Provisieverbod in Retail Investment Strategy afgezwakt maar kritiek blijft

Parkeerverbod

Hoewel het provisieverbod uit de voorgestelde Retail Investment Strategy van de Europese Commissie in adviesverband is verdwenen, blijven Insurance Europe en andere Europese samenwerkingsverbanden van financieel dienstverleners kritisch. Volgens de organisaties blijven provisiebetalingen ook na de aanpassing lastig, waarmee de markt voor aanbieders en de markttoegang voor eindklanten zou worden verstoord.

De Europese Commissie zet nu in op een provisieverbod als van advies geen sprake is en provisietransparantie in adviessituaties. Bovendien wordt in geval van advies de ‘best interest of the client’-test aangescherpt. Dit laatste zint de Europese verbanden van financieel dienstverleners evenmin. Volgens hen focust de test erg op de kosten, waardoor de consument kan worden verleid het goedkoopste in plaats van meest passende product te kiezen. “Dan wordt het klantbelang juist niet gediend”, aldus de organisaties.

De Europese Commissie meent dat adviseurs het meest kostenefficiënte product moeten aanbieden uit het voor de klant relevante aanbod.

Laat focus vooral op meest passend product blijven

Vorig jaar dachten sommigen dat de Europese Commissie provisie bij alle financiële producten wilde verbieden. Maar dat is (tot nu toe in ieder geval) niet de opzet, want de Retail Investment Strategy betreft de retailbeleggingsmarkt. Een provisieverbod (bij complexe en nog een aantal producten) is in Nederland ook al een feit. Provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen is dat bijna. De impact van verbieden of verplicht transparant maken van provisie zou in andere Europese landen veel groter zijn.

Opmerkelijk wel de focus op de kosten door de Europese Commissie. Het zou niet goed zijn als voortaan nadrukkelijk het goedkoopste product naar voren moet worden geschoven door de adviseur, of dat nou een beleggings- of ander financieel product. De Europese Commissie heeft het over het meest kostenefficiënte product, dat kun je iets breder uitleggen dan goedkoop. Maar in de praktijk zal er een aanbod van goedkope producten ontstaan waarvan je je kunt afvragen of de consument er werkelijk mee geholpen is. Dat willen we in Nederland gelukkig niet. De inzet is hier op het meest passende product en laat dat vooral zo blijven.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - Tooms Beheer 7 juni 2023

Als toegestaan wordt om een (extra) vergoeding te vragen voor advies oid dan is transparantie, vind ik, wel een voorwaarde. Situatie in Spanje, sinds 2020 volgens mij, is dat er vergoeding gevraagd mag worden, hetgeen gebeurt, maar geen idee of er ook sprake is van provisie en hoeveel.

Kabinet betreurt afzien van algeheel provisieverbod bij retailbeleggen

Kabinet betreurt afzien van algeheel provisieverbod bij retailbeleggen

Het kabinet vindt het jammer dat er geen algeheel provisieverbod komt bij retailbeleggen. De Europese Commissie heeft haar voorstel terzake afgezwakt. De minister:...

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

“Vinden jullie harmonisatie ook zo belangrijk als de rest van Europa een provisieverbod afwijst?” Die vraag stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema aan...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

Beleggingsadviseurs slaan slaatje uit duurzame beleggingsklant

Beleggingsadviseurs slaan slaatje uit duurzame beleggingsklant

Beleggingsadviseurs blijken hun kennis te gebruiken om hogere fees te vragen aan duurzame beleggers, terwijl zij geen extra inspanning leveren. Dat zou blijken uit...

Financieel adviseur geniet vertrouwen jonge beleggers

Financieel adviseur geniet vertrouwen jonge beleggers

De financieel adviseur geniet het vertrouwen van jonge beleggers, blijkt uit onderzoek in opdracht van het investeringsplatfom Trade Republic. Beleggers in de leeftijdsgroep...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ART) gaf de minister het advies om een provisieverbod als minder belastend alternatief te overwegen dan wel toe te lichten...

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Dat de beleggingsonderneming zorgdraagt voor de inning van de afgesproken vergoeding tussen financieel adviseur en diens klant, is niet zonder meer een overtreding...

Speelveld Advies

Speelveld Advies

Opnieuw is er een transparantiekogel door de provisieporseleinkast geslingerd met alle ophef van dien. Minister Hoekstra van Financiën wil dat iedere klant...

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Kamer laten weten dat de door het lid Grinwis (ChristenUnie) gestelde schriftelijke vragen over het omzeilen van het provisieverbod door...