Pyrrus-overwinning?

Champagne via Pixabay 3

(Commentaar VVP) Horen we daar al een fles bubbels ontkurkt worden? De Afdeling advies van de Raad van State laat het kabinet huiswerk inzake actieve provisietransparantie overdoen. Tegenstanders van provisietransparantie hopen natuurlijk dat het kabinet het er nu maar bij laat zitten. Of dat de transparantie in ieder geval een stuk in de tijd opschuift (voorzien was invoering per 1 januari 2024 met een ruime overgangstermijn).

Het kan echter evengoed een Pyrrus-overwinning blijken. De Afdeling advies van de Raad van State valt er onder meer over dat het kabinet geen uitvoeringstoets bij de AFM heeft gevraagd. Dat laat zich snel herstellen, maar geeft de AFM de perfecte gelegenheid om haar voorkeur bij provisietransparantie af te dwingen. Die voorkeur is voor exacte bedragen. De AFM gruwt van de fijnmazige gemiddelden waar minister Kaag uiteindelijk op besloot in te zetten. Schrijf in de toets gewoon dat fijnmazige gemiddelden onwerkbaar zijn voor het toezicht en klaar.

Overigens was het Kaags voorganger Hoekstra die meende te kunnen volstaan met een advies van de AFM. Verder liet Hoekstra de AFM in gesprek gaan met stakeholders als Adfiz. Dat was alleen maar omdat de Tweede Kamer dat wou. De stakeholders mochten niks meer inbrengen over actieve provisietransparantie als zodanig, maar alleen nog over de vorm. Maar de AFM had haar positie toen al bepaald.

Effectiviteit aantonen

De Afdeling advies van de Raad van State wil verder dat het kabinet de effectiviteit van actieve provisietransparantie aantoont. Tegenstanders zullen zeggen: die effectiviteit bestaat niet en kan dus ook niet worden aangetoond, dus gooi die hele provisietransparantie nou gewoon bij het schroot. Maar lees hoofdstuk 4.2 uit consumentenonderzoek dat in 2017 is gedaan door CentERdata bij de evaluatie van het provisieverbod. Daar staat dat consumenten op het moment dat ze bekend zijn met de verdiensten van de adviseur andere distributiekeuzes maken. “Na blootstelling aan kosteninformatie”, leest het rapport, “is vooral bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen het aandeel dat een voorkeur heeft voor execution only hoog, namelijk 42 procent, tegenover 24 procent bij hypotheken.” Hoe effectief wil je het hebben?

Inmiddels wordt vanuit de branche gezegd dat het juist helemaal niet effectief is om mensen naar goedkopere distributiekanalen te jagen, waar ze geen of minder advies krijgen. Provisietransparantie is daar ook niet voor bedoeld, aldus de critici. Maar provisietransparantie wil wel degelijk mensen in beweging krijgen, wat heb je er anders aan? Op z'n minst moet provisietransparantie maken dat consumenten kritischer kijken naar de provisie die zij betalen, het liefst natuurlijk in relatie tot de dienstverlening. In een aantal gevallen zal dat onvermijdelijk leiden tot switchen van adviseur of zelfs distributiekanaal. Overigens liet het CentERdata-onderzoek zien dat het niet alleen gaat om informatie over kosten en dienstverlening. Mensen zijn namelijk niet geneigd om te vergelijken. Dus wil je mensen echt in beweging krijgen, zou je ook het vergelijkingsgedrag moeten stimuleren.

Het dossier actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen loopt al geruime tijd. Het is te hopen dat de minister niet, zoals dat op enig moment ook is gebeurd bij het eveneens slepende dossier provisie op complexe producten, de knop omdraait en zegt: we moeten nou toch maar eens helemaal af van die provisie. Dit zou zo’n moment kunnen zijn, omdat het kabinet toch weer terug moet naar de tekentafel.

Hoe dan ook, het dossier provisietransparantie blijft nog wel even bruisen.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 12 mei 2023

Je kan mensen van alles vragen in een onderzoek, en dan geven zij keurig het gewenste antwoord. Bij bijvoorbeeld AOV krijg je dan een soort reflex "kost het geld, dan regel ik het zelf wel" In de praktijk komt daar niets van terecht, de conclusie is onterecht dat de klant dan voor execution only kiest. In veel te veel gevallen kiest de klant dan voor niets. Wij hebben de eerste relatie al gehad die bij overlijden informeerde naar de dekking van de uitvaartpolis, waarbij wij moesten antwoorden dat men het zelf zou gaan regelen vanwege de onwil om € 95,-- te betalen voor mijn dienstverlening. Er was dus niets geregeld. Benieuwd hoe dat soort gevallenwordt meegenomen in de onderzoeken. Ons vak is bijna het enige waarbij vrij massaal wordt gedacht dat zelf regelen eenvoudiger beter en goedkoper is. Niemand denkt dat van kappers automonteurs cv- installateurs of tegelzetters. Jarenlang aangeven door consumentenorganisaties en tv amusementsprogrammma's dat het allemaal prima zelf te regelen is en adviseurs overbodige zakkenvullers werken nog immer door. Zelfs nu gaat het nog steeds vooral over beloning, de beperkte provisie die een particuliere schaderelatie oplevert, en niet over de risico's van het ontbreken van advies, of hulp bij schade.

Berend Tooms - Tooms Beheer 11 mei 2023

Waarom repareren wat niet stuk is. Zo vertaal ik de uitspraak gemakshalve. Overigens ook de mening van veel belanghebbenden. Je zou ook kunnen zeggen “provisietransprantie maakt meer stuk dan je lief is”. De grofweg 2-300€ besparing in juist gezinnen die veel profijt hebben van advies en begeleiding van de deskundige adviseur zullen dat mogelijk gaan mijden. Zoals ook als gevolg van het provisieverbod. Het is maar een voorbeeld. Wie was en is daar nu mee geholpen?

Eelco Douma - Douma Agrarische Verzekeringen BV 11 mei 2023

we hebben gezien waar het provisieverbod in '13 op het mooie, adviesgevoelige, aov product toe heeft geleid; (fors) hogere premies door verzekeraars, kantoren die zijn gestopt met het voeren van aov, en een heel leger aan niet of slecht verzekerde mensen zijnde vooral zzp-ers. Politiek, tel uit je 'winst' zou ik zeggen!

Robin van Beem - Polis Advocaten 10 mei 2023

Als het wetsvoorstel ervoor zorgt dat klanten kiezen voor execution only in plaats van advies, dan is dat helemaal niet effectief. De bedoeling van de wet was dat de klant het gesprek zou aangaan met de adviseur over de omvang van de dienstverlening, niet om hem weg te jagen bij de adviseur. Gelukkig heeft ook de RvS dat onderkend, zo is te lezen in het advies.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

(Robin van Beem, Polis Advocaten en lid van het VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien het jaar van de (actieve)...

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

“Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd." Dat concludeert René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema noemt het in zijn maandcolumn de wereld op zijn kop dat de financieel adviseur straks moet uitleggen wat een directe verzekeraar allemaal...

VVP-poll:  invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

VVP-poll: invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

Actieve provisietransparantie gaat er nu snel van komen. Dat zegt Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle stakeholders over de vormgeving...

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz verwacht dat de invoering van actieve provisietransparantie nu snel realiteit wordt. Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle...

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...