Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor MKB bijna gereed

Hacker 2 via Pixabay

De stuurgroep Cyber ontwikkelt een tool waarmee MKB-bedrijven cyberrisico’s in kunnen schatten en maatregelen kunnen treffen. Deze tool wordt nu, na de testfase, klaargemaakt voor implementatie. De lancering vindt begin januari 2021 plaats.

Op basis van elf vragen wordt het risico op een cyberincident van een MKB-onderneming bepaald. Er zijn vier risicoklassen en per risicoklasse is een set van beveiligingsmaatregelen opgesteld. De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid is omgezet naar een digitale tool, die afgelopen zomer is getest. Hierbij is zowel naar de inhoud van het model (vragen en maatregelen) als naar de tool zelf (gebruiksvriendelijkheid) gekeken. Uit de pilot kwamen nagenoeg geen verbetersuggesties naar voren. Wel is besloten dat het model ook door MKB-bedrijven met meer dan 50 medewerkers kan worden gebruikt.

Ook werkt de stuurgroep aan twee keurmerken. Het eerste keurmerkregeling richt zich op MKB-bedrijven die hulp willen bij het toepassen van de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid of het uitvoeren van de benodigde beveiligingsmaatregelen. Het doel van dit keurmerk is dat de ondernemer een gekwalificeerde vakman kan vinden. Deze kwaliteitsregeling is op dit moment nog volop in ontwikkeling.

Het tweede keurmerk is een certificatieschema voor penetratietesten. Dit schema richt zich niet specifiek op het MKB, maar op alle ondernemingen. Het conceptschema is afgelopen zomer door afnemers van feedback voorzien. Dit najaar vinden pilots plaats om het schema in de praktijk te beproeven. Het is de bedoeling het schema op termijn onder accreditatie uit te voeren, maar eerst wil de stuurgroep ervaring opdoen en kinderziektes oplossen. Het streven is, afhankelijk van de bevindingen van de pilots, begin 2021 te publiceren.

Stuurgroep wordt Commissie van Belanghebbenden

De stuurgroep Cyber is een samenwerking tussen het CCV, het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW, MKB-Nederland, Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital, CIO Platform Nederland, Partnering Trust, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De stuurgroep Cyber wordt vanaf 2021 omgevormd naar een (structurele) Commissie van Belanghebbenden (CvB). Daarnaast worden de werkgroepen omgezet naar Deskundigenpanels en voor licentienemers komen er afstemmingsoverleggen.

De eerste taak van de CvB is het vaststellen van een roadmap (2021 en verder). Centraal daarin staat de ontwikkeling van meerdere keurmerken voor cybersecuritydiensten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zakelijke cyberdekking steeds meer in standaardaanbod verzekeraars

Zakelijke cyberdekking steeds meer in standaardaanbod verzekeraars

Verzekeraars bieden de MKB-ondernemer steeds meer en uitgebreidere cyberdekkingen en- polissen. Aldus MoneyView in de dinsdag verschenen Special Edition Zakelijk,...

Mogelijk geen verzekering meer voor bedrijven met gebrekkige cybersecurity

Mogelijk geen verzekering meer voor bedrijven met gebrekkige cybersecurity

Volgens Marie-Louise de Smit, Cyber Broking Director bij Aon’s Cyber Solutions, moet cybersecurity binnen organisaties fors verbeterd worden, willen de verzekeringen...

“Keuzemogelijkheden verplichte AOV niet opofferen voor uitvoeringsgemak”

“Keuzemogelijkheden verplichte AOV niet opofferen voor uitvoeringsgemak”

Offer keuzemogelijkheden in de verplichte AOV voor zelfstandigen niet op voor uitvoeringsgemak. Daarvoor pleit het Verbond van Verzekeraars op zijn website. Directeur...

Nieuwe course Basis Verzekeringsrecht

Nieuwe course Basis Verzekeringsrecht

Op 17 juni start de nieuwe driedaagse course Basis Verzekeringsrecht, ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met het Eggens Instituut van de...

"Letselschadeslachtoffers soms sneller geholpen via gemeente"

"Letselschadeslachtoffers soms sneller geholpen via gemeente"

Soms zijn er goede redenen om letselschadeslachtoffers te wijzen op betere mogelijkheden via de gemeente, stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een onderzoek...

Verzekeren van pandemie onhoudbaar?

Verzekeren van pandemie onhoudbaar?

(Marko van Leeuwen, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Bijzondere Risico's) Hoe ziet de Nederlandse verzekeringsmarkt eruit in tijden van een pandemie? En...

Gemiddelde jaarlijkse weerschade kan met 250 miljoen oplopen

Gemiddelde jaarlijkse weerschade kan met 250 miljoen oplopen

Het gemiddelde bedrag dat verzekeraars sinds 2007 jaarlijks uitkeren aan weergerelateerde schade aan gebouwen en auto’s bedraagt 277 miljoen...

Verbond van Verzekeraars onderschrijft conclusie onderzoeksrapport stalbranden

Verbond van Verzekeraars onderschrijft conclusie onderzoeksrapport stalbranden

Het Verbond van Verzekeraars is het eens met de conclusie van de OVV dat er meer regie vanuit de overheid moet komen voor stalbrandveiligheid en pleit voor betere...

Verbond schetst oplossingsrichtingen vergoeding overstromingsschade

Verbond schetst oplossingsrichtingen vergoeding overstromingsschade

Het Verbond van Verzekeraars stelt in een Position Paper vier oplossingsrichtingen voor om de compensatie bij overstromingsschade nu en in de toekomst nog beter...

Verzekeraars keerden circa zes miljoen euro uit aan affectieschade

Verzekeraars keerden circa zes miljoen euro uit aan affectieschade

In 2019 hebben verzekeraars circa zes miljoen euro aan affectieschade uitgekeerd onder de Wet Affectieschade die op 1 januari 2019 van kracht is geworden. Ook...