RI&E nog steeds niet door alle werkgevers goed opgepakt

Werker via Pixabay cirkelzaag

Op ruim 3.000 actieve inspecties heeft de Inspectie SZW vorig jaar bij 783 werkgevers gehandhaafd op arbozorgfeiten die exclusief gekoppeld zijn aan de RI&E. Aldus het jaarverslag van de Inspectie. In de meeste gevallen werd volstaan met een waarschuwing, maar er zijn ook boetes opgelegd en procesverbalen opgemaakt.

Sinds 2019 zet de Inspectie SZW extra in op de verbetering van de naleving van de kernverplichtingen arbozorg die voor werkgevers gelden, namelijk het hebben van een RI&E, een plan van aanpak (PvA) en een basiscontract. De Inspectie neemt de naleving van deze arbozorgbepalingen mee in haar controles.

Pilot

In een pilot ‘administratieve inspectie RI&E’ binnen het programma Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), die bestond uit administratieve handhaving op aanwezigheid van de basisdocumenten, is onderzocht of handhaving ook zonder werkplekcontrole standhoudt. De Inspectie: “Uit de pilot blijkt dat deze methode van administratief inspecteren een groot bereik én een efficiëntere manier van inspecteren oplevert. (…) Een van de verbeterpunten betreft het inbouwen van een (telefonisch) contactmoment tussen een inspecteur en het bedrijf, wat de aanpak effectiever maakt.”

Voor de pilot zijn ongeveer 460 werkgevers aangeschreven. Daarnaast heeft de Inspectie pushberichten op LinkedIn ingezet, contact gezocht met de brancheorganisatie en een webpagina ingericht waarop Q&A’s en informatie over de arbozorgverplichtingen te vinden zijn. Zowel voor de RI&E als het PvA geldt dat ongeveer 90 van de opgestuurde documenten is aangepast na de eerste vooraankondiging. Ongeveer 80 procent van de aange­schreven werkgevers heeft de wettelijk vereiste docu­menten opgestuurd. Op basis van de analyse van de ingediende documenten zijn er in 34 gevallen boetes aangezegd (niet de gevraagde documenten hebben of documenten voldoen niet aan minimale eisen). De Inspectie vervolgt deze pilot in andere sectoren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan...

Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Op 1 juli 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator...

Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

De naam van de Inspectie SZW wordt gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie. Minister Koolmees: “Nu er een Europese toezichthouder is, moet de naam van de...

Meer focus op preventie een van zeven hoofdlijnen Arbovisie 2040

Meer focus op preventie een van zeven hoofdlijnen Arbovisie 2040

Minister Koolmees heeft zeven hoofdlijnen voor de Arbovisie 2040 geformuleerd: meer focus op preventie; meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden; structureel...

RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

Het Meerjarenprogramma RI&E ontwikkelt zich gestaag, ondanks vertraging bij de uitvoering als gevolg van de coronasituatie. Dat beeld schetst minister Koolmees...

Acture Groep neemt arbodienst Care Group over

Acture Groep neemt arbodienst Care Group over

Acture Groep heeft per 19 maart arbodienst Care Group overgenomen. Met Care Group verstevigt Acture Groep haar positie in het werkveld van private uitvoering van...

Werkgever mag niet-gevaccineerd personeel niet weigeren

Werkgever mag niet-gevaccineerd personeel niet weigeren

Een werkgever mag geen personeel weigeren zonder vaccinatiebewijs. Er bestaat in Nederland geen vaccinatiebewijs. Vaccinatie is ook niet verplicht. Aldus informatie...

Sanering asbestdaken niet onder eenvoudiger regime

Sanering asbestdaken niet onder eenvoudiger regime

Onderzoek geeft onvoldoende basis voor een besluit over de opname van de sanering van alle asbestdaken in risicoklasse 1. Aldus staatssecretaris Van Veldhoven, die...

Herenvest, Kuiper en Westland richten arbodienst op en sluiten zich aan bij EVI

Herenvest, Kuiper en Westland richten arbodienst op en sluiten zich aan bij EVI

Herenvest, Kuiper Verzekeringen en Westland Adviesgroep richten samen de arbodienst Arbo Werkt op, een lokaal opererende arbodienstverlener met een landelijke dekking....

FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV Zorg & Welzijn wil dat de overheid werknemers in zorg en welzijn, die door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen besmet zijn geraakt met corona,...