Provisietransparantie: minister wijkt in debat niet van nieuwe lijn

Debat Hoekstra

Minister Hoekstra komt vooralsnog niet terug op actieve nominale provisietransparantie per product per persoon. Dat bleek tijdens het debat Financiële markten donderdagmiddag met de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Wel wees de minister er op dat wat “ik nu voorstel, niet het einde van het liedje is. Er komt nog een concept-voorstel”. De Tweede Kamer krijgt dus nog de kans om te reageren.

In het debat probeerde Hoekstra duidelijk te maken dat hij kiest voor de weg die volgens hem – na consultatie en herhaalde consultatie van stakeholders – het consumentenbelang het meeste dient. “Ik heb echt in alle openheid willen kijken. Deze oplossing lijkt mij de betere van de twee (tijdens de internetconsultatie ging de minister nog uit van consumenten voorafgaand aan het afsluiten van een particuliere schadeverzekering actief informeren over het gemiddelde bedrag van de eventuele afsluit- en doorlopende provisie per productcategorie, red.). Ik begrijp dat adviseurs zich zorgen maken. Juist daarom heb ik de AFM gevraagd om samen met de adviseurs te kijken hoe we de actieve provisietransparantie op basis van nominaal bedrag per product per persoon het beste vorm kunnen geven.”

Dat de vorm die de minister nu voor ogen staat technisch niet uitvoerbaar zou zijn, gelooft hij niet.

Wel aandacht voor het thema dus tijdens het debat, maar de minister wil nog van geen wijken weten. Aan de adviseurs nu de uitdaging om de Tweede Kamer te voeden met zwaarwegende argumenten waarom het toch anders zou moeten. Anders lijkt de wedstrijd al gespeeld.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 11 juni 2021

Wat mij opvalt, is dat managers voortborduren op besluiten die in het verleden genomen zijn zonder zich te verdiepen in het waarom, hoe tot stand gekomen , wat zijn de effecten en was dat allemaal de bedoeling? De AFM idem dito. Inmiddels is de levenmarkt naar de knoppen. Zelden worden er ORV adviezen gegeven, terwijl nabestaandenpensioenen rammelen aan alle kanten. Zelden worden er AOV adviezen gegeven, terwijl het aantal onverzekerde ZZP'ers als maar stijgende is. Onbegrijpelijk ook hoe de politiek zich blijft diskwalificeren. En als dan het kalf verdronken is wil de AFM naar een acceptatieplicht. Eerst de markt kapot reguleren. En dan een ultiem socialistisch middel uit de kast halen. De oren teveel naar het kapitalisme laten hangen? Het lijkt erop dat het wiel in alle domheid telkens weer opnieuw uitgevonden moet worden.

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 11 juni 2021

Typisch het besluit van iemand met een riant salaris die leeft met de illusie dat hij het allemaal zelf wel kan, zo moeilijk is het nou ook weer niet, en dit projecteert op de gehele bevolking. In 1996 zat ik boven in het ASR huis te lunchen met de toenmalige CEO. mij werd toen gevraagd: Wat gebeurt er als de provisies eraf gaan? 1996 25 jaar geleden leefde de gedachte al om de provisies eraf te halen. Mijn antwoord was: Kijkt u even met mij mee naar dat huis wat u daar beneden in de verte ziet staan. Heeft u enig idee wat zich daar aan de keukentafel afspeelt? En hoe denkt u die mensen te bereiken zonder een brengcultuur? En denkt u dat die mensen uit zichzelf gaan betalen voor advies? En, denkt u dat die mensen de 1e € 100 van de advieskosten willen betalen voor alleen de boodschap dat ze advies nodig hebben? Heel veel inkomens moeten schrapen en zijn gebaat bij een solidariteitsheffing die we toevallig provisie noemen. Wereld vreemde mensen nemen besluiten die desastreus zijn voor grote groepen mensen. En Jawel Hoekstra is er dus ook zo een.

Henny rensink - Rensink Assurantien 11 juni 2021

En hij laat zich weer leiden door een belangenorganisatie en heeft zelf totaal geen verstand van zaken Makkelijk zeggen om het tegendeel maar te bewijzen, kansloos. dan moet ieder product wat je koopt in Nederland aangeven wat diegene eraan verdient,

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...

Pyrrus-overwinning?

Pyrrus-overwinning?

(Commentaar VVP) Horen we daar al een fles bubbels ontkurkt worden? De Afdeling advies van de Raad van State laat het kabinet huiswerk inzake actieve provisietransparantie...

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen actieve provisietransparantie en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is...

Consumentenbond: “Uitwerking provisietransparantie moet concreter”

Consumentenbond: “Uitwerking provisietransparantie moet concreter”

De Consumentenbond is blij dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin minister Kaag wordt opgeroepen haast te maken met de invoering van actieve provisietransparantie...

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

De Consumentenbond roept Nederlanders op te vragen naar de exacte beloning die hun financieel adviseur ontvangt. De nieuwste Consumentengids gaat in op de ontwikkelingen...

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

De Consumentenbond noemt de weg die minister Kaag bewandelt bij actieve provisietransparantie belachelijk. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het...

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Minister Kaag rekent er op dat de brancheorganisaties actief meehelpen haar aanpak bij actieve provisietransparantie – fijnmazige gemiddelden van diverse typen...

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Met haar keuze voor fijnmazige gemiddelden, geeft minister Kaag volgens Adfiz “de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie...