RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

Werker via Pixabay cirkelzaag

Het Meerjarenprogramma RI&E ontwikkelt zich gestaag, ondanks vertraging bij de uitvoering als gevolg van de coronasituatie. Dat beeld schetst minister Koolmees in de eerste voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Het programma zet in op het verhogen van de bekendheid van de RI&E-plicht en het verbeteren van de ondersteuning aan bedrijven. Ook wordt intensiever gecontroleerd of werkgevers de RI&E-plicht daadwerkelijk naleven.

De minister: “Op basis van de inzichten van de effectmeting naar de 2020-campagne wordt deze verder aangescherpt en de komende jaren stapsgewijs uitgevoerd. Bij de opvolging van de campagne is aandacht voor het belang van het kwalitatief goed uitvoeren van de RI&E. De campagne had tot nu toe vooral tot doel om de bekendheid van de RI&E-verplichting te verhogen om ervoor te zorgen dat meer bedrijven over een RI&E beschikken. De campagne zal zich de komende jaren meer gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit van de RI&E.

“In 2021 wordt met stakeholders bezien welke stappen en interventies nodig zijn om de status en de kaders van de toetsing van de RI&E te verduidelijken. Dit moet bijdragen aan een betere uitvoering van de toetsing in de praktijk en geeft daarmee een kwaliteitsimpuls aan de RI&E in de praktijk.”

Intensiever handhavingsregime

Parallel aan het informeren en ondersteunen van werkgevers wordt toegewerkt naar een intensiever handhavingsregime. De Inspectie SZW zoekt daarbij naar nieuwe manieren om de handhaving op de RI&E efficiënter en effectiever in te richten. In 2020 is hiervoor de sectoraanpak arbozorg en de pilot administratieve handhaving uitgevoerd.  De sectoraanpak arbozorg is gericht op intensiever toezicht in combinatie met voorlichtingscommunicatie binnen (sub)sectoren waar de naleving van de RI&E-verplichting laag is en die zich kenmerken door grote arbeidsrisico’s. De effectiviteit van de sectoraanpak wordt in 2021 onderzocht en gecontinueerd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Horeca goed voor bijna helft aanvragen zevende periode NOW

Horeca goed voor bijna helft aanvragen zevende periode NOW

Bijna de helft (47 procent) van de toegekende aanvragen voor de zevende periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt van werkgevers...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is geactualiseerd en gewijzigd voor de overstap per 1 juli 2022. Adfiz: “Als gevolg van het synchroon lopen van de WGA-vast/WGA-flex...

FNV: werk maken van Long Covid-fonds

FNV: werk maken van Long Covid-fonds

Vakbond FNV start een meldpunt voor werknemers uit zorg & welzijn die vanwege Covid-19 langdurig klachten ondervinden en daardoor financiële schade oplopen....

Gedifferentieerde premie Aof

Gedifferentieerde premie Aof

Vanaf 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid...

Adviesalerts! Inkomen

Adviesalerts! Inkomen

(AdviesAlert Inkomen in VVP 6) De voorbije maanden zagen ontwikkelingen inzake betaald ouderschapsverlof, pensioen bij scheiding en nabestaandenpensioen. De...

300 miljoen per jaar voor MKB via loondoorbetaling bij ziekte

300 miljoen per jaar voor MKB via loondoorbetaling bij ziekte

Het nieuwe kabinet trekt 300 miljoen euro per jaar uit voor lastenverlichting van het MKB via loondoorbetaling bij ziekte. Aldus het coalitieakkoord. Dat leest verder:...

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Het kabinet verlengt de coronasteun voor ondernemers tot en met maart 2022, na de dinsdagavond bekend gemaakte verlenging van de coronamaatregelen. Een aantal belastingmaatregelen...

Werkgevers kunnen vanaf maandag weer NOW aanvragen bij UWV

Werkgevers kunnen vanaf maandag weer NOW aanvragen bij UWV

Werkgevers die loonsteun willen aanvragen voor de maanden november en december van dit jaar kunnen daarvoor vanaf maandag (13 december) een aanvraag indienen bij...

Ziekteverzuim in derde kwartaal opnieuw hoger

Ziekteverzuim in derde kwartaal opnieuw hoger

Het ziekteverzuim van werknemers was in het derde kwartaal van 2021 4,6 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar geleden was dat 4,4 procent. Het verzuim was met...

Zesde periode NOW: ruim 26.000 aanvragen toegekend

Zesde periode NOW: ruim 26.000 aanvragen toegekend

UWV heeft in totaal ruim 26.000 aanvragen toegekend voor de zesde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die liep van juli tot...