Pleidooi voor basisregeling AOV voor alle werkenden

Bakker winkel via Pixabay

Het Modern Werkenden Collectief pleit voor een financieel vangnet bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De regeling zou er als volgt uit moeten zien: verplichte deelname van iedere werkende die in een kalenderjaar minimaal 1.225 uur heeft gewerkt; de bruto-uitkering is 75 procent van het WIA-maandinkomen en wordt toegekend aan alle werkenden die na een wachttijd van twee jaar nog steeds 80 procent tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn; een regeling waarbij het UWV de uitvoerder is; ZZP’ers die al een AOV-verzekering hebben, krijgen de mogelijkheid om het verzekerde bedrag te verlagen met de hoogte van de IVA-uitkering (IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten); de regeling wordt betaald door de werk-/opdrachtgever en/of door de overheid. De overheid kan dat deel van de zelfstandigenaftrek dat reeds gekort is, gebruiken voor de financiering.

Het Collectief: "Wij hebben een voorstel uitgewerkt voor een basisregeling die bijdraagt aan een gelijk speelveld en die gebaseerd is op traditionele solidariteit. Waarbij wij benadrukken dat deze verplichte basisregeling alleen als ‘oplossing’ wordt gezien om erger te voorkomen: een AOV-plicht alleen voor ZZP’ers. Zo’n specifieke ZZP-regeling gaat voorbij aan de grote verscheidenheid van werkvormen op de hedendaagse arbeidsmarkt en is weinig solidair."

Het Modern Werkenden collectief wordt gevormd door ONL en de Werkvereniging die samen een brede groep modern werkenden vertegenwoordigen – organisaties, verenigingen, platforms en andere netwerken van zelfstandigen en hybride werkenden.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Tom Bloemheuvel FFP CFP - Tom Bloemheuvel Financieel Advies 23 januari 2020

Straks ben ik voor mijn AOV arbeidsongeschikt vanwege het beroepscriterium en voor de "nieuwe" WAZ niet omdat daar andere AO-criteria gelden. Dus daar dreigt een inkomensgat of dubbele verzekering. Overheid stop met deze bemoeizucht. Een zelfstandige wil graag zelf beslissen.

Meer over
Factsheet nieuwe regels payrolling

Factsheet nieuwe regels payrolling

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de factsheet 'WAB: payrolling - informatie voor inleners' gepubliceerd. De factsheet belicht de nieuwe regels die gelden sinds...

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In de wet komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen waardoor de huurtoeslag...

Minister handhaaft spoor 1 verplichting eigenrisicodragers Ziektewet

Minister handhaaft spoor 1 verplichting eigenrisicodragers Ziektewet

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid ziet geen reden de spoor 1 verplichting voor eigenrisicodragers in de Ziektewet te schrappen. Eigenrisicodragers...

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen bij pensioenregeling stuit op belemmeringen

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen bij pensioenregeling stuit op belemmeringen

Minister Koolmees roept pensioensector en zelfstandigenorganisaties op experimenten pensioenopbouw zelfstandigen uiterlijk 1 februari 2020 toe te zenden aan zijn...

Kabinet wil wetsvoorstel verplichte AOV zelfstandigen indienen voor zomer 2020

Kabinet wil wetsvoorstel verplichte AOV zelfstandigen indienen voor zomer 2020

Het kabinet streeft ernaar om voor de zomer van 2020 een voorstel naar de Kamer te sturen inzake een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen....

Belastingdienst noemt financiële tegemoetkoming loondoorbetalingskosten onuitvoerbaar

Belastingdienst noemt financiële tegemoetkoming loondoorbetalingskosten onuitvoerbaar

De Belastingdienst vindt de door minister Koolmees aangekondigde financiële tegemoetkoming loondoorbetalingskosten onuitvoerbaar. Koolmees wil nu de gedifferentieerde...

Verbond steunt campagne MKB verzuim-ontzorgverzekering

Verbond steunt campagne MKB verzuim-ontzorgverzekering

"Loondoorbetaling bij ziekte. Daar wil je niet ziek van zijn!" Met die slogan lanceert MKB-Nederland de campagne 'Beter Geregeld' om ondernemers in het midden-...

Stappenplan RI&E

Stappenplan RI&E

(Adfiz in VVP 06-2019) De adviseur kan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gebruiken als startpunt voor een goed adviesgesprek met de ondernemer...

Mooie kans voor adviseurs

Mooie kans voor adviseurs

(door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus) Vers van de pers: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Voor veel werkgevers zal de tijd tekort zijn om nu al voor dit product...

Compensatieregeling transitievergoeding: invoering 'tweede maximum' uitgesteld

Compensatieregeling transitievergoeding: invoering 'tweede maximum' uitgesteld

De compensatie transitievergoeding wordt vooralsnog toch niet gemaximeerd op het door de werkgever tijdens twee jaar ziekte betaalde loon. Dat heeft minister Koolmees...