RSC waarschuwt: pas op met zelf verstrekken WIA-voorschotten

Euro's via Pixabay 2018

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) waarschuwt werkgevers voorzichtig te zijn met het zelf verstrekken van WIA-voorschotten. Het RSC: "Door de coronacrisis laten WIA-beoordelingen nog wel eens op zich wachten. Dat kan leiden tot vervelende situaties. Als de wachttijd ten einde is, stopt in principe de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Als een beslissing op de WIA-aanvraag uitblijft, kan er een periode volgen waarin de werknemer geen loon ontvangt en evenmin een uitkering. De beste oplossing zou zijn dat het UWV een voorschot verstrekt op de WIA-of WW-uitkering. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat de werkgever overgaat tot een zogenaamde onverschuldigde betaling. Het RSC wil werkgevers uitdrukkelijk waarschuwen hier erg voorzichtig mee te zijn. Dat geldt zeker als de werkgever een eigenrisicodrager is en ervoor gekozen heeft de uitkering zelf aan de werknemer te verstrekken. Het is heel risicovol om mogelijk onverschuldigde betalingen te doen als mensen niet meer bij de werkgever werken en er geen binding meer is. Tenzij dit verplicht is vanuit de cao. Als een werknemer niet meer in dienst is, kan de werkgever het voorschot immers niet verrekenen. Terugvorderen is dan eigenlijk altijd heel lastig en misschien wel onmogelijk. Vandaar dat ons standpunt is dat de werkgever niet het loon blijft doorbetalen, maar het voorschot echt door het UWV moet laten uitbetalen."

Verregaande gevolgen voor eigenrisicodragers

Het RSC: "Maar ook als het UWV een voorschot uitbetaalt, kan dit vervelende gevolgen hebben. In de praktijk blijkt namelijk dat het UWV dit voorschot direct al in rekening wil brengen bij de WGA-eigenrisicodrager. En dit is volgens het RSC niet juist zolang het WGA-recht niet officieel is vastgesteld. Het UWV is van mening dat ‘het recht’ ontstaat vanaf het moment dat de verzekerde aan de voorwaarden voldoet en niet pas op het moment dat een WIA-beschikking wordt afgegeven..

"Deze discussie heeft verregaande gevolgen voor de eigenrisicodragers. De vraag is wat er met de voorschotten wordt gedaan op het moment dat het UWV wel een definitieve WIA-beoordeling afgeeft? Betekent dit dat het voorschot met terugwerkende kracht met de eigenrisicodrager wordt verrekend? Die vraag is zeker van belang gezien een andere casus waarbij een werkgever in afwachting van een beslissing van het UWV het loon doorbetaalde aan de verzekerde. Het UWV was toen van mening dat dit loon uit arbeid was en daardoor niet voor verrekening in aanmerking kwam."

"Gelukkig heeft het UWV het proces om voorschotten te betalen inmiddels beter ingericht. Wel is het RSC van mening dat de voorschotten niet aan de werkgevers die WGA-eigenrisicodrager zijn doorbelast kunnen worden. Ons advies is om de rekening van de WGA pas te betalen als het WGA-recht daadwerkelijk is vastgesteld."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Scholing kan veel meerwaarde hebben voor WGA’ers met arbeidsvermogen

Scholing kan veel meerwaarde hebben voor WGA’ers met arbeidsvermogen

Een combinatie van leren en werken met begeleiding kan helpen bij de terugkeer naar werk van WGA'ers. In de praktijk wordt dit weinig ingezet voor deze doelgroep,...

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen,...

Nieuwe tool brengt financiële risico’s bij ziekte in kaart

Nieuwe tool brengt financiële risico’s bij ziekte in kaart

De nieuwe tool Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid biedt een leidraad voor het gesprek met de zieke werknemer en geeft op individueel niveau inzicht...

NN: "Duurzame inzetbaarheid komt nog onvoldoende van grond"

NN: "Duurzame inzetbaarheid komt nog onvoldoende van grond"

Nationale-Nederlanden zegt zich goed te kunnen vinden in de recente kabinetsreactie op de adviezen van de Commissie Borstlap en de WRR. Met het kabinet is NN het...

Coronavoorschotten vertekenen instroom WIA

Coronavoorschotten vertekenen instroom WIA

In de eerste acht maanden van 2020 steeg de instroom in de WIA met 9,1 procent. De toename is vrijwel volledig geconcentreerd bij de WGA. Bij de IVA ziet UWV nauwelijks...

VKG komt met MKB verzuim-ontzorgverzekering

VKG komt met MKB verzuim-ontzorgverzekering

Serviceprovider VKG komt met een MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit met als risicodrager De Amersfoortse. VKG verwacht het aantal risicodragers de komende maanden...

Start pilot webmodule verduidelijken arbeidsrelaties nu voorzien in januari

Start pilot webmodule verduidelijken arbeidsrelaties nu voorzien in januari

De pilot met de webmodule om opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen start nu naar verwachting 11...

Veertig procent bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

Veertig procent bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

Van de bedrijven met twee tot 250 werkzame personen die vanwege de coronacrisis gebruik maakten van de financiële regeling NOW, kreeg 40 procent zowel steun...

Vooral in zakelijke diensten minder banen

Vooral in zakelijke diensten minder banen

Vooral in de zakelijke diensten (reisbranche, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, sport & recreatie, nam het aantal banen tussen februari...

Kleine bedrijven gaan minder betalen

Kleine bedrijven gaan minder betalen

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2020) Werkgevers klagen al enige tijd over de hoge lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De politiek...