Prijseffect op woningen door aankopen particuliere beleggers

Kasja Ollongren 2017

Onderzoek van het Kadaster en de Universiteit van Amsterdam laat zien dat in buurten waar onlangs veel particuliere beleggers woningen hebben gekocht, prijzen hoger liggen dan in buurten waar particuliere beleggers minder vaak een woning kopen. Een oorzakelijk verband kan daarbij niet worden aangetoond. Het prijseffect op buurtniveau hoeft niet per se het gevolg te zijn van een toenemende aanwezigheid van particuliere beleggers. Ook de aantrekkelijkheid van een buurt kan ervoor zorgen dat de vraag naar woningen aantrekt en buurten daarom duurder worden. Het stoppen van aankopen door beleggers betekent derhalve niet dat de woningprijzen automatisch zullen dalen, aldus de onderzoekers.

Minister Ollongren: "Het is aannemelijk dat beleggers goed aanvoelen welke buurten straks meer in trek raken en daar besluiten te investeren, tegelijkertijd willen veel jongeren ook in die populaire buurten wonen. Het aanbod neemt niet toe, en de vraag wel. Dit leidt tot prijsstijgingen en vaak ook tot hogere huren. Deze hogere woningprijs heeft invloed op de mate waarin bepaalde groepen toegang hebben tot de koopwoningmarkt, en wordt gevoeld als een exces. Juist die toegankelijkheid voor diverse groepen heeft mijn aandacht.

"Meer bouwen is uiteindelijk de structurele oplossing. We moeten daarom voorkomen dat duurzame beleggers worden weggejaagd, en zorgen dat juist gericht excessen worden aangepakt. Daarom moeten maatregelen proportioneel zijn, een wenselijk effect hebben op de huidige woningmarkt, maar ook als het straks economisch minder zou gaan. Het doet ons geen goed als we een situatie creëren die volatieler is, met mogelijk straks sterkere onevenwichtigheden.

"Het generiek weren van beleggers acht ik daarom geen toekomstbestendige oplossing. Ik leg de nadruk veel liever op het versterken van de concurrentiepositie van starters en mensen met een middeninkomen en het versnellen van de nieuwbouwproductie van betaalbare woningen. Het gaat om de balans tussen het vergroten van het aanbod middenhuurwoningen, de aanpak van speculanten en meer kansen voor starters. Daarvoor werk ik, naast het op Prinsjesdag aangekondigde woningbouwprogramma, aan het volgende programma: betaalbare woningen bouwen en behouden, meer kansen voor starters en middeninkomens, een redelijke vrije markt."

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Koopwoningen bijna acht procent duurder in mei

Koopwoningen bijna acht procent duurder in mei

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,7 procent duurder dan in mei 2019. Deze prijsstijging is hoger dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek naar...

Beperkt effect differentiatie  overdrachtsbelasting starters en beleggers

Beperkt effect differentiatie overdrachtsbelasting starters en beleggers

Differentiatie van de overdrachtbelasting voor starters en beleggers heeft een beperkt effect. Dat staat in een verkenning door Dialogic in opdracht van Financiën....

Week van de Starter

Week van de Starter

In de week van 27 september tot en met 3 oktober organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met woonpartijen de 'Week van de...

"Genuanceerd blijven kijken naar woning- en hypotheekmarkt"

"Genuanceerd blijven kijken naar woning- en hypotheekmarkt"

De Hypotheekshop roept op genuanceerd te blijven kijken naar de ontwikkelingen op woning- en hypotheekmarkt. De adviesketen: "Door de coronacrisis zijn consumenten...

Vertrouwen woningmarkt hard geraakt door coronacrisis

Vertrouwen woningmarkt hard geraakt door coronacrisis

De coronacrisis heeft het vertrouwen in de woningmarkt hard geraakt. Niet eerder daalde de ING Woonindex in een half jaar tijd zo sterk als nu. Met een daling van...

Back to normal op woningmarkt?

Back to normal op woningmarkt?

Hoewel het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt wel iets afneemt (meting VEH), is dat vooralsnog dus niet terug te zien in de cijfers. De Hypotheekshop:...

Prijsindex bestaande koopwoningen blijft record breken

Prijsindex bestaande koopwoningen blijft record breken

Bestaande koopwoningen waren in april 7,3 procent duurder dan in april 2019. Deze prijsstijging is hoger dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek naar...

Jaarlijkse huurverhoging vrije sector gemaximeerd

Jaarlijkse huurverhoging vrije sector gemaximeerd

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met maatregelen om de woningmarkt voor starters en mensen met een middeninkomen beter toegankelijk...

Geringe nieuwbouwproductie blijft donkere wolk boven woningmarkt

Geringe nieuwbouwproductie blijft donkere wolk boven woningmarkt

De grootste dreiging voor de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt komt van de nieuwbouwmarkt, aldus de donderdag gepresenteerde Monitor Koopwoningmarkt over het...

Dertig procent gemeenten onbetaalbaar voor alleenstaande modale starter

Dertig procent gemeenten onbetaalbaar voor alleenstaande modale starter

Voor alleenstaanden - met modaal inkomen én 20.000 euro eigen geld - die hun eerste bescheiden woning willen kopen, is gemiddeld bijna een derde van de Nederlandse...