Reservesleutel mocht in auto blijven, want moeilijk vindbaar

autosleutel via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0784) De auto van de consument is gestolen. Hij heeft een beroep gedaan op zijn verzekering, maar de verzekeraar (a.s.r.) heeft uitkering geweigerd met een beroep op een dekkingsuitsluiting. De consument stelt dat de uitleg van de verzekeraar niet juist is. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de dekkingsbeperking te ruim uitlegt in het licht van het doel van de verzekering en het verzekerde risico. De uitsluiting dient zo te worden gelezen dat als een sleutel vindbaar is na een meer dan gemiddelde inspanning de diefstalschade niet onder de dekkingsuitsluiting valt. De consument heeft recht op dekking onder de verzekering omdat hij de sleutel in een koffer in de kofferbak onder de hoedenplank had opgeborgen. De klacht is gegrond.

De consument is op 10 september 2021 naar Milaan gegaan. Daar heeft hij zijn auto in een woonwijk op een betaalde parkeerplaats geparkeerd en is hij vervolgens met de metro de stad ingegaan. De reserve-autosleutel had hij opgeborgen in een koffer die zich onder de hoedenplank van de afgesloten achterbak van de auto bevond. Bij terugkomst bij de parkeerplaats blijkt zijn auto te zijn gestolen.

De commissie: “Bij de uitleg van de dekkingsuitsluiting moet worden gekeken naar het doel van de verzekering en moet de uitsluiting zelf, beperkt worden uitgelegd. Op basis van de inhoud van de dekkingsuitsluiting en de plaats van deze dekkingsuitsluiting – de passage over het risico ter voorkoming van diefstal en joyriding – is de commissie met de consument eens dat bij de zinssnede dat de sleutel erin ligt, onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie dat de sleutel makkelijk vindbaar is omdat deze nog op de stoel ligt, in het contact zit of op enige andere wijze zichtbaar is en de situatie dat de sleutels uit het zicht zijn, maar zich nog wel in de auto bevinden.

“Meer specifiek moet bij de vraag of recht op dekking is, de zinsnede zo worden gelezen dat onderscheid moet worden gemaakt tussen een makkelijk vindbare sleutel en een sleutel die enkel na een meer dan gemiddelde inspanning wordt gevonden. De stelling van de verzekeraar dat het alleen uitmaakt dat de sleutel in de auto ligt, maakt het voorgaande niet anders. Die uitleg is immers een te ruime uitleg van de dekkingsuitsluiting. In het geval van de consument zat de sleutel in een koffer in de achterbak van de auto. De koffer lag uit het zicht onder de hoedenplank. Daarnaast was de sleutel niet traceerbaar van buitenaf. Hierdoor zal een dief een meer dan gemiddelde inspanning moeten doen om de sleutel te vinden.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 28 september 2022

Er zijn ook andere methoden om een auto te stelen zonder dat de dief eerst opstraat de hele auto uitpakt om op zoek te gaan naar een sleutel. Wederom ASR. Nog even zo door gaan en het vertrouwen in deze verzekeraar zakt naar een diepe punt.

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

(Kifid-uitspraak GC 2024-0242) De verzekeraar heeft dekking afgewezen voor de diefstal van de camperbus van de consument, omdat hij niet alle originele sleutels...

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen...

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

(Kifid-uitspraak GC 2024-0206) De consument wil dat de verzekeraar een contra-expert inschakelt om de schade van de tegenpartij te beoordelen. De verzekeraar heeft...

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

(Kifid-uitspraak GC 2024-0205) Consument 1 heeft een tuinslang aangesloten op de mengkraan in de keuken. Met de tuinslang heeft hij het balkon schoongemaakt. Vervolgens...

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

Rabobank mag toch beroep instellen tegen uitspraak 2023-0920 van de Geschillencommissie Kifid. De voorzitter van de Commissie van Beroep: "De uitspraak van de Geschillencommissie...

Auto vaker allrisk verzekerd

Auto vaker allrisk verzekerd

Automobilisten verzekerden hun auto in 2023 vaker allrisk. Dat blijkt uit de Datamonitor autoverzekeringen van Geld.nl. In 2023 koos ruim 47 procent van de autobezitters...

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Vanwege het principiële karakter mag Achmea toch beroep aantekenen tegen Kifid-uitspraak GC 2023-0988, waarin de Geschillencommissie oordeelt dat het verstrekken...