Risico op nieuwe huizenmarktcorrectie toegenomen

Klaas Knot website DNB 2018

Het risico op een nieuwe huizenmarktcorrectie is de afgelopen jaren wel degelijk toegenomen. Aldus DNB-president Klaas Knot tijdens het openbaar gesprek woensdag in de Tweede Kamer met DNB en CPB over macro-economisch risico's voor het financiële stelsel. Knot: "Zo’n hernieuwde correctie zou natuurlijk gevolgen kunnen hebben opnieuw ook voor de Nederlandse economie, en daarmee ook voor het Nederlandse bankwezen."

Het risico is volgens Knot toegenomen door de sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren en door de hoge waarderingen op de Nederlandse woningmarkt. Voor 2019 verwacht DNB een afvlakking van de prijsstijging naar circa zes procent. Maar dat is nog steeds sneller dan de stijging van de gemiddelde inkomens van de Nederlander.

Knot noemde het opnieuw "nodig om de leenruimtesystematiek te herzien. De leennormen, zowel de LTV als de LTI, blijven in internationaal perspectief ruim. Bovendien zorgt de manier waarop de LTI‐limiet wordt berekend voor grotere conjuncturele prijsschommelingen. Als ik een voorbeeld mag geven: de voor 2020 voorziene lastenverlichting vergroot de leenruimte van sommige huishoudens met meer dan tien procent. Dat gebeurt dus op een moment dat er een tekortschietend aanbod is waardoor deze extra leenruimte zich een‐op‐een zal gaan vertalen in hogere huizenprijzen."

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

PS - Platter-Schoo Fd 13 juni 2019

De huizenmarkt heeft na de oorlog 65 jaar goed gefunctioneerd, totdat de politiek, DNB en de AFM zich er mee gingen bemoeien. Dus Klaas bezint eer ge begint.

Meer over
DNB: risico’s financiële stabiliteit nemen toe

DNB: risico’s financiële stabiliteit nemen toe

De risico’s voor de financiële stabiliteit nemen toe door de lage rentes en ruime liquiditeitsverhoudingen. Hierdoor ontwikkelen financiële markten...

Meer woningen naar particuliere verhuurders

Meer woningen naar particuliere verhuurders

Nationaal is het aandeel verkochte koopwoningen aan particuliere verhuurders gestegen van twee procent in 2009 naar vijf procent in 2017. In een aantal grote steden...

Betrek geldverstrekkers en adviseurs bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen

Betrek geldverstrekkers en adviseurs bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen

De Hypotheekshop roept op geldverstrekkers en adviseurs te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. De adviesketen: "Tot 2030 is er sprake van een explosieve...

Koopwoningen 7,7 procent duurder in april

Koopwoningen 7,7 procent duurder in april

Bestaande koopwoningen waren in april 7,7 procent duurder dan in april 2018. Dat is dezelfde stijging als in maart. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling...

VEH: vertrouwen in woningmarkt blijft licht negatief

VEH: vertrouwen in woningmarkt blijft licht negatief

In april bleef de Eigen Huis Marktindicator staan op 99 punten, net onder de neutraalwaarde van 100. In maart sloeg het vertrouwen in de woningmarkt voor het eerst...

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2019 weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend. Dit blijkt uit cijfers die...