Provisietransparantie: exacte bedragen moeten worden getoond

Transparantie glazen pui via Pixabay 2018

Bij de provisietransparantie schadeverzekeringen wil minister Hoekstra dat exacte bedragen getoond gaan worden. De minister: "Mijn voorstel om verzekeringnemers voorafgaand aan het afsluiten van een schadeverzekering actief te informeren over een eventuele afsluit- en doorlopende  provisie en de dienstverlening die daar tegenover staat is geconsulteerd. Ik zal naar aanleiding van de consultatie deze verplichting aanscherpen naar het transparant maken van exacte bedragen."

Hoekstra volgt bij nader inzien dus de lijn van het Verbond van Verzekeraars, dat er in zijn consultatiereactie voor pleitte het exacte nominale provisiebedrag gefaseerd transparant te maken. "In het concept wordt desgevraagde provisietransparantie gehandhaafd en wordt alleen transparantie van percentages of gemiddelde provisiebedragen verplich tin een informatiedocument, waarvan bovendien bekend is dat klanten dit soort documenten vaak niet lezen", bekritiseerde het Verbond.

Dienstverleningsdocument

Hoekstra doet zijn aankondiging in een update van maatregelen om de financiële weerbaarheid van huishoudens te vergroten. Daarin meldt hij verder onder meer dat het onderzoek naar verbetering van het dienstverleningsdocument is afgerond. Hoekstra: "Met de AFM zal ik de komende periode bekijken hoe de conclusies in de praktijk kunnen worden gebracht."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
CFD: "Hoogste tijd dat intermediairverzekeraars daad bij woord voegen"

CFD: "Hoogste tijd dat intermediairverzekeraars daad bij woord voegen"

CFD-voorzitter Edwin Herdink noemt het de hoogste tijd dat intermediairverzekeraars de daad bij het woord voegen. Dit in een reactie op het voornemen van minister...

Adfiz: "Wie wordt er echt geholpen met deze draai van de minister?"

Adfiz: "Wie wordt er echt geholpen met deze draai van de minister?"

"Het oorspronkelijke voorstel is verstandig en evenwichtig", benadrukt Adfiz in reactie op de draai inzake provisietransparantie die minister Hoekstra maakt (zie...

Transparantie: CFD hekelt in open brief verzekeraarslobby

Transparantie: CFD hekelt in open brief verzekeraarslobby

"Via de lobby op alle mogelijke manieren het verdienmodel van verzekeraars proberen te verbeteren is onbehoorlijk." Aldus CFD in een open brief aan minister Hoekstra...

CFD eist goede transparantiebalans tussen de diverse spelers

CFD eist goede transparantiebalans tussen de diverse spelers

CFD vindt het onverteerbaar dat andere partijen dan financieel adviseurs mogelijk niet aan de provisietransparantie eisen hoeven voldoen. “Dat past echt niet...

Nh1816: gelijk speelveld dichterbij

Nh1816: gelijk speelveld dichterbij

"Bij voorkeur was het onderwerp niet op tafel gekomen maar de ingeslagen weg biedt een verdere uitwerking met een gelijk speelveld voor de consument als uitgangspunt....

Hoekstra consulteert markt over onder meer provisietransparantie

Hoekstra consulteert markt over onder meer provisietransparantie

Marktpartijen hebben nog tot 13 augustus de tijd om te reageren op het door minister Hoekstra ter consultatie aangeboden Wijzigingsbesluit financiële markten...

CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"

CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"

CFD schrijft zich grote zorgen te maken over het standpunt van het Verbond van Verzekeraars in de discussie over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen....

DFO: brief minister roept vragen op

DFO: brief minister roept vragen op

Kan een financieel advieskantoor dat nauw verbonden is met een volmachtkantoor en het overgrote deel van zijn productie via deze volmacht sluit zich straks nog kwalificeren...

Minister kijkt naar eerbiedigende werking doorlopende provisie

Minister kijkt naar eerbiedigende werking doorlopende provisie

Volgens CFD wil Financiën morrelen aan de eerbiedigende werking op doorlopende provisie. CFD-voorzitter Edwin Herdink; "Ik heb het drie keer moeten lezen om...

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Het Verbond van Verzekeraars reageert instemmend op de dinsdag door minister Hoekstra aangekondigde vervolgstappen op de evaluatie van het provisieverbod. Het Verbond:...