Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor MKB bijna gereed

Hacker 2 via Pixabay

De stuurgroep Cyber ontwikkelt een tool waarmee MKB-bedrijven cyberrisico’s in kunnen schatten en maatregelen kunnen treffen. Deze tool wordt nu, na de testfase, klaargemaakt voor implementatie. De lancering vindt begin januari 2021 plaats.

Op basis van elf vragen wordt het risico op een cyberincident van een MKB-onderneming bepaald. Er zijn vier risicoklassen en per risicoklasse is een set van beveiligingsmaatregelen opgesteld. De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid is omgezet naar een digitale tool, die afgelopen zomer is getest. Hierbij is zowel naar de inhoud van het model (vragen en maatregelen) als naar de tool zelf (gebruiksvriendelijkheid) gekeken. Uit de pilot kwamen nagenoeg geen verbetersuggesties naar voren. Wel is besloten dat het model ook door MKB-bedrijven met meer dan 50 medewerkers kan worden gebruikt.

Ook werkt de stuurgroep aan twee keurmerken. Het eerste keurmerkregeling richt zich op MKB-bedrijven die hulp willen bij het toepassen van de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid of het uitvoeren van de benodigde beveiligingsmaatregelen. Het doel van dit keurmerk is dat de ondernemer een gekwalificeerde vakman kan vinden. Deze kwaliteitsregeling is op dit moment nog volop in ontwikkeling.

Het tweede keurmerk is een certificatieschema voor penetratietesten. Dit schema richt zich niet specifiek op het MKB, maar op alle ondernemingen. Het conceptschema is afgelopen zomer door afnemers van feedback voorzien. Dit najaar vinden pilots plaats om het schema in de praktijk te beproeven. Het is de bedoeling het schema op termijn onder accreditatie uit te voeren, maar eerst wil de stuurgroep ervaring opdoen en kinderziektes oplossen. Het streven is, afhankelijk van de bevindingen van de pilots, begin 2021 te publiceren.

Stuurgroep wordt Commissie van Belanghebbenden

De stuurgroep Cyber is een samenwerking tussen het CCV, het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW, MKB-Nederland, Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital, CIO Platform Nederland, Partnering Trust, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De stuurgroep Cyber wordt vanaf 2021 omgevormd naar een (structurele) Commissie van Belanghebbenden (CvB). Daarnaast worden de werkgroepen omgezet naar Deskundigenpanels en voor licentienemers komen er afstemmingsoverleggen.

De eerste taak van de CvB is het vaststellen van een roadmap (2021 en verder). Centraal daarin staat de ontwikkeling van meerdere keurmerken voor cybersecuritydiensten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars onderschrijven de antwoorden op Kamervragen van staatssecretaris Van Veldhoven over het beheersen van de risico's bij recyclingbedrijven en dringen...

Corona doorkruist verbeterd klantcontact verzekeraars

Corona doorkruist verbeterd klantcontact verzekeraars

Liet in 2019 de score van verzekeraars op 'contact' de sterkste verbetering zien, dit jaar is de score juist weer licht teruggelopen. Ook valt op dat reisverzekeraars...

Verzekeraars mogen gezamenlijke regeling invoeren voor afhandeling autoschades

Verzekeraars mogen gezamenlijke regeling invoeren voor afhandeling autoschades

Verzekeraars mogen van de ACM samen een regeling invoeren om schades aan motorrijtuigen sneller en eenvoudiger af te handelen. Nu moeten consumenten met een Wettelijke...

"Kifid van toezichtsterrein AFM houden"

"Kifid van toezichtsterrein AFM houden"

Het Verbond van Verzekeraars staat huiverig tegenover de suggestie van SEO om gedragswetenschappelijke inzichten mee te wegen in de juridische afweging bij de beoordeling...

Verbond blij met IPID-handvatten AFM

Verbond blij met IPID-handvatten AFM

"Het vinden van de juiste IPID-balans tussen beknoptheid en compleetheid vergt een goede dialoog tussen verzekeraars en toezichthouder." Zo reageert het Verbond...

Adfiz: infographic zakelijke cyberrisico’s

Adfiz: infographic zakelijke cyberrisico’s

Adfiz heeft een infographic zakelijke cyberrisico's gemaakt. Adfiz: "Zestig procent van de ondernemers in Nederland heeft al eens te maken gehad met cybercrime....

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...

Duurzaamheid is mainstream geworden

Duurzaamheid is mainstream geworden

(door Boy Slijp, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) Duurzaamheid is hot, en iedereen is doordrongen van het belang ervan. Over...

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Volgens de vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars nam de verzekerbaarheid van vier van de vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen...

Aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld

Aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld

Het aantal bewezen verzekeringsfraudes is in 2019 bijna verdubbeld. In 2019 ontdekten verzekeraars 22.376 fraudezaken, tegen 12.879 zaken in 2018. Hiermee voorkwamen...