Provisietransparantie: exacte bedragen moeten worden getoond

Transparantie glazen pui via Pixabay 2018

Bij de provisietransparantie schadeverzekeringen wil minister Hoekstra dat exacte bedragen getoond gaan worden. De minister: "Mijn voorstel om verzekeringnemers voorafgaand aan het afsluiten van een schadeverzekering actief te informeren over een eventuele afsluit- en doorlopende  provisie en de dienstverlening die daar tegenover staat is geconsulteerd. Ik zal naar aanleiding van de consultatie deze verplichting aanscherpen naar het transparant maken van exacte bedragen."

Hoekstra volgt bij nader inzien dus de lijn van het Verbond van Verzekeraars, dat er in zijn consultatiereactie voor pleitte het exacte nominale provisiebedrag gefaseerd transparant te maken. "In het concept wordt desgevraagde provisietransparantie gehandhaafd en wordt alleen transparantie van percentages of gemiddelde provisiebedragen verplich tin een informatiedocument, waarvan bovendien bekend is dat klanten dit soort documenten vaak niet lezen", bekritiseerde het Verbond.

Dienstverleningsdocument

Hoekstra doet zijn aankondiging in een update van maatregelen om de financiële weerbaarheid van huishoudens te vergroten. Daarin meldt hij verder onder meer dat het onderzoek naar verbetering van het dienstverleningsdocument is afgerond. Hoekstra: "Met de AFM zal ik de komende periode bekijken hoe de conclusies in de praktijk kunnen worden gebracht."

 

Reactie toevoegen

 
VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...

Pyrrus-overwinning?

Pyrrus-overwinning?

(Commentaar VVP) Horen we daar al een fles bubbels ontkurkt worden? De Afdeling advies van de Raad van State laat het kabinet huiswerk inzake actieve provisietransparantie...

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen actieve provisietransparantie en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is...

Consumentenbond: “Uitwerking provisietransparantie moet concreter”

Consumentenbond: “Uitwerking provisietransparantie moet concreter”

De Consumentenbond is blij dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin minister Kaag wordt opgeroepen haast te maken met de invoering van actieve provisietransparantie...

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

De Consumentenbond roept Nederlanders op te vragen naar de exacte beloning die hun financieel adviseur ontvangt. De nieuwste Consumentengids gaat in op de ontwikkelingen...

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

De Consumentenbond noemt de weg die minister Kaag bewandelt bij actieve provisietransparantie belachelijk. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het...

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Minister Kaag rekent er op dat de brancheorganisaties actief meehelpen haar aanpak bij actieve provisietransparantie – fijnmazige gemiddelden van diverse typen...

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Met haar keuze voor fijnmazige gemiddelden, geeft minister Kaag volgens Adfiz “de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie...