Reservesleutel mocht in auto blijven, want moeilijk vindbaar

autosleutel via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0784) De auto van de consument is gestolen. Hij heeft een beroep gedaan op zijn verzekering, maar de verzekeraar (a.s.r.) heeft uitkering geweigerd met een beroep op een dekkingsuitsluiting. De consument stelt dat de uitleg van de verzekeraar niet juist is. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de dekkingsbeperking te ruim uitlegt in het licht van het doel van de verzekering en het verzekerde risico. De uitsluiting dient zo te worden gelezen dat als een sleutel vindbaar is na een meer dan gemiddelde inspanning de diefstalschade niet onder de dekkingsuitsluiting valt. De consument heeft recht op dekking onder de verzekering omdat hij de sleutel in een koffer in de kofferbak onder de hoedenplank had opgeborgen. De klacht is gegrond.

De consument is op 10 september 2021 naar Milaan gegaan. Daar heeft hij zijn auto in een woonwijk op een betaalde parkeerplaats geparkeerd en is hij vervolgens met de metro de stad ingegaan. De reserve-autosleutel had hij opgeborgen in een koffer die zich onder de hoedenplank van de afgesloten achterbak van de auto bevond. Bij terugkomst bij de parkeerplaats blijkt zijn auto te zijn gestolen.

De commissie: “Bij de uitleg van de dekkingsuitsluiting moet worden gekeken naar het doel van de verzekering en moet de uitsluiting zelf, beperkt worden uitgelegd. Op basis van de inhoud van de dekkingsuitsluiting en de plaats van deze dekkingsuitsluiting – de passage over het risico ter voorkoming van diefstal en joyriding – is de commissie met de consument eens dat bij de zinssnede dat de sleutel erin ligt, onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie dat de sleutel makkelijk vindbaar is omdat deze nog op de stoel ligt, in het contact zit of op enige andere wijze zichtbaar is en de situatie dat de sleutels uit het zicht zijn, maar zich nog wel in de auto bevinden.

“Meer specifiek moet bij de vraag of recht op dekking is, de zinsnede zo worden gelezen dat onderscheid moet worden gemaakt tussen een makkelijk vindbare sleutel en een sleutel die enkel na een meer dan gemiddelde inspanning wordt gevonden. De stelling van de verzekeraar dat het alleen uitmaakt dat de sleutel in de auto ligt, maakt het voorgaande niet anders. Die uitleg is immers een te ruime uitleg van de dekkingsuitsluiting. In het geval van de consument zat de sleutel in een koffer in de achterbak van de auto. De koffer lag uit het zicht onder de hoedenplank. Daarnaast was de sleutel niet traceerbaar van buitenaf. Hierdoor zal een dief een meer dan gemiddelde inspanning moeten doen om de sleutel te vinden.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 28 september 2022

Er zijn ook andere methoden om een auto te stelen zonder dat de dief eerst opstraat de hele auto uitpakt om op zoek te gaan naar een sleutel. Wederom ASR. Nog even zo door gaan en het vertrouwen in deze verzekeraar zakt naar een diepe punt.

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...

Rekening houden met verbouwplannen

Rekening houden met verbouwplannen

HYPOTHEKEN – De adviseur adviseert en bemiddelt bij een hypothecaire geldlening. De Geschillencommissie stelt vast dat de adviseur op dat moment al wist of...

Kifid is er niet voor weigering aangaan relatie

Kifid is er niet voor weigering aangaan relatie

HYPOTHEKEN – Omdat de kosten van hun in aanbouw zijnde woning (fors) zijn gestegen, vragen consumenten een aanvullende hypothecaire geldlening aan van 201.500...

Opleiding telt

Opleiding telt

ZORGPLICHT – De Geschillencommissie maakt bij het beoordelen van de vraag of een adviseur de zorgplicht heeft gschonden onderscheid naar de mate van opleiding...

Vroeger opstaan

Vroeger opstaan

REISVERZEKERING – Dan had de klant maar eerder moeten opstaan om in alle vroegte het busje in te pakken voor de wintersportvakantie in plaats van de avond...