Regeling omzetderving watersnood open op 24 oktober

Overstroming via Pixabay

Provincie Limburg heeft de ‘Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant’ afgerond en deze regeling zal op 24 oktober worden opengesteld. De regeling voorziet in een tegemoetkoming van 30 procent van het omzetverlies in kwartaal drie en vier van 2021 en kwartaal één van 2022. Er moet een aanzienlijk omzetverlies zijn geleden in deze kwartalen (50 procent).

Voor de uitvoering van de regeling verstrekt minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat een rijksbijdrage aan provincie Limburg van 24 miljoen euro, inclusief uitvoeringskosten

De regeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het meldingsformulier Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL) is vanaf 24 oktober hier aan te vragen. Voor het indienen van een aanvraag wordt om eHerkenning niveau 3 gevraagd. Het loket sluit 5 december.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kwart inwoners Zuid-Nederland verwacht binnen tien jaar nieuwe watersnoodramp

Kwart inwoners Zuid-Nederland verwacht binnen tien jaar nieuwe watersnoodramp

Bijna een kwart (23 procent) van de inwoners van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg verwacht binnen tien jaar een volgende nationale watersnoodramp. Bovendien denkt...

Klimaatrobuust herstel in polis inbouwen

Klimaatrobuust herstel in polis inbouwen

Klimaatrobuust herstel wordt de norm voor particulieren en bedrijven via verzekeringsvoorwaarden en het bouwbesluit en ook voor overheden via duidelijke afspraken....

VNAB breidt beurspolis uit voor overstroming van kleine rivieren en beken

VNAB breidt beurspolis uit voor overstroming van kleine rivieren en beken

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs biedt vanaf nu een modelclausule voor schade door overstroming van zogeheten secundaire waterkeringen: kleine rivieren...

Beroep op WTS juli 2021 veel minder groot dan ingeschat

Beroep op WTS juli 2021 veel minder groot dan ingeschat

Het beroep op de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg is minder groot dan aangenomen. Aldus minister Kaag in de Najaarsnota. Voor de regeling was 256 miljoen...

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar...

Watersnood Limburg: ruim 95 procent particuliere schades afgehandeld door verzekeraars

Watersnood Limburg: ruim 95 procent particuliere schades afgehandeld door verzekeraars

Uit een vijfde inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars tot juni dit jaar ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent...

Regeling Wts juli 2021: ruimere interpretatie van begrip inboedel

Regeling Wts juli 2021: ruimere interpretatie van begrip inboedel

Om ervoor te zorgen dat alle waterschademeldingen van particulieren in het kader van de Regeling Wts juli 2021 op gelijke wijze worden behandeld, voert de RVO een...

Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

De ministerraad heeft ingestemd met een coulanceregeling voor schade waarvoor gedupeerden niet verzekerd waren tijdens de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant...

Verbond wil solidair systeem compensatie bij overstroming grote rivier

Verbond wil solidair systeem compensatie bij overstroming grote rivier

Het Verbond van Verzekeraars roept de overheid op om samen met verzekeraars aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een goed functionerend compensatiesysteem,...

Meeste Wts-meldingen Limburg betreffen opruimkosten

Meeste Wts-meldingen Limburg betreffen opruimkosten

De meeste Wts-meldingen over waterschade in Limburg gaan tot nu toe over opruimkosten (20,4 procent). Dan volgen schade woning (zeventien procent) en schade inboedel...