Ron Gardenier: steeds minder verzekerbereidheid bij verzekeraars

Ron Gardenier LI 2018 resized

Het jaar van de verharde markt. Zo kenschetste NVGA-voorzitter Ron Gardenier het afgelopen jaar in zijn speech tijdens de algemene ledenvergadering. "Met name op brand heeft geleid tot massaal opgezegde polissen, significante en soms niet realistische premieverhogingen, dekkingsbeperkingen en krimpende capaciteit. Onverzekerbaarheid is één van de meest besproken topics van het laatste kwartaal 2019. De klant centraal stellen, toch ook een belangrijk thema bij onze verzekeraars, lijkt ver weggezakt en heeft plaats gemaakt voor het verzekeren van objecten en hoedanigheden waarbij geen rekening meer wordt gehouden met de klant die hierachter zit. Dit alles als gevolg van een gewijzigde risk appetite en de noodzaak van minder volatiliteit."

Volgens Gardenier versterken verzekeraars elkaar hierin. "Het beleid is dan ook veelal overeenkomstig met als gevolg grote groepen klanten die niet dan wel slechts deels verzekerd kunnen worden via de Nederlandse markt. Wij zijn dan ook van mening dat hier slechts ten dele sprake is van onverzekerbaarheid maar dat het veel meer gaat over verzekerbereidheid. Gevaar dat op de loer ligt is dat deze markt verschuift naar het buitenland en dat is volgens mij slecht voor de bv Nederland. Daarom is het evident dat de NVGA doorgaat met het aantrekken van nieuwe spelers voor de volmachtmarkt." Recent werden Rhion en Maas Lloyd verwelkomd.

Gardenier was ook niet te spreken over de samenwerking met het Verbond van Verzekeraars inzake de borging van de AVG in een artikel in onze VSV. "In december hebben we moeten concluderen dat wij geen overeenstemming konden bereiken op dit naar is gebleken weerbarstige dossier. En vanzelfsprekend voelt dit niet goed want dit is de eerste keer in 15 jaar dat wij geen gezamenlijk gedragen VSV kunnen uitbrengen naar de markt."

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd afscheid genomen van bestuursleden Marcel van Loon en Michael de Nijs. Op 11 september gaat de NVGA het zestigjarig bestaan vieren samen met de businesspartners.

Reactie toevoegen

 

Reacties

PS - Platter-Schoo FD 17 januari 2020

Volgens Gardenier versterken verzekeraars elkaar hierin. Tijd voor een grootschalig kartelonderzoek.

Meer over
"Verzekeraars morrelen aan vaste volmachtvergoeding"

"Verzekeraars morrelen aan vaste volmachtvergoeding"

"Helaas moet ik constateren dat er momenteel bij de uitrol van de nieuwe Volmachtovereenkomst door verzekeraars druk wordt uitgeoefend op de hoogte van de vaste...

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

NVGA en de SAR hebben het Register Gevolmachtigd Agent (RGA) ontwikkeld. Sinds de zomer van 2016 is de volmachtmodule niet meer opgenomen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk....

Een vak apart

Een vak apart

Volmacht is een vak apart. Een mooi en complex vak omdat de taken veelzijdig zijn. De gevolmachtigd agent verricht een aantal belangrijke taken, die normaliter...

Neerlandse wint Innovatieprijs

Neerlandse wint Innovatieprijs

De Neerlandse heeft de NVGA AM Innovatieprijs gewonnen voor haar Overstromingsrisicomodel. De prijs werd uitgereikt tijdens de Marktdag Volmachten van de NVGA en...

Nvga wil verbetering resultaat volmachtportefeuille

Nvga wil verbetering resultaat volmachtportefeuille

"Wij moeten voorkomen dat meer partijen zich uit de volmachtmarkt gaan terugtrekken. Een portefeuille met een goed resultaat is het juiste antwoord", aldus...

Nvga: uitbesteding bevordert juist transparantie

Nvga: uitbesteding bevordert juist transparantie

"De trend naar uitbesteding is een vaststaand gegeven en de verwachting is dat door de noodzaak van kostenreductie bij verzekeraars en efficiency in de procesvoering...

Van delen wordt  niemand arm

Van delen wordt niemand arm

Als voorzitter van de NVGA en als directeur van een (groot) volmachtbedrijf heb ik dagelijks te maken met een aantal stevige uitdagingen. De belangrijkste op...

NVGA start zelfreguleringstraject

NVGA start zelfreguleringstraject

De NVGA werkt momenteel aan een zelfreguleringstraject. In dit kader ontwikkelt Nibe-SVV een nieuwe opleiding Gevolmachtigd Agent (GA), die naar verwachting medio...

Geen aanvullende regels voor schadeverzekeraars

Geen aanvullende regels voor schadeverzekeraars

Minister Dijsselbloem vindt het niet nodig aanvullende afspraken te maken met schadeverzekeraars om een einde te maken aan zogenoemde 'verborgen kosten' bij schadeverzekeringen....

Zeven vragen aan... Ron Gardenier

Zeven vragen aan... Ron Gardenier

1. Wat drijft je als ondernemer? Heb je een motto? Ik heb me altijd laten drijven door mijn passie voor het vak én voor het volmachtkanaal. Daarbij komt...