Provisieverbod leidt tot paradoxale situatie

Parkeerverbod

"De paradoxale situatie lijkt nu dat advies goedkoper is en producten beter, terwijl de consument wegblijft, afgeschrikt door de nu zichtbare prijzen en de slechte reputatie van de financiële sector." Aldus Het Financieele Dagblad zaterdag in een groot artikel over het provisieverbod (waarvan de evaluatie momenteel wordt afgerond).

Het FD: "Veel overzichtelijker is het er voor de klant niet op geworden sinds 2013. De consument heeft soms nog producten uit het provisietijdperk en weigert die over te sluiten, bang voor nieuwe kosten. Op internet is onduidelijk hoe onafhankelijk aanbieders en vergelijkingssites zijn. En het begrip adviseur is uitgehold doordat ook gebonden verkopers die term gebruiken.

"De voornaamste onzekerheid ligt in de toekomst. Dan gaat het in het eenvoudigste geval over de vraag of een klant opnieuw advies- of bemiddelingskosten moet betalen als hij een beroep doet op zijn provisieloze verzekering. Belangrijker is de vraag of er inderdaad een probleem ontstaat door onderverzekering. Terwijl de potentiële markt voor goede pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen groter is dan ooit, worden ze amperafgesloten. Dat kan op termijn bij veel zelfstandigen tot problemen leiden.

"De evaluatie gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. Met de 21 aanbevelingen van het Verbond van Verzekeraars, de wens van de CFD (tussenpersonen) dat provisie weer terugkomt als optie en het verzoek van de CFD om alle financiële advies btw-vrij te maken en aftrekbaar van de belasting."

Overigens vraagt de Consumentenbond zich in het artikel af of er een 'adviesgat' bestaat: "‘Financieel advies met echte toegevoegde waarde is toegankelijker dan ooit", meent de bond. Adfiz daarentegen stelt bij monde van directeur Enno Wiertsema: "De drempels voor advies zijn te hoog geworden. De nadruk ligt nog steeds op de hoge kosten van advies en producten, terwijl daar veel is verbeterd. Niemand heeft het over de voordelen van goede producten en goed advies. Aov en pensioen zijn voor de klant ver weg, maar het betreft wel reële risico’s."

CFD-voorziter Edwin Herdink wordt ook geciteerd. Hij zegt: "Geen advies is slechter dan een te duur advies."

 

Reactie toevoegen

 
Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ART) gaf de minister het advies om een provisieverbod als minder belastend alternatief te overwegen dan wel toe te lichten...

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Dat de beleggingsonderneming zorgdraagt voor de inning van de afgesproken vergoeding tussen financieel adviseur en diens klant, is niet zonder meer een overtreding...

Speelveld Advies

Speelveld Advies

Opnieuw is er een transparantiekogel door de provisieporseleinkast geslingerd met alle ophef van dien. Minister Hoekstra van Financiën wil dat iedere klant...

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Kamer laten weten dat de door het lid Grinwis (ChristenUnie) gestelde schriftelijke vragen over het omzeilen van het provisieverbod door...

Kamervragen over omzeilen provisieverbod

Kamervragen over omzeilen provisieverbod

Pieter Grinwis (ChristenUnie) wil van minister Hoekstra weten of het waar is dat enkele aanbieders van financiële producten het provisieverbod omzeilen en wat...

Bureau DFO: provisieverbod raakt meest kwetsbaren

Bureau DFO: provisieverbod raakt meest kwetsbaren

“Het maatschappelijk belang van de overlijdensrisicoverzekeringen is groot. Veel leed kan tegen verwaarloosbare kosten worden voorkomen. Wet- en regelgeving...

AFM duidt niet-geldelijke beloning nader

AFM duidt niet-geldelijke beloning nader

Aan de hand van een nieuw aantal vragen en antwoorden schetst de AFM wat zij kwalificeert als niet-geldelijke beloning en wanneer zo’n beloning wel en niet...

"Hypotheekadviseurs omzeilen massaal provisieverbod"

"Hypotheekadviseurs omzeilen massaal provisieverbod"

“Adviseren over duurzaamheid is goed, maar het mag niet zo zijn dat het adviseurskantoor een verkoopkanaal is voor commerciële aanbieders van panelen...

MiFID II: Financiën tegen extra beleggerscategorie

MiFID II: Financiën tegen extra beleggerscategorie

Het ministerie van Financiën is tegen een nieuwe categorie semiprofessionele beleggers in MiFID II, schrijft ze in reactie op een EU-consultatie. Financiën:...