RSC: "No-riskpolis al inzetten binnen het tweedespoortraject"

Marjol Nikkels 2019

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) doet een aantal aanbevelingen om de effectiviteit van de re-integratie tweede spoor te vergroten. Marjol Nikkels, bestuurslid van het RSC: “De belangrijkste aanbeveling is wel de no-riskpolis al in te zetten binnen het tweedespoortraject. Op dit moment is het nog zo dat het gedurende het gehele tweedespoortraject nog niet duidelijk is of de werknemer wel de vangnetstatus krijgt. Het is veel effectiever als de nieuwe werkgever van tevoren al weet dat er een Ziektewetvangnet mogelijk is als de werknemer onverhoopt opnieuw uitvalt.

“Maar wat zeker ook belangrijk is, is snel duidelijkheid geven over de te volgen re-integratieroute. Als de kansen in het eerste spoor nog onvoldoende concreet zijn, wordt meestal een duaal traject gevolgd. In de praktijk zien we dat duale trajecten re-integratiebelemmerend werken. Er wordt wel een tweede spoor opgestart, maar de werknemer blijft hoop houden dat er nog een kans komt in spoor 1 en komt zo niet aan rouwverwerking toe. Het is daarom goed eerder een heldere keuze te maken. Dit betekent wel dat de beleidsregels poortwachter van het UWV ook aangepast moeten worden. Juist als er stelling wordt genomen over de meest kansrijke route, moeten ze niet meer gaan sanctioneren omdat spoor 1 te vroeg is afgesloten of omdat spoor 2 te laat is opgestart.

“Verder: laat arbeidsdeskundigen een WIA-prognose geven op basis van de FML van de bedrijfsarts. Zieke werknemers denken vaak dat ze wel worden afgekeurd en een uitkering krijgen. Dat is lang niet altijd zo, en deze gedachte beperkt een succesvolle re-integratie. De arbeidsdeskundige zou prima een inschatting kunnen geven over de te verwachten uitkomst van een WIA-keuring. Uiteraard kunnen hier geen rechten aan worden ontleend, het is alleen bedoeld om mensen in beweging te krijgen.” 

Experimenten

Het ministerie van SZW heeft ZonMw verzocht een programma te maken voor onderzoek en ontwikkeling van experimenten gericht op het vergroten van de kans op succesvolle re-integratie tweede spoor. In zijn reactie op de internetconsultatie schrijft het RSC “verheugd te zijn dat er onderzoek plaatsvindt naar welke innovatieve aanpakken veelbelovend en effectief kunnen zijn. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor tweedespoortrajecten. We zien dat dit jarenlang een ondergeschoven kindje is geweest. Het was te veel alleen maar een poortwachterverplichting en werd niet echt serieus genomen”.

Het RSC vertegenwoordigt 1.500 register-casemanagers. Het is daarmee het grootste beroepsregister in Nederland voor de professionals die dagelijks de regie voeren op het poortwachterproces bij verzuim. Naast de casemanagers vertegenwoordigt het RSC  de re-integratiecoaches Regie op Werkvermogen (ROW) die met name binnen de eerste 104 weken verzuim uitvoering geven aan tweedespoortrajecten.   

Reactie toevoegen

 

Reacties

Marijke de Quack - YGEIA 2 maart 2021

Helemaal eens!

Meer over
Kwaliteit terugbrengen bij re-integratie tweede spoor

Kwaliteit terugbrengen bij re-integratie tweede spoor

(Register Specialistisch Casemanagement in reactie op concept-programmavoorstel verbetering re-integratie tweede spoor) Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen...

Compensatie transitievergoeding als kleine werkgever stopt met bedrijf

Compensatie transitievergoeding als kleine werkgever stopt met bedrijf

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! in VVP 1-2021) Per 1 januari 2021 kunnen kleine bedrijven die stoppen door het pensioen of overlijden van de werkgever,...

RSC waarschuwt: pas op met zelf verstrekken WIA-voorschotten

RSC waarschuwt: pas op met zelf verstrekken WIA-voorschotten

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) waarschuwt werkgevers voorzichtig te zijn met het zelf verstrekken van WIA-voorschotten. Het RSC: "Door de coronacrisis...

Kleine bedrijven gaan minder betalen

Kleine bedrijven gaan minder betalen

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2020) Werkgevers klagen al enige tijd over de hoge lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De politiek...

Re-integratie in tijden van corona

Re-integratie in tijden van corona

(Door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Als een werknemer twee jaar ziek is, kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Een belangrijke voorwaarde is dat...

Marjol Nikkels: heilige huisjes omver?

Marjol Nikkels: heilige huisjes omver?

"Op 23 januari is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van Werk onder leiding van Hans Borstlap verschenen. De Commissie heeft zich gebogen...

Heilige huisjes omver?

Heilige huisjes omver?

(door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Op 23 januari is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van Werk onder leiding van Hans Borstlap verschenen....

Brengt Wetsvoorstel Koolmees minder kosten voor de werkgever?

Brengt Wetsvoorstel Koolmees minder kosten voor de werkgever?

Veel werkgevers ervaren de (financiële) verplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid als belastend en kostbaar. Minister Koolmees wil hen tegemoet komen...

Minder kosten voor de werkgever?

Minder kosten voor de werkgever?

(door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Veel werkgevers ervaren de (financiële) verplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid als belastend en kostbaar....

Marjol Nikkels in VVP 3: discussie arbeidsmarkt blijft

Marjol Nikkels in VVP 3: discussie arbeidsmarkt blijft

Het langverwachte wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingediend bij de Eerste Kamer. Na overleg met sociale partners is een aantal hervormingsplannen...