Pleidooi voor tussentijdse afkoopmogelijkheid kleine pensioenen

Euro's via Pixabay 2018

De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in een brief aan minister Koolmees van SZW twee voorstellen gedaan met betrekking tot kleine pensioenen.

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. Deze wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine (ouderdoms)pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk voor de situaties waarin er sprake is van een nieuwe werkgever. Zo kunnen kleine pensioenen (484,09 of minder bruto per jaar) worden gebundeld tot een groter pensioen. Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen. In de praktijk is echter gebleken dat er zich twee grote knelpunten voordoen waardoor de bedoelingen van deze wet niet volledig kunnen worden geëffectueerd. Het eerst punt betreft het feit dat geconstateerd is dat de reikwijdte van de automatische waardeoverdracht te beperkt is, waardoor bijvoorbeeld kleine pensioenen die zijn ontstaan na een collectieve beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst niet kunnen worden samengevoegd. Het tweede punt betreft het ontbreken van een afkoopmogelijkheid voor kleine nettopensioenen, terwijl deze ook niet voor automatische waardeoverdracht in aanmerking komen. In de brief aan de minister worden hiervoor oplossingen aangedragen: voor alle kleine pensioenen wettelijke waardeoverdracht volgens de wettelijke rekenregels mogelijk maken en invoeren van een tussentijdse afkoopmogelijkheid voor kleine pensioenen.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kleine pensioenen: ook automatische waardeoverdracht bij collectieve beëindiging

Kleine pensioenen: ook automatische waardeoverdracht bij collectieve beëindiging

Minister Koolmees trekt de Wet waardeoverdracht klein pensioen door naar kleine pensioenen die zijn ontstaan wegens collectieve beëindiging van een pensioenregeling....

Zwitserleven plant bomen aan met vervallen kleine pensioenen

Zwitserleven plant bomen aan met vervallen kleine pensioenen

Doordat hele kleine pensioenen zijn komen te vervallen, heeft Zwitserleven vijftien mille beschikbaar die de pensioenverzekeraar gaat gebruiken voor het aanplanten...

Knelpunten bij automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Knelpunten bij automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

In een brief vragen Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars minister Koolmees ook automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen...

Grensbedrag kleine pensioenen 2019

Grensbedrag kleine pensioenen 2019

De afkoopgrens kleine pensioenen is voor 2019 bepaald op 484,09 euro bruto per jaar. Dezelfde grens geldt voor de vaststelling of een pensioen in aanmerking...

Overheidscampagne voor behoud bestaande hele kleine pensioenen

Overheidscampagne voor behoud bestaande hele kleine pensioenen

Het ministerie van SZW is maandag een campagne gestart om pensioendeelnemers te attenderen op de mogelijkheid om te voorkomen dat hele kleine pensioenen (minder...

Wet waardeoverdracht klein pensioen per 1 maart deels van kracht

Wet waardeoverdracht klein pensioen per 1 maart deels van kracht

In het Staatsblad is het inwerkingtredingsbesluit van de Wet waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd. De wet treedt deels in werking per 1 maart aanstaande....

Afkoop klein pensioen niet langer mogelijk

Afkoop klein pensioen niet langer mogelijk

Het is niet langer mogelijk zogeheten kleine pensioenen af te kopen. In het wetsvoorstel automatische waardeoverdracht kleine pensioenen is de grens getrokken op...

"Proces automatische waardeoverdrachten simpel houden"

"Proces automatische waardeoverdrachten simpel houden"

Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars hebben een gezamenlijke koepelwerkgroep opgericht die zich richt op de inrichting van het proces van automatische waardeoverdrachten. Door...

Klijnsma wil bundeling kleine pensioenpotjes

Klijnsma wil bundeling kleine pensioenpotjes

Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het afkopen van kleine pensioenpotjes. Klijnsma wil pensioenfondsen...