Pleidooi voor basisregeling AOV voor alle werkenden

Bakker winkel via Pixabay

Het Modern Werkenden Collectief pleit voor een financieel vangnet bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De regeling zou er als volgt uit moeten zien: verplichte deelname van iedere werkende die in een kalenderjaar minimaal 1.225 uur heeft gewerkt; de bruto-uitkering is 75 procent van het WIA-maandinkomen en wordt toegekend aan alle werkenden die na een wachttijd van twee jaar nog steeds 80 procent tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn; een regeling waarbij het UWV de uitvoerder is; ZZP’ers die al een AOV-verzekering hebben, krijgen de mogelijkheid om het verzekerde bedrag te verlagen met de hoogte van de IVA-uitkering (IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten); de regeling wordt betaald door de werk-/opdrachtgever en/of door de overheid. De overheid kan dat deel van de zelfstandigenaftrek dat reeds gekort is, gebruiken voor de financiering.

Het Collectief: "Wij hebben een voorstel uitgewerkt voor een basisregeling die bijdraagt aan een gelijk speelveld en die gebaseerd is op traditionele solidariteit. Waarbij wij benadrukken dat deze verplichte basisregeling alleen als ‘oplossing’ wordt gezien om erger te voorkomen: een AOV-plicht alleen voor ZZP’ers. Zo’n specifieke ZZP-regeling gaat voorbij aan de grote verscheidenheid van werkvormen op de hedendaagse arbeidsmarkt en is weinig solidair."

Het Modern Werkenden collectief wordt gevormd door ONL en de Werkvereniging die samen een brede groep modern werkenden vertegenwoordigen – organisaties, verenigingen, platforms en andere netwerken van zelfstandigen en hybride werkenden.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Tom Bloemheuvel FFP CFP - Tom Bloemheuvel Financieel Advies 23 januari 2020

Straks ben ik voor mijn AOV arbeidsongeschikt vanwege het beroepscriterium en voor de "nieuwe" WAZ niet omdat daar andere AO-criteria gelden. Dus daar dreigt een inkomensgat of dubbele verzekering. Overheid stop met deze bemoeizucht. Een zelfstandige wil graag zelf beslissen.

Meer over
"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

De Pensioenfederatie pleit ervoor dat minister Koolmees het snel wettelijk mogelijk maakt voor pensioenfondsen om te experimenteren met een regeling die ook zelfstandigen...

Koolmees: "Evenwichtige analyse commissie Borstlap"

Koolmees: "Evenwichtige analyse commissie Borstlap"

"De richting van een aantal beleidsaanbevelingen in dit rapport is in veel gevallen in lijn met het kabinetsbeleid." Aldus de eerste reactie van minister Koolmees...

Nieuw kennisdossier Adfiz: Wet arbeidsmarkt in balans

Nieuw kennisdossier Adfiz: Wet arbeidsmarkt in balans

Na eerder dit jaar het kennisdossier Transparantie in dienstverlening gepubliceerd te hebben, staat nu ook het nieuwe Adfiz-dossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)...

Subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB start 2 maart

Subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB start 2 maart

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen MKB’ers daarom...

Verbond bezorgd over effecten basisuitkering bij arbeidsongeschiktheid

Verbond bezorgd over effecten basisuitkering bij arbeidsongeschiktheid

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over de effecten die de door de commissie-Borstlap voorgestelde halvering van de loondoorbetalingsperiode en een basisvoorziening...

Commissie schetst inrichting arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

Commissie schetst inrichting arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

De commissie-Borstlap pleit in haar donderdagmiddag verschenen eindrapport inderdaad voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Wat de inrichting...

Vooral werkenden met kinderen gaan er in 2020 op vooruit

Vooral werkenden met kinderen gaan er in 2020 op vooruit

Vooral werkenden met kinderen gaan er dit jaar in koopkracht op vooruit. Dankzij beleidsmaatregelen en loonstijgingen stijgt hun koopkracht over het algemeen met...

Basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden?

Basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden?

Volgens onbevestigde berichten woensdagavond wil het kabinet toe naar een basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De NOS: "Bronnen rond het kabinet...

"WAB onwerkbaar voor de horeca"

"WAB onwerkbaar voor de horeca"

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), ingegaan op 1 januari, is onwerkbaar voor de horeca. Aldus voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland...

Factsheet nieuwe regels payrolling

Factsheet nieuwe regels payrolling

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de factsheet 'WAB: payrolling - informatie voor inleners' gepubliceerd. De factsheet belicht de nieuwe regels die gelden sinds...