Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

Procentteken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0405) In beginsel mag de bank bij het bepalen van het rentepercentage uitgaan van de datum waarop het dossier als compleet wordt beoordeeld. Aldus de Geschillencommissie.

De bank heeft een renteaanbod voor een hypothecaire geldlening aan de consumenten uitgebracht. Omdat het om een bedrijfswoning ging, moest een maatwerktaxatie plaatsvinden. De opdrachtgever van de taxatie was in dit geval de bank. Vanwege vertraging bij het verstrekken van de taxatieopdracht en de duur van het taxatietraject, was de taxatie niet voor het einde van de geldigheidsduur van het renteaanbod gereed en is het renteaanbod komen te vervallen. De bank heeft een nieuwe hypotheekofferte verstrekt aan de consumenten; de daarin geoffreerde rente was echter hoger dan de rente in het renteaanbod. De consumenten stellen dat de vertraging bij de taxatie is veroorzaakt door de bank. Zij vorderen vergoeding van het renteverschil. De commissie is van oordeel dat er geen sprake is van een tekortkoming aan de zijde van de bank en wijst de vordering af.

De commissie: “Uit de feiten blijkt dat het dossier op 21 februari 2022 niet compleet was. Niet alleen het taxatierapport, maar ook de koop-aanneemovereenkomst en het bewijs het bewijs van de opheffing van de koopgarantie ontbraken op de vervaldatum van het renteaanbod.

“Nu het dossier op 21 februari 2022 vanwege het ontbreken van verschillende stukken niet compleet was, heeft het renteaanbod zijn geldigheid verloren en konden de consumenten geen aanspraak maken op het daarin vermelde rentetarief.

“Het dossier is pas op 8 april 2022 als compleet beoordeeld. In beginsel had de bank bij het bepalen van het rentepercentage ook mogen uitgaan van die datum.”

 

Reactie toevoegen

 
Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

Dertig jaar vast valt uit de Top Drie

Dertig jaar vast valt uit de Top Drie

Door de ultra lage hypotheekrente van de laatste jaren werden de langere rentevaste perioden 20 en 30 jaar vast steeds populairder. Beide behoorden vanaf 2017 tot...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...