministrateur of werkgever om financiële begeleiding te krijgen, is onder millennials nog 68...

Kabinet: ernstige twijfels over invoeren regeling flexwerkers

Kabinet: ernstige twijfels over invoeren regeling flexwerkers

Het kabinet twijfelt aan de wenselijkheid van de onlangs aangekondigde Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA, een vaste tegemoetkoming...

Verlenging belastingmaatregelen

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin door de coronacrisis getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet...

Bedrijfseconomisch ontslag mag in NOW 2.0

Bedrijfseconomisch ontslag mag in NOW 2.0

In de woensdag aangekondigde NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch...

Partnerinkomenstoets in Tozo 2

Partnerinkomenstoets in Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met...

Nieuwe coronaregeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Nieuwe coronaregeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen tijdens de coronacrisis - bovenop de tegemoetkoming loonkosten...

Grote toename aantal WW-uitkeringen in april

Grote toename aantal WW-uitkeringen in april

Het aantal lopende WW-uitkeringen is in april flink gestegen, naar 292.100. Dat zijn 41.700 WW-uitkeringen meer (16,7 procent) dan in maart. Dat meldt het UWV in...

ARAG: "NOW-regeling kan zure nasmaak geven"

ARAG: "NOW-regeling kan zure nasmaak geven"

ARAG registreert steeds meer vragen en verzoeken die betrekking op de NOW-regeling hebben. In april zijn er bijna vijftig procent meer vragen binnengekomen over...