Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

Loep vergrootglas via Pixabay

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen actieve provisietransparantie en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is aangepast.

De Afdeling wijst erop dat “het van belang is om tijdig inzicht te verkrijgen in de uitvoeringsgevolgen voor de toezichthouder. Dat inzicht bestaat momenteel niet. In de toelichting wordt immers opgemerkt dat de minister nog in overleg zal treden met de AFM om te inventariseren of er knelpunten zijn bij de operationalisering van het voorgestelde criterium bij de verplichting om de provisie bij schadeverzekeringen actief bekend te maken. Of een dergelijk overleg eveneens met DNB zal plaatsvinden, blijkt overigens niet uit de toelichting”.

Gelet op het voorgaande adviseert de Afdeling de AFM en DNB alsnog te verzoeken het voorstel te toetsen op uitvoerbaarheid en de resultaten daarvan, voorzien van een reactie, op te nemen in de toelichting. Indien als gevolg van deze uitvoeringstoetsen het voorstel ingrijpend wordt aangepast, dient het gewijzigde voorstel opnieuw voorgelegd te worden aan de Afdeling.

Effectiviteit beter toelichten

Het kabinet moet ook beter toelichten waarom actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen effectief zou zijn. De Afdeling merkt op dat “een feitelijke motivering van het verwachte effect van het voorstel in de toelichting ontbreekt”. De Afdeling adviseert in de toelichting hier op in te gaan en zo nodig het voorstel aan te passen.

De Afdeling schrijft dat “de toenmalig minister van Financiën heeft aangekondigd te willen onderzoeken "of transparantie over provisie bij schadeverzekeringen kan worden betracht en wat de effecten hiervan zouden zijn". Uit de toelichting blijkt niet of dergelijk onderzoek is verricht.

“Wel hebben de AFM en de Consumentenbond marktonderzoek gedaan naar de behoefte van consumenten aan meer inzicht in provisies, maar de resultaten daarvan geven geen uitsluitsel of dit ook leidt tot een beter gesprek over de dienstverlening.

“Uit een ander onderzoek naar het keuzegedrag van consumenten met betrekking tot financieel advies, en de verschuiving in adviesvoorkeuren door blootstelling aan een kostenindicatie, blijkt echter dat consumenten over het algemeen voor goedkopere vormen hadden gekozen (bijvoorbeeld execution only) zonder dat die keuze per se beter was voor de consument.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 10 mei 2023

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald....

Paul Schoo - Platter-Schoo 10 mei 2023

Toch nog verstandige mensen in Nederland.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

(Robin van Beem, Polis Advocaten en lid van het VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien het jaar van de (actieve)...

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

“Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd." Dat concludeert René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema noemt het in zijn maandcolumn de wereld op zijn kop dat de financieel adviseur straks moet uitleggen wat een directe verzekeraar allemaal...

VVP-poll:  invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

VVP-poll: invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

Actieve provisietransparantie gaat er nu snel van komen. Dat zegt Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle stakeholders over de vormgeving...

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz verwacht dat de invoering van actieve provisietransparantie nu snel realiteit wordt. Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle...

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...