Regelingen compensatie transitievergoeding

Wouter Koolmees nieuw 2020

De uitvoering van de compensatieregeling LAO (compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid) loopt volgens minister Koolmees goed. De minister: "Het is UWV gelukt om, in coronatijd, deze nieuwe regeling open te stellen en uit te voeren. Daar ben ik het UWV zeer erkentelijk voor. Werkgevers weten het UWV goed te vinden. Verreweg de meeste aanvragen worden toegewezen. Reden voor afwijzing van een aanvraag is bijvoorbeeld dat een aanvraag dubbel is ingediend, dat gevraagde aanvullende gegevens niet worden aangeleverd, of dat de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden voor compensatie."

Voor de compensatieregeling, bij bedrijfsbeëindiging, geldt dat deze anders dan voorzien niet per 1 januari aanstaande ingaat voor wat betreft het onderdeel ‘ziekte of gebreken van de werkgever’. Bij dit onderdeel moet worden getoetst of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om zijn werkzaamheden redelijkerwijs voort te zetten binnen een periode van zes maanden. De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met UWV en beroepsverenigingen op het terrein van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde over de vraag op welke wijze deze beoordeling kan worden uitgevoerd. Dit overleg heeft nog niet tot een werkbare uitkomst geleid. 

De mogelijkheid om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever zal wel in werking treden per 1 januari 2021.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ondergrens van 500 euro bij invorderingen NOW-1

Ondergrens van 500 euro bij invorderingen NOW-1

Bij de vaststelling van NOW-1 wordt bij invorderingen een ondergrens van 500 euro gehanteerd, meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De minister: "Het algemeen...

Opening vaststellingsloket NOW-2 verschoven naar april 2021

Opening vaststellingsloket NOW-2 verschoven naar april 2021

Minister Koolmees verschuift de opening van het vaststellingsloket NOW-2 van november naar april volgend jaar. Dit vanwege de grote administratieve druk op UWV momenteel....

Disfunctioneren (d-grond)

Disfunctioneren (d-grond)

Om een arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden wegens disfunctioneren moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden die zijn beschreven in artikel 7:669 lid 1 en...

UWV-publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen

UWV-publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen

In de donderdag verschenen UWV-publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen staan de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt centraal. Uit de publicatie...

Werkgevers willen snel time-out- en stopregeling na nieuwste coronamaatregelen

Werkgevers willen snel time-out- en stopregeling na nieuwste coronamaatregelen

VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het na de dinsdagavond door het kabinet afgekondigde verscherpte coronamaatregelen essentieel dat er snel een time-out- en stopregeling...

"Integreer nabestaandenuitkering eerste en twee pijler"

"Integreer nabestaandenuitkering eerste en twee pijler"

Beleidsmakers kunnen overwegen om de nabestaandenuitkering vanuit de eerste en tweede pijler te integreren, bijvoorbeeld een uitkering voor drie tot vijf jaar van...

Programma Vitaal Bedrijf van start

Programma Vitaal Bedrijf van start

Staatssecretaris van ’t Wout (SZW) heeft maandag samen met staatssecretaris Blokhuis (VWS) het programma ’Vitaal Bedrijf’ gelanceerd. Het programma...

Werkgevers leren van derde ziektejaar

Werkgevers leren van derde ziektejaar

Panteia en UWV onderzochten in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wat werkgevers aan re-integratie doen na een verlenging van...

Medisch advies bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Medisch advies bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties...

Uitstel beperkte vermogenstoets Tozo tot april 2021

Uitstel beperkte vermogenstoets Tozo tot april 2021

Zelfstandig ondernemers kunnen onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal zes maanden, een uitkering voor...