Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

euro's via Pixabay 4

Rabobank moet wegens overkreditering 44.979 euro betalen aan de klagende consument. Aldus de Geschillencommissie Kifid in einduitspraak GC 2021-0423. De andere helft van de schade blijft voor rekening en risico van de consument.

In de tussenuitspraak heeft de commissie vastgesteld dat “de bank aan de consument een hypothecaire geldlening van 264.000 euro heeft verstrekt. Alhoewel ten gevolge van de handhaving van de bestaande aflossingsvrij lening van 18.000 euro de totale schuld van de consument aan de bank 282.000 euro bedraagt, zal de commissie uitgaan van de verstrekking aan de consument van een hypothecaire geldlening van 264.000 euro.

“De bank heeft erkend dat dat bedrag – uitgaande van het oordeel van de commissie in de tussenuitspraak – op basis van de leencapaciteit van de consument ten tijde van de verstrekking(212.018,42 euro) volledig moet worden beschouwd als overkreditering. Dat zal de commissie dan ook als uitgangspunt overnemen. Met de geldlening van 213.958,48 euro van zijn ouders heeft de consument de leencapaciteit van 212.018,42 euro volledig ‘opgesoupeerd’. Verder heeft de bank berekend dat het totaal van de rentelasten over het overgekrediteerde deel van de hypothecaire geldlening over de periode 29 oktober 2010 tot en met 31 januari 2018 89.958 euro bedraagt. Dat bedrag heeft de consument naar het oordeel van de commissie aan schade geleden als gevolg van de overkreditering. Met inachtneming van haar tussenuitspraak komt de helft van dit bedrag, te weten 44.979 euro, voor vergoeding door de bank in aanmerking. Dat bedrag zal de commissie toewijzen. De andere helft blijft voor rekening van de consument.”

Reactie toevoegen

 
Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Ook in nieuwe uitspraken meent Kifid dat Yarden terecht gebruik heeft gemaakt van de en bloc-clausule. De Geschillencommissie in vrijdag gepubliceerde uitspraken...

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

(Kifid-uitspraak GC 2021-0528) De riolering onder de vloer van de woning van de consument is gebroken en hierdoor is rioolwater de kruipruimte ingestroomd, waardoor...

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

De Geschillenregeling BKR gaat per 1 oktober 2021 over naar Kifid. Aanleiding daarvoor is de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie...

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

(Kifid-uitspraak GC 2021-0488) De consument heeft in 2008 een service-abonnement afgesloten bij de rechtsvoorganger van de adviseur. Daarvan maakte een jaarlijkse...

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

“Met minimaal een jaar ‘afkoelingsperiode’ geven wij het voorbeeld, dat wat ons betreft ook door financiële dienstverleners zou kunnen worden...

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Het kabinet werkt aan een appreciatie van de initiatiefnota inzake Kifid van SP-Kamerlid Alkaya en zal deze de Tweede Kamer rond de zomer doen toekomen. Dat is te...

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Om aan alle schijn van belangenverstrengeling tussen Kifid-secretaris en financieel dienstverlener een einde te maken, moet Kifid in het reglement en in de arbeidsvoorwaarden...

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0479) De consument heeft op 14 augustus 2019 waterschade ontdekt aan zijn chalet. Deze schade heeft hij bij de tussenpersoon (Assurantiekantoor...

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0475) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument in 2011 ervan op de hoogte was dat hij bij de totstandkoming van de beleggingsverzekering...

Yarden moet toezegging adviseur honoreren

Yarden moet toezegging adviseur honoreren

(Kifid-uitspraak GC 2021-0463) Yarden heeft de stelling van consumenten – dat (de adviseur van) de verzekeraar heeft toegezegd dat zowel het vervoer van de...