Pyrrus-overwinning?

Champagne via Pixabay 3

(Commentaar VVP) Horen we daar al een fles bubbels ontkurkt worden? De Afdeling advies van de Raad van State laat het kabinet huiswerk inzake actieve provisietransparantie overdoen. Tegenstanders van provisietransparantie hopen natuurlijk dat het kabinet het er nu maar bij laat zitten. Of dat de transparantie in ieder geval een stuk in de tijd opschuift (voorzien was invoering per 1 januari 2024 met een ruime overgangstermijn).

Het kan echter evengoed een Pyrrus-overwinning blijken. De Afdeling advies van de Raad van State valt er onder meer over dat het kabinet geen uitvoeringstoets bij de AFM heeft gevraagd. Dat laat zich snel herstellen, maar geeft de AFM de perfecte gelegenheid om haar voorkeur bij provisietransparantie af te dwingen. Die voorkeur is voor exacte bedragen. De AFM gruwt van de fijnmazige gemiddelden waar minister Kaag uiteindelijk op besloot in te zetten. Schrijf in de toets gewoon dat fijnmazige gemiddelden onwerkbaar zijn voor het toezicht en klaar.

Overigens was het Kaags voorganger Hoekstra die meende te kunnen volstaan met een advies van de AFM. Verder liet Hoekstra de AFM in gesprek gaan met stakeholders als Adfiz. Dat was alleen maar omdat de Tweede Kamer dat wou. De stakeholders mochten niks meer inbrengen over actieve provisietransparantie als zodanig, maar alleen nog over de vorm. Maar de AFM had haar positie toen al bepaald.

Effectiviteit aantonen

De Afdeling advies van de Raad van State wil verder dat het kabinet de effectiviteit van actieve provisietransparantie aantoont. Tegenstanders zullen zeggen: die effectiviteit bestaat niet en kan dus ook niet worden aangetoond, dus gooi die hele provisietransparantie nou gewoon bij het schroot. Maar lees hoofdstuk 4.2 uit consumentenonderzoek dat in 2017 is gedaan door CentERdata bij de evaluatie van het provisieverbod. Daar staat dat consumenten op het moment dat ze bekend zijn met de verdiensten van de adviseur andere distributiekeuzes maken. “Na blootstelling aan kosteninformatie”, leest het rapport, “is vooral bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen het aandeel dat een voorkeur heeft voor execution only hoog, namelijk 42 procent, tegenover 24 procent bij hypotheken.” Hoe effectief wil je het hebben?

Inmiddels wordt vanuit de branche gezegd dat het juist helemaal niet effectief is om mensen naar goedkopere distributiekanalen te jagen, waar ze geen of minder advies krijgen. Provisietransparantie is daar ook niet voor bedoeld, aldus de critici. Maar provisietransparantie wil wel degelijk mensen in beweging krijgen, wat heb je er anders aan? Op z'n minst moet provisietransparantie maken dat consumenten kritischer kijken naar de provisie die zij betalen, het liefst natuurlijk in relatie tot de dienstverlening. In een aantal gevallen zal dat onvermijdelijk leiden tot switchen van adviseur of zelfs distributiekanaal. Overigens liet het CentERdata-onderzoek zien dat het niet alleen gaat om informatie over kosten en dienstverlening. Mensen zijn namelijk niet geneigd om te vergelijken. Dus wil je mensen echt in beweging krijgen, zou je ook het vergelijkingsgedrag moeten stimuleren.

Het dossier actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen loopt al geruime tijd. Het is te hopen dat de minister niet, zoals dat op enig moment ook is gebeurd bij het eveneens slepende dossier provisie op complexe producten, de knop omdraait en zegt: we moeten nou toch maar eens helemaal af van die provisie. Dit zou zo’n moment kunnen zijn, omdat het kabinet toch weer terug moet naar de tekentafel.

Hoe dan ook, het dossier provisietransparantie blijft nog wel even bruisen.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 12 mei 2023

Je kan mensen van alles vragen in een onderzoek, en dan geven zij keurig het gewenste antwoord. Bij bijvoorbeeld AOV krijg je dan een soort reflex "kost het geld, dan regel ik het zelf wel" In de praktijk komt daar niets van terecht, de conclusie is onterecht dat de klant dan voor execution only kiest. In veel te veel gevallen kiest de klant dan voor niets. Wij hebben de eerste relatie al gehad die bij overlijden informeerde naar de dekking van de uitvaartpolis, waarbij wij moesten antwoorden dat men het zelf zou gaan regelen vanwege de onwil om € 95,-- te betalen voor mijn dienstverlening. Er was dus niets geregeld. Benieuwd hoe dat soort gevallenwordt meegenomen in de onderzoeken. Ons vak is bijna het enige waarbij vrij massaal wordt gedacht dat zelf regelen eenvoudiger beter en goedkoper is. Niemand denkt dat van kappers automonteurs cv- installateurs of tegelzetters. Jarenlang aangeven door consumentenorganisaties en tv amusementsprogrammma's dat het allemaal prima zelf te regelen is en adviseurs overbodige zakkenvullers werken nog immer door. Zelfs nu gaat het nog steeds vooral over beloning, de beperkte provisie die een particuliere schaderelatie oplevert, en niet over de risico's van het ontbreken van advies, of hulp bij schade.

Berend Tooms - Tooms Beheer 11 mei 2023

Waarom repareren wat niet stuk is. Zo vertaal ik de uitspraak gemakshalve. Overigens ook de mening van veel belanghebbenden. Je zou ook kunnen zeggen “provisietransprantie maakt meer stuk dan je lief is”. De grofweg 2-300€ besparing in juist gezinnen die veel profijt hebben van advies en begeleiding van de deskundige adviseur zullen dat mogelijk gaan mijden. Zoals ook als gevolg van het provisieverbod. Het is maar een voorbeeld. Wie was en is daar nu mee geholpen?

Eelco Douma - Douma Agrarische Verzekeringen BV 11 mei 2023

we hebben gezien waar het provisieverbod in '13 op het mooie, adviesgevoelige, aov product toe heeft geleid; (fors) hogere premies door verzekeraars, kantoren die zijn gestopt met het voeren van aov, en een heel leger aan niet of slecht verzekerde mensen zijnde vooral zzp-ers. Politiek, tel uit je 'winst' zou ik zeggen!

Robin van Beem - Polis Advocaten 10 mei 2023

Als het wetsvoorstel ervoor zorgt dat klanten kiezen voor execution only in plaats van advies, dan is dat helemaal niet effectief. De bedoeling van de wet was dat de klant het gesprek zou aangaan met de adviseur over de omvang van de dienstverlening, niet om hem weg te jagen bij de adviseur. Gelukkig heeft ook de RvS dat onderkend, zo is te lezen in het advies.

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen actieve provisietransparantie en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is...

Consumentenbond: “Uitwerking provisietransparantie moet concreter”

Consumentenbond: “Uitwerking provisietransparantie moet concreter”

De Consumentenbond is blij dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin minister Kaag wordt opgeroepen haast te maken met de invoering van actieve provisietransparantie...

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

De Consumentenbond roept Nederlanders op te vragen naar de exacte beloning die hun financieel adviseur ontvangt. De nieuwste Consumentengids gaat in op de ontwikkelingen...

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

De Consumentenbond noemt de weg die minister Kaag bewandelt bij actieve provisietransparantie belachelijk. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het...

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Minister Kaag rekent er op dat de brancheorganisaties actief meehelpen haar aanpak bij actieve provisietransparantie – fijnmazige gemiddelden van diverse typen...

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Met haar keuze voor fijnmazige gemiddelden, geeft minister Kaag volgens Adfiz “de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie...

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

De OvFD is “blij dat de minister exact nominale transparantie heeft losgelaten voor een systeem van een fijnmazig gemiddelde. We gaan nog in gesprek over de...