Rapport Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten later

Stof via Pixabay

Het adviesrapport van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten wordt niet langer verwacht op 31 december 2019, maar uiterlijk op 1 april 2020. Dat laat staatssecretaris Van Ark weten aan de Tweede Kamer. De commisie heeft, gezien de complexiteit van de materie en de verscheidenheid aan opvattingen, meer tijd nodig om te komen tot een breed gedragen eindadvies, schrijft Van Ark. De commissie is gevraagd aanbevelingen op te stellen voor een betere organisatie van het proces van schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Reactie toevoegen

 
Dick Heederik voorzitter adviescommissie Lijst Beroepsziekten

Dick Heederik voorzitter adviescommissie Lijst Beroepsziekten

Dick Heederik wordt voorzitter van de adviescommissie Lijst beroepsziekten. De adviescommissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op wetenschappelijke...

Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

Mensen met een beroepsziekte door het werken met gevaarlijke stoffen maken vanaf volgend jaar aanspraak op een eenmalige financiële tegemoetkoming van circa...

Consultatie regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Consultatie regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

SZW is de internetconsultatie gestart van de regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten. Met de tegemoetkomingsregeling ontstaat voor mensen die...

FNV wil fonds beroepsziekte coronabesmetting zorgmedewerkers

FNV wil fonds beroepsziekte coronabesmetting zorgmedewerkers

Bij het Bureau Beroepsziekten van vakbond FNV hebben zich tot nu toe 35 leden gemeld na een coronabesmetting. De eerste aansprakelijkheidsstelling is onlangs verstuurd....

Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken aangeboden aan staatssecretaris

Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken aangeboden aan staatssecretaris

De Letselschade Raad heeft de Leidraad Beroepsziekten aan staatssecretaris Van ’t Wout aangeboden. De leidraad bevat een stappenplan voor de afhandeling van...

FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV Zorg & Welzijn wil dat de overheid werknemers in zorg en welzijn, die door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen besmet zijn geraakt met corona,...

Kabinet maakt werk van financiële tegemoetkoming slachtoffers gevaarlijke stoffen

Kabinet maakt werk van financiële tegemoetkoming slachtoffers gevaarlijke stoffen

Het kabinet maakt werk van een financiële tegemoetkoming voor mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen. Zo'n tegemoetkoming...

Commissie bepleit algemene financiële tegemoetkoming bij beroepsziekte

Commissie bepleit algemene financiële tegemoetkoming bij beroepsziekte

Werknemers die ziek worden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen hebben belang bij een snelle algemene financiële tegemoetkoming, zonder ingewikkelde...

Aanbieding advies Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten uitgesteld

Aanbieding advies Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten uitgesteld

Wegens de strijd tegen het coronavirus is de aanbieding van het advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten uitgesteld. Het advies...

Goed dat schadeafhandeling beroepsziekten makkelijker wordt

Goed dat schadeafhandeling beroepsziekten makkelijker wordt

Het Verbond van Verzekeraars juicht het toe dat de schadeafhandeling van beroepsziekten wordt vergemakkelijkt. “Het vaststellen van het causaal verband en...