Premievolume levensverzekeraars verder gedaald

DNB logo Twitter 2018

Met uitzondering van 2011 is het premievolume van de levensverzekeraars in de periode sinds 2008 ieder jaar afgenomen, tot een volume van twaalf miljard euro in 2018, aldus DNB. Oorzaken zijn onder meer een minder aantrekkelijk fiscaal regime en toenemende concurrentie van alternatieve spaarproducten. Bij de schadeverzekeraars is de laatste twee jaren sprake van een lichte stijging in het premievolume, naar een totaal van veertien miljard in 2018. DNB: : Het is onduidelijk of de recente stijging toe te schrijven is aan een toename van het aantal contracten dan wel een stijging van de premies per contract."

Het totale premievolume van alle Nederlandse verzekeraars onder toezicht bedroeg 73,7 miljard in 2018: 46,6 miljard zorg, 14,1 miljard schade, twaalf miljard voor leven en een miljard voor de herverzekeraars.

Het totale premievolume van alle Nederlandse verzekeraars, uitgedrukt als percentage van het bbp, is gedaald van ongeveer 12,6 procent in 2009 naar 9,5 procent in 2018.

Reactie toevoegen

 
Meer over