Provisiedossier: Commissie cfd wil nader onderzoek

De Commissie Financiële Dienstverlening roept minister De Jager van Financiën op nader onderzoek te verrichten alvorens verdere besluiten te nemen in het provisiedossier. De Commissie heeft een consultatiedocument vrijgegeven aan de vooravond van overleg vanavond tussen de minister en de Vaste Tweede-Kamercommissie van Financiën. De Commissie pleit voor de volgende zaken: "1. Een contra-expertise op het SEO-rapport naar de provisieregelgeving complexe producten; 2. Door het Centraal Planbureau of soortgelijk instituut wordt een doorrekening gemaakt van de gevolgen van een provisieverbod voor de branche van tussenpersonen; 3. Nader onderzoek naar de huidige cultuur (en cultuuromslag) bij onafhankelijke tussenpersonen; 4. Nader onderzoek naar de effectiviteit van beloning onder de huidige inducementregels van artikel 149a Bgfo; 5. Nader onderzoek naar de houdbaarheid van het provisieverbod en in hoeverre een dergelijk verbod daadwerkelijk de toegankelijkheid en kwaliteit van advies voor consumenten verbetert; 6. Nader consumentenonderzoek naar bereidheid consument om apart voor advies te willen betalen; 7. Onderzoek of bonussen/variabel loon bij adviseurs in dienst van aanbieders adequaat is aangepakt; 8. Het verwijderen van aov, uitvaart en simpele overlijdensrisicoverzekeringen van de lijst producten waarvoor een provisieverbod zou gaan gelden; 9. De problematiek rond inducement en niet in te schatten uren bij schade nader te onderzoeken. Bij definitief besluit provisieverbod, concrete en realistische eisen formuleren voor een gelijk speelveld en deze net zo hard afdwingen als het provisieverbod; 10. Execution only verbod voor complexe producten overwegen; 11. Nieuwe rol (verzekeraars toegankelijk voor alle bemiddelaars) van serviceproviders matchen met het voorgenomen provisieverbod en een toegestane beloningsvorm tussen aanbieder en serviceprovider ontwikkelen, zonder dat kosten direct aan consument worden doorberekend; 12. Een solide oplossing creëren voor de financiering van advieskosten zodra dit via een onafhankelijke tussenpersoon verloopt, niet zijnde het reguliere kredietcircuit; 13. Eisen stellen aan het dienstverleningsdocument op basis waarvan de kosten van zowel adviseurs in dienst van aanbieders als onafhankelijke adviseurs/bemiddelaars helder en transparant zijn; 14. Het beheersen van toezichtkosten van de AFM inclusief een jaarlijks percentageplafond voor kostenstijgingen."

Reactie toevoegen