Richtlijn distributie vraagt om samenwerking

Harold Mahadew 2015

"De bepalingen zijn voor een deel nieuw voor distributeurs, maar ik hoop dat we niet gelijk met zijn allen in een kramp schieten. Europa wil de consumentenbescherming naar een hoger niveau brengen en verlangt van distributeurs dat ze het verzekeringsproduct en de doelgroep begrijpen voordat ze het adviseren aan consumenten. Dat is toch niet meer dan fair?” Aldus Harold Mahadew van het Verbond van Verzekeraars over de modernisering van de richtlijn distributie (IDD).

Mahadew, beleidsadviseur Distributie & Verkoop, op de site van het Verbond: “Europa maakt een helder onderscheid tussen de verzekeraar (of iemand anders die productontwikkelaar is) en de distributeur (waaronder de adviseur/bemiddelaar). In de IDD is helder gedefinieerd wie waarvoor verantwoordelijk is. De verzekeraar moet de distributeur voorzien van informatie zodat deze het product en doelgroep begrijpt. Distributeurs op hun beurt moeten beschikken over procedures om de informatie te verkrijgen van de verzekeraar. Dat vraagt dus om samenwerking."

De richtlijn verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive: IDD, 2016/97/EU) wordt vanaf 23 februari 2018 van kracht. “Dat werd tijd ook”, stelt Mahadew. "Het distributielandschap is aanzienlijk veranderd. Het is niet meer dan logisch dat Europa oog heeft voor die nieuwe realiteit.”

Mahadew doelt met die nieuwe realiteit onder meer op veranderend klantgedrag, nieuwe risico’s en de opkomst van nieuwe marktspelers. De huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling dateert uit 2002. “Toen bestonden de iPhone, iPad, 4G, Uber, Airbnb, WhatsApp en Spotify nog geen eens.”

Mahadew: “Europa wil drie zaken goed regelen: een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die verzekeringen distribueren, de consumentenbescherming versterken (ja, de financiële crisis zit nog vers in het geheugen) en de werking van de gemeenschappelijke markt verbeteren.
"Vanaf volgend jaar wordt het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ meer dan voorheen gehanteerd. Iedere (toekomstige) concurrent, zowel van binnen als van buiten de sector, valt onder de richtlijn. Brussel waakt hierover en heeft het niet meer over verzekeringsbemiddeling, maar over distributie. Daar zijn wij blij mee. Overigens kent de IDD grotendeels een minimumharmonisatie karakter. Dat betekent dat lidstaten verder mogen gaan dan de richtlijn voorschrijft. Bijvoorbeeld op het gebied van consumentenbescherming.
"Hoewel de Europese distributielat vanaf februari een stuk hoger komt te liggen, is de impact voor de Nederlandse markt te overzien. Zeker als we kijken naar de nationale wet- en regelgeving die al van kracht is. Het ministerie van Financiën heeft al in december 2016 de markt geconsulteerd in verband met de aanpassingen in de Wft. Het besluit zal naar verwachting dit najaar worden geconsulteerd. Mocht het onverhoopt toch gaan knellen, dan trekken we zeker aan de bel, in Brussel en in Den Haag. De tot nu toe beschikbare informatie biedt marktpartijen voldoende handvatten om zich voor te bereiden op de implementatie vanuit de eigen rollen en verantwoordelijkheden, maar vooral ook in goede samenwerking. Wij zijn hierover in gesprek, onder andere met Adfiz en de OvFD, en houden zeker een vinger aan de pols.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Belangrijk dat klant snapt dat adviseur bank een verkoper is"

"Belangrijk dat klant snapt dat adviseur bank een verkoper is"

"Het is ongelooflijk belangrijk dat klanten snappen dat de (hypotheek)adviseur bij de bank een verkoper is met enkel producten van één merk." Dat stelt...

FBTO: premie reisverzekering berekenen via Google Voice Assistent

FBTO: premie reisverzekering berekenen via Google Voice Assistent

FBTO claimt de eerste te zijn die Google Voice Assistent inzet bij de verkoop van verzekeringen.Sinds kort is het mogelijk de premie voor de reisverzekering langs...

2020: Trek je netwerkschoenen aan!

2020: Trek je netwerkschoenen aan!

(Door Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars) Blijf bij de start van dit nieuwe decennium niet hangen in de ‘oude’ wereld, maar zoek vooral de samenwerking...

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-President Klaas Knot was vrijdag, samen met de nieuwe divisiedirecteur toezicht verzekeraars Petra Hielkema, te gast bij het Verbondsbestuur voor een informele...

Minder makkelijk om contact te krijgen met bankmedewerker

Minder makkelijk om contact te krijgen met bankmedewerker

Klanten die contact zoeken met een bankmedewerker, geven in de Vertrouwensmonitor Banken aan dat dat minder makkelijk gaat: de score van 4,2 op het deelaspect ‘gemak’...

Geeke Feiter-van Heuvelen directeur bij Verbond

Geeke Feiter-van Heuvelen directeur bij Verbond

Het bestuur van het Verbond van Verzekeraars benoemt per 1 januari 2020 ir. G. (Geeke) Feiter-van Heuvelen tot directeur. Zij maakt hiermee deel uit van de directie,...

SNS zet weer in op persoonlijk contact

SNS zet weer in op persoonlijk contact

SNS gaat weer inzetten op persoonlijk contact met de klant. In plaats van een callcenter met steeds wisselende medewerkers of keuzemenu’s hebben klanten straks...

Ook gelijk speelveld bij invulling nazorg

Ook gelijk speelveld bij invulling nazorg

In het kader van het gelijk speelveld zal worden gekeken naar de invulling van de postcontractuele zorgplicht. Dat schrijft minister Hoekstra in zijn antwoord op...

"In sommige gevallen leek de verzekering meer een soort pinautomaat geworden"

"In sommige gevallen leek de verzekering meer een soort pinautomaat geworden"

"Het voorbeeld met de afvalverwerkingsbedrijven laat zien dat risico’s door middel van bewustwording, preventie en risicomanagement vaak snel weer in een verzekerbare...

"Digitaliseringsstrategie op aantal vlakken gemiste kans"

"Digitaliseringsstrategie op aantal vlakken gemiste kans"

Het Verbond noemt de Digitaliseringsstrategie van het kabinet op een aantal vlakken een gemiste kans. Directeur Leo de Boer: "De strategie is ambitieus. Tegelijkertijd...