Rekenleeftijd voor maximale fiscale pensioenopbouw aangepast

Bejaarden

De rekenleeftijd voor de maximale fiscale pensioenopbouw wordt aangepast.

Het CBS heeft maandag de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting bekendgemaakt. Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw.

De pensioenrichtleeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting van de Nederlandse bevolking. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd gaat in per 1 januari 2018 en heeft geen invloed op de fiscale pensioenopbouw voor die datum.

 

AOW-gerechtigde leeftijd naar 67 jaar en drie maanden

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd vastgelegd.

Voor de periode na 2021 is de AOW-gerechtigde leeftijd automatisch gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Daartoe is in de wet vastgelegd dat een eventuele verdere verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd jaarlijks wordt bepaald aan de hand van de macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd, die door het CBS wordt geraamd. De verhoging op basis van de resterende levensverwachting wordt telkens vijf jaar van te voren aangekondigd.

Het CBS heeft de raming van de macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2022 bekend gemaakt.
Op grond van artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet komt de AOW-gerechtigde leeftijd voor het kalenderjaar 2022 als gevolg hiervan uit op 67 jaar en 3 maanden.
 

Reactie toevoegen

 
AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

De AFM benadrukt dat de deelnemers met een beperkt pensioen (de zogeheten ‘grijze vlek’) niet uit het oog verloren dienen te worden. "Het risico van...

“Beter kijken naar effect CPB-voorstel op pensioenopbouw millennials”

“Beter kijken naar effect CPB-voorstel op pensioenopbouw millennials”

Het nieuwe beleidsvoorstel van het CPB, over de flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel, maakt de kloof in pensioenopbouw tussen verschillende generaties...

Kabinet wil experimenteren met pensioenopbouw zelfstandigen in tweede pijler

Kabinet wil experimenteren met pensioenopbouw zelfstandigen in tweede pijler

Minister Koolmees wil een experimenteerbepaling in de Pensioenwet opnemen. De minister: “Met de experimenteerwetgeving wordt beoogd experimenten te faciliteren...

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen bij pensioenregeling stuit op belemmeringen

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen bij pensioenregeling stuit op belemmeringen

Minister Koolmees roept pensioensector en zelfstandigenorganisaties op experimenten pensioenopbouw zelfstandigen uiterlijk 1 februari 2020 toe te zenden aan zijn...

"Arbeidsongeschikten lopen pensioenopbouw mis"

"Arbeidsongeschikten lopen pensioenopbouw mis"

Radar heeft een voorbeeldbrief gemaakt voor mensen die (mogelijk nog) recht hebben op premievrije pensioenopbouw sinds zij arbeidsongeschikt zijn verklaard. Radar...

"Geef ZZP'er meer fiscaal voordeel bij pensioenopbouw"

"Geef ZZP'er meer fiscaal voordeel bij pensioenopbouw"

"Door het directe fiscale voordeel voor de jaarruimte te vergroten en de termijn van de reserveringsruimte te verlengen, zal het voor ZZP'ers aantrekkelijker worden...

Rendement Nederlandse pensioenfondsen blijft achter

Rendement Nederlandse pensioenfondsen blijft achter

Nederlandse pensioenfondsen boekten in 2017 een relatief teleurstellend rendement van 4,5 procent. Een jaar eerder behoorden de fondsen nog tot de mondiale top 3...

"eigen bankrekening voor pensioenopbouw"

"eigen bankrekening voor pensioenopbouw"

Nederlanders moeten meer eigen verantwoordelijkheid krijgen bij het opbouwen van hun pensioen. Onder meer met een eigen pensioenbankrekening. Daarvoor pleit Folkert...

40% doet nog niks met inperking pensioenopbouw

40% doet nog niks met inperking pensioenopbouw

Veertig procent van de werkgevers doet nog niks met de inperking van de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015. Dat blijkt uit een poll op LinkedIn, die Zwitserleven...

Eerste Kamer akkoord met hervorming pensioenopbouw

Eerste Kamer akkoord met hervorming pensioenopbouw

De Eerste Kamer is in meerderheid akkoord gegaan met de pensioenplannen van de staatssecretarissen Eric Wiebes (Financiën) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken...