Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Financieel Zeker Duurzaamheid rondetafel 2023

Hoe kunnen we als financiële sector verduurzaming versnellen? Dat was de hamvraag tijdens het door Financieel Zeker georganiseerde rondetafelgesprek in Cultuur – en Congrescentrum Antropia in Driebergen-Rijsenburg met Fred de Jong als gespreksleider. De twaalf deelnemers waren het erover eens dat versnelling van het proces noodzakelijk is, dat het tegelijkertijd een weerbarstig onderwerp is, dat er  goede initiatieven bestaan die niet altijd goed worden opgepakt en dat gezamenlijk optrekken uiteindelijk de enige weg is om verduurzaming te versnellen, zowel in de sector zelf als bij consumenten.

Deelnemers aan het rondetafelgesprek waren: Mark Groenendijk (ABN Amro), Miranda van Rijswijk (Merius Hypotheken), Joeri van Looij (Adfiz), Christian Bouter (Advieskeuze), Koen Ooms (Vista Hypotheken), Bart Koster (Lloyds Bank), Paul Bänziger (Centraal Beheer), Guido Wassink (BNP Paribas Cardif), Harrie0Jan van Nuenen (VCN HypotheekService), Paul Staps (Florius) en Ruud Noten en Robert van den Broek (Financieel Zeker). Aan de hand van een zestal stellingen gingen zij met elkaar de dialoog aan. De meesten waren het eens met de stelling ‘Duurzaamheid is een hype’, ook al werd daarbij wel nadrukkelijk gezegd dat duurzaamheid de hype moet ontstijgen en ‘business as usual’ moet worden. Bijna niemand was het eens met de stelling ‘Aan verduurzamen mag je geen geld verdienen’, terwijl de helft van de deelnemers het eens was met de stelling ‘Hypotheekadviseurs moeten financieel gefaciliteerd worden voor duurzaamheidsadvies aan bestaande relaties’. Verder bleek dat de deelnemers het lastig vinden om sociale duurzaamheid te operationaliseren en er nog maar weinig financiële instellingen echt met elkaar samenwerken op het gebied van duurzaamheid. De helft van de deelnemers is van mening dat de eigen organisatie al voldoende doet om te verduurzamen.

“Waak ervoor dat men niet groenmoe wordt”, zei Van Rijswijk. “De klimaatproblematiek wordt heel groot geframed en dat leidt bij veel mensen tot angst. En angst is een slechte raadgever. Begin daarom met wat wel kan, wat binnen je bereik is, het hoeft niet altijd groots te zijn.” Een mening die werd gedeeld door onder meer Koster. Van Looy en Wassink omarmden juist die grootse framing. “Sinds 1973 kennen we het probleem, maar tot nu toe is er weinig structureels veranderd. Verduurzaming mag weerstand oproepen, zolang de urgentie maar helder wordt.”

EIGEN PORTEMONNEE EERST

De deelnemers waren het erover eens dat de mindset in zowel de financiële sector als bij de consument vooral nog gericht is op de eigen portemonnee. “In het algemeen zie je dat mensen pas in beweging gaan komen als ze financieel worden geprikkeld”, aldus Groenendijk. “Verduurzaming is doorgaans niet ideëel ingestoken, maar wel om de energierekening te verlagen. Verduurzaming van een woning leidt overigens sowieso tot een waardestijging van het huis. Je zou zeggen, een consument zit altijd goed. We zouden dit als sector alleen duidelijker over het voetlicht moeten brengen en wellicht ook moeten faciliteren.” Van Nunen: “Dit geldt uiteraard ook voor een hoger energielabel, dat ook leidt tot een waardestijging van de woning.”

Volgens Noten zijn jongere generaties wel meer met het milieu bezig. “Zij maken bewustere keuzes en kijken niet alleen naar hun eigen portemonnee.” “De jongeren op de barricaden zijn de huizenkopers van de toekomst”, vult Van Rijswijk aan. “Slechts een hele beperkte groep maakt principiële keuzes”, zegt Bänziger. “Veel jongeren gaan naarmate ze ouder worden vaak toch weer lijken op de oudere generatie. Dan is een eigen auto toch wel handig en kiest men toch voor een aangename woning.”

Volgens Wassink zal de wal het schip hoe dan ook gaan keren. “Of we versnellen de verduurzaming of we zijn te laat. Meer keuzes zijn er niet. Wel is en blijft de vraag: hoe kunnen we die versnelling bewerkstelligen?”

SAMEN STERK

Wat zijn eigenlijk de drempels om niet te verduurzamen. “Naast de hamvraag ‘whats in it for me?’ speelt ook de complexiteit van het onderwerp ons parten en de rompslomp die het met zich meebrengt voor consumenten. Zij weten niet hoe ze het moeten aanpakken, waar ze moeten beginnen. Ze kiezen liever voor een eenvoudig product dan een product waarvan ze de consequenties niet kunnen overzien. En adviseurs willen zich liever niet branden aan duurzaamheidsadviezen, weten ook niet naar wie ze moeten doorverwijzen en weten ook niet goed hoe hun adviezen te vertalen in een tarief.”

Bouter en Groenendijk zijn van mening dat de groene adviseur meer moet worden gepromoot. “Je zult groene adviseurs – die uiteraard een gedegen opleiding hebben gevolgd – meer over het voetlicht moeten brengen”, aldus Bouter. “Wij willen klanten ook meer aan het stuur krijgen, zodat ze zelf kunnen kiezen voor een groene adviseur. Als die vraag toeneemt, verandert de adviesmarkt mee.”

De deelnemers zijn het erover eens dat het verduurzamingsvraagstuk zeker niet alleen bij de adviseur op het bordje ligt. Iedereen heeft zijn aandeel hierin, ook de klant, de overheid, de geldverstrekkers. Staps: “Als adviseur zou het wel een verplicht onderwerp moeten zijn om in een adviesgesprek mee te nemen, ook al is het aan de klant om het uiteindelijk op te pakken. In ieder geval kun je het als adviseur niet meer maken om alleen maar naar de hypotheeklasten te kijken, maar zul je de totale woonlasten in kaart moeten brengen. En dan kom je vanzelf terecht bij verduurzamingsvragen.” “Klopt”, zegt Groenendijk. ”Maar met het advies om zonnepanelen te nemen, ben je als klant niet echt geholpen. Uit eigen ervaring weet ik hoe ingewikkeld het is offertes te vergelijken van verschillende aanbieders. Je hebt eigenlijk een energieadviseur of een verduurzamingsadviseur nodig. Maar waar vind je die?”

Staps: “Als sector zullen we, in samenspraak met de overheid, de positieve effecten van verduurzaming inzichtelijker moeten maken: wat levert het op, wat zijn goede praktijkvoorbeelden. Er zou een site moeten komen waarop overzichtelijk alle energielabels van alle huizen te vinden zijn.”

“Als sector kunnen we een stichting oprichten die verduurzaming in de sector stimuleert, naar analogie van de Stichting Actief Klantbeheer”, zegt Groenendijk. “Ook zou het helpen als een organisatie als Advieskeuze energie-adviseurs opneemt in hun database. Voor een consument verlagen goede reviews de drempel om met zo’n adviseur in zee te gaan.”  Staps: “Wellicht kunnen we als sector een Manifest opstellen waarin we helder aangeven waarom we dit onderwerp zo belangrijk vinden.” Van Rijswijk: “Dit zou wel een geweldig statement zijn vanuit de sector.”

“Als Financieel Zeker hebben wij een model ontwikkeld om verduurzaming voor adviseurs bespreekbaar te maken”, zegt Van den Broek. “Je inventariseert als adviseur de huidige stand van zaken, brengt de verduurzamingsmogelijkheden in kaart en zegt erbij wat de kosten zijn en wat het oplevert. Vervolgens bied je de klant een concreet stappenplan aan om dit in gang te zetten. Kosten hiervan bedragen 975 euro. Hoewel dit een schappelijke prijs is, heeft natuurlijk niet iedere consument dit bedrag beschikbaar. We zouden dit met de hele sector kunnen oppakken zodat de financiering aan de voorkant plaatsvindt.”

“NHG, NVB, Verbond van Verzekeraars en verschillende hypotheekverstrekkers zijn bezig om de financiering van energiebesparende maatregelen via de hypotheek te versimpelen en te standaardiseren”, zegt Ooms. “Een mooi initiatief waardoor verduurzaming voor consumenten aanzienlijk eenvoudiger kan worden gemaakt.”

“Wij willen graag faciliterend zijn in het verduurzamingsproces”, aldus Bouter. “Als sector zul je duurzaamheid transparant moeten maken. Helderheid over kosten en opbrengsten brengt verduurzaming in een stroomversnelling.“ “We kunnen gezamenlijk best practices verzamelen en zichtbaar maken, laten zien wat wel werkt”, aldus Van Looij. “Samen moeten we oplossingen bedenken hoe we de adviseur op het duurzaamheidsterrein sterker kunnen maken en beter kunnen activeren”, aldus Koster. “Dit is de sleutel waar iedereen baat bij heeft.”

Van Nunen:”Een belangrijke stap is om als geldverstrekkers meer rechtstreeks met de klant over verduurzaming te communiceren. Uiteraard met verwijzing naar de adviseur. We moeten zorgen dat de vraag vanuit de consument wordt gestimuleerd in plaats van dat we proberen de adviseur in beweging te krijgen.”

“Laten we als sector met de AFM in gesprek gaan hoe we de versnelling van duurzaamheid gezamenlijk vorm kunnen geven”, aldus Wassink.

Naast ‘groene’ duurzaamheid werd ook gesproken over de sociale duurzaamheid. Voor de deelnemers is dat een lastiger te operationaliseren begrip. Via de beleggingsportefeuille is daar wel aandacht voor, maar hoe je via de hypotheek kunt zorgen voor meer sociale betekenis of welzijn is nog een tamelijk onbeschreven blad.

Word vervolgd, aldus alle deelnemers aan deze rondetafel. Blijf ondertussen zelf doen wat je al aan duurzaamheidsinitiatieven doet. Werk vooral samen zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden en haak aan bij bestaande initiatieven.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Burger - Ideële Verzekeringen (Founding partner van Insver) 10 mei 2023

Mooi om te zien dat de sector hiermee bezig is! De gedachte om hierin samen op te trekken en daarmee niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden bestaat al langer. Dit resulteerde begin dit jaar in de oprichting van stichting INSVER (insver.nl). INSVER staat voor verduurzaming in de verzekeringsbranche.is het kennisplatform over duurzaamheid in de verzekeringsbranche. Allerlei informatie en hulpmiddelen tref je hier aan als antwoord op de vraag wat kan ik doen als assurantiekantoor aan verduurzaming? Sluit je aan zou ik zeggen, welkom!

Meer over
Meldpunt Adfiz uitgebreid met loket verzekerbaarheid duurzame innovaties

Meldpunt Adfiz uitgebreid met loket verzekerbaarheid duurzame innovaties

Adfiz heeft haar Meldpunt uitgebreid (en vernieuwd) met een loket voor de verzekerbaarheid van duurzame innovaties. Adfiz: "Dat is nodig omdat duurzame ontwikkeling...

Adfiz: "BAZ goed doordacht geheel"

Adfiz: "BAZ goed doordacht geheel"

Adfiz betitelt het Wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (BAZ) als een goed doordacht geheel. In haar reactie op de internetconsultatie...

Lloyds Bank: offerte bij nieuwbouw van twaalf maanden mogelijk

Lloyds Bank: offerte bij nieuwbouw van twaalf maanden mogelijk

Lloyds Bank biedt sinds kort de mogelijkheid om de standaard offertegeldigheid voor nieuwbouw van drie maanden te verlengen naar negen maanden waardoor een totale...

Vista werkt samen met drie brondatapartijen

Vista werkt samen met drie brondatapartijen

Vista Hypotheken gaat vanaf deze zomer samenwerken met brondataleveranciers Ockto, iWize en Datakeeper. Merlyn van den Berg, CEO Vista Hypotheken: "Onlangs deelden...

ABN Amro: "Huizenprijzen en transacties stijgen harder dan verwacht"

ABN Amro: "Huizenprijzen en transacties stijgen harder dan verwacht"

ABN Amro stelt haar raming van de huizenprijzen in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor naar boven bij: van plus zes naar plus 7,5 procent in 2024,...

Ken je vak! Adfiz: open norm transparantieregels geeft ruimte

Ken je vak! Adfiz: open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Sinds 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...

Het Raadhuis wint categorie Particulier Advies VVP Advies Award 2024

Het Raadhuis wint categorie Particulier Advies VVP Advies Award 2024

Adviesgroep Het Raadhuis heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Particulier Advies gewonnen. Jurylid Ingrid Oudhuis (Scildon) overhandigde persoonlijk namens...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

In zijn nieuwe maandcolumn fileert Adfiz-directeur een aantal misvattingen over financieel adviseurs. Daaronder "het waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk...

Blessing in disguise?

Blessing in disguise?

(Enno Wiertsema, Adfiz, in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Adviseurs moeten consumenten per 1 juli 2024 vóór het afsluiten van een nieuw contract...