Risico op nieuwe huizenmarktcorrectie toegenomen

Klaas Knot website DNB 2018

Het risico op een nieuwe huizenmarktcorrectie is de afgelopen jaren wel degelijk toegenomen. Aldus DNB-president Klaas Knot tijdens het openbaar gesprek woensdag in de Tweede Kamer met DNB en CPB over macro-economisch risico's voor het financiële stelsel. Knot: "Zo’n hernieuwde correctie zou natuurlijk gevolgen kunnen hebben opnieuw ook voor de Nederlandse economie, en daarmee ook voor het Nederlandse bankwezen."

Het risico is volgens Knot toegenomen door de sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren en door de hoge waarderingen op de Nederlandse woningmarkt. Voor 2019 verwacht DNB een afvlakking van de prijsstijging naar circa zes procent. Maar dat is nog steeds sneller dan de stijging van de gemiddelde inkomens van de Nederlander.

Knot noemde het opnieuw "nodig om de leenruimtesystematiek te herzien. De leennormen, zowel de LTV als de LTI, blijven in internationaal perspectief ruim. Bovendien zorgt de manier waarop de LTI‐limiet wordt berekend voor grotere conjuncturele prijsschommelingen. Als ik een voorbeeld mag geven: de voor 2020 voorziene lastenverlichting vergroot de leenruimte van sommige huishoudens met meer dan tien procent. Dat gebeurt dus op een moment dat er een tekortschietend aanbod is waardoor deze extra leenruimte zich een‐op‐een zal gaan vertalen in hogere huizenprijzen."

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

PS - Platter-Schoo Fd 13 juni 2019

De huizenmarkt heeft na de oorlog 65 jaar goed gefunctioneerd, totdat de politiek, DNB en de AFM zich er mee gingen bemoeien. Dus Klaas bezint eer ge begint.

Meer over
Back to normal op woningmarkt?

Back to normal op woningmarkt?

Hoewel het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt wel iets afneemt (meting VEH), is dat vooralsnog dus niet terug te zien in de cijfers. De Hypotheekshop:...

Prijsindex bestaande koopwoningen blijft record breken

Prijsindex bestaande koopwoningen blijft record breken

Bestaande koopwoningen waren in april 7,3 procent duurder dan in april 2019. Deze prijsstijging is hoger dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek naar...

Jaarlijkse huurverhoging vrije sector gemaximeerd

Jaarlijkse huurverhoging vrije sector gemaximeerd

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met maatregelen om de woningmarkt voor starters en mensen met een middeninkomen beter toegankelijk...

Geringe nieuwbouwproductie blijft donkere wolk boven woningmarkt

Geringe nieuwbouwproductie blijft donkere wolk boven woningmarkt

De grootste dreiging voor de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt komt van de nieuwbouwmarkt, aldus de donderdag gepresenteerde Monitor Koopwoningmarkt over het...

Dertig procent gemeenten onbetaalbaar voor alleenstaande modale starter

Dertig procent gemeenten onbetaalbaar voor alleenstaande modale starter

Voor alleenstaanden - met modaal inkomen én 20.000 euro eigen geld - die hun eerste bescheiden woning willen kopen, is gemiddeld bijna een derde van de Nederlandse...

Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Minister Hoekstra zal een voorstel in consultatie brengen om markttoetreding middels notificatie van levens- en schadeverzekeraars met zetel in derde landen te verbieden....

Koopwoningen zeven procent duurder in maart

Koopwoningen zeven procent duurder in maart

Bestaande koopwoningen waren in maart zeven procent duurder dan in maart 2019. Deze prijsstijging is wat hoger dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek...

Verlenging tijdelijke huurcontracten wordt mogelijk

Verlenging tijdelijke huurcontracten wordt mogelijk

Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten voor een tijdelijke periode verlengd worden. Het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke...

"Woningkopers snel over coronaschrik heen"

"Woningkopers snel over coronaschrik heen"

Woningkopers waren snel over de coronaschrik heen, constateert het Kadaster in een rapport. Het aantal verkopen blijft nog redelijk gelijk. Na 12 maart zag het...

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea heeft besloten het uitkeren van dividend aan aandeelhouders op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het coronavirus. Achmea geeft hiermee...