Rechter geeft a.s.r. en deurwaarder stevige veeg uit pan

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) a.s.r. mag een verstekvonnis dat een kleine ondernemer veroordeelde een nog openstaand bedrag te betalen, niet meer ten uitvoer leggen. De Rechtbank Amsterdam geeft in haar vonnis de verzekeraar en de door hem ingeschakelde deurwaarder een flinke veeg uit de pan.

Eiseres was nog een bedrag verschuldigd aan a.s.r. en maakte ook geld over. Dit echter zonder het dossiernummer te vermelden. De deurwaarder stortte het bedrag terug. Begin dit jaar liet a.s.r. executoriaal beslag leggen op de bedrijfswagen van de eiseres.

De Rechtbank Amsterdam in kort geding: “Ook als LAVG (de door a.s.r. ingeschakelde deurwaarder, red.) inderdaad zo veel zaken in behandeling heeft dat zij negen dagen nodig heeft om te onderzoeken of zij een betaling kan plaatsen (waarbij niet duidelijk is geworden wat zij in die negen dagen dan allemaal heeft gedaan), is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre dat voor rekening van [eiseres] moet komen. Hoewel er begrip is voor het business model van LAVG, moet ook bij zo’n grote praktijk als die van LAVG iedere zaak de aandacht krijgen die hij verdient.

“Toen bleek dat het bedrag dat [eiseres] verschuldigd was, nog vóór de rolzitting volledig op de rekeningen van a.s.r./LAVG had gestaan, had a.s.r. er ook voor kunnen kiezen het griffierecht ad 121 euro voor de kantonprocedure voor haar rekening te nemen. In plaats daarvan is zij in een periode van meerdere jaren tot het uiterste gegaan om haar vordering, inmiddels opgelopen tot maar liefst 962,56 euro, te incasseren. Er is zelfs gedreigd met een faillissementsaanvraag en nu dreigt er een veiling van de bedrijfswagen.

“Het dossier heeft ook geruime tijd stilgelegen. [Eiseres] , die door het stilzitten van LAVG zelfs dacht dat zij er eindelijk vanaf was, heeft de invorderingsacties herhaaldelijk aan de orde gesteld, maar dat heeft a.s.r. en/of LAVG niet tot andere gedachten gebracht. Dat had wel gemoeten, gezien de almaar toenemende onevenredigheid tussen het belang van a.s.r. om het verstekvonnis ten uitvoer te leggen en het belang van [eiseres] om dat te voorkomen. Bovendien zou ook in het licht van de lessen van de Toeslagenaffaire van een zeer grote speler als a.s.r. (maar ook van LAVG), een andere, minder hardvochtige houding mogen worden verwacht. Het ging hier immers om een kleine ondernemer, die uiteindelijk zijn schuld heeft betaald, terwijl hij daar, niet geheel onbegrijpelijk, grote moeite mee had. Vanwege de hiervoor genoemde omstandigheden had a.s.r. naar redelijkheid niet tot uitoefening van haar executiebevoegdheid kunnen komen. De tenuitvoerlegging van het vonnis levert daarom misbruik van bevoegdheid op.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...

Named perils-verzekering blijft overeind

Named perils-verzekering blijft overeind

(Rechtspraak) De named perils-verzekering is niet uigehold. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof mocht terugkomen op haar eerdere oordeel dat er wel degelijk...