Rendement Nederlandse pensioenfondsen blijft achter

Bezorgd over pensioen

Nederlandse pensioenfondsen boekten in 2017 een relatief teleurstellend rendement van 4,5 procent. Een jaar eerder behoorden de fondsen nog tot de mondiale top 3 van beste beleggers, zo blijkt uit het jaarlijks pensioenoverzicht van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). 

Nederlandse pensioenfondsen beheren nog wel het hoogste percentage vermogen ten opzichte van het bbp (bruto binnenlands product). Met 182,5 procent van het bbp zijn we koploper in de 34 mondiaal welvarendste landen die zijn aangesloten bij de OESO. Het totale vermogen van pensioenfondsen in de OESO-landen is vorig jaar met ruim 11 procent gestegen.

De Nederlandse fondsen investeerden 81 procent over de grens en voeren ook daarmee de ranglijst aan. De totale Nederlandse pensioenpot bevatte eind 2017 meer dan 1338 miljard euro. Tien jaar geleden was dat nog krap 700 miljard euro.  

Reactie toevoegen

 
AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

De AFM benadrukt dat de deelnemers met een beperkt pensioen (de zogeheten ‘grijze vlek’) niet uit het oog verloren dienen te worden. "Het risico van...

“Beter kijken naar effect CPB-voorstel op pensioenopbouw millennials”

“Beter kijken naar effect CPB-voorstel op pensioenopbouw millennials”

Het nieuwe beleidsvoorstel van het CPB, over de flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel, maakt de kloof in pensioenopbouw tussen verschillende generaties...

Kabinet wil experimenteren met pensioenopbouw zelfstandigen in tweede pijler

Kabinet wil experimenteren met pensioenopbouw zelfstandigen in tweede pijler

Minister Koolmees wil een experimenteerbepaling in de Pensioenwet opnemen. De minister: “Met de experimenteerwetgeving wordt beoogd experimenten te faciliteren...

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen bij pensioenregeling stuit op belemmeringen

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen bij pensioenregeling stuit op belemmeringen

Minister Koolmees roept pensioensector en zelfstandigenorganisaties op experimenten pensioenopbouw zelfstandigen uiterlijk 1 februari 2020 toe te zenden aan zijn...

"Arbeidsongeschikten lopen pensioenopbouw mis"

"Arbeidsongeschikten lopen pensioenopbouw mis"

Radar heeft een voorbeeldbrief gemaakt voor mensen die (mogelijk nog) recht hebben op premievrije pensioenopbouw sinds zij arbeidsongeschikt zijn verklaard. Radar...

"Geef ZZP'er meer fiscaal voordeel bij pensioenopbouw"

"Geef ZZP'er meer fiscaal voordeel bij pensioenopbouw"

"Door het directe fiscale voordeel voor de jaarruimte te vergroten en de termijn van de reserveringsruimte te verlengen, zal het voor ZZP'ers aantrekkelijker worden...

Rekenleeftijd voor maximale fiscale pensioenopbouw aangepast

Rekenleeftijd voor maximale fiscale pensioenopbouw aangepast

De rekenleeftijd voor de maximale fiscale pensioenopbouw wordt aangepast. Het CBS heeft maandag de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting bekendgemaakt....

"eigen bankrekening voor pensioenopbouw"

"eigen bankrekening voor pensioenopbouw"

Nederlanders moeten meer eigen verantwoordelijkheid krijgen bij het opbouwen van hun pensioen. Onder meer met een eigen pensioenbankrekening. Daarvoor pleit Folkert...

40% doet nog niks met inperking pensioenopbouw

40% doet nog niks met inperking pensioenopbouw

Veertig procent van de werkgevers doet nog niks met de inperking van de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015. Dat blijkt uit een poll op LinkedIn, die Zwitserleven...

Eerste Kamer akkoord met hervorming pensioenopbouw

Eerste Kamer akkoord met hervorming pensioenopbouw

De Eerste Kamer is in meerderheid akkoord gegaan met de pensioenplannen van de staatssecretarissen Eric Wiebes (Financiën) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken...