RSC waarschuwt: pas op met zelf verstrekken WIA-voorschotten

Euro's via Pixabay 2018

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) waarschuwt werkgevers voorzichtig te zijn met het zelf verstrekken van WIA-voorschotten. Het RSC: "Door de coronacrisis laten WIA-beoordelingen nog wel eens op zich wachten. Dat kan leiden tot vervelende situaties. Als de wachttijd ten einde is, stopt in principe de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Als een beslissing op de WIA-aanvraag uitblijft, kan er een periode volgen waarin de werknemer geen loon ontvangt en evenmin een uitkering. De beste oplossing zou zijn dat het UWV een voorschot verstrekt op de WIA-of WW-uitkering. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat de werkgever overgaat tot een zogenaamde onverschuldigde betaling. Het RSC wil werkgevers uitdrukkelijk waarschuwen hier erg voorzichtig mee te zijn. Dat geldt zeker als de werkgever een eigenrisicodrager is en ervoor gekozen heeft de uitkering zelf aan de werknemer te verstrekken. Het is heel risicovol om mogelijk onverschuldigde betalingen te doen als mensen niet meer bij de werkgever werken en er geen binding meer is. Tenzij dit verplicht is vanuit de cao. Als een werknemer niet meer in dienst is, kan de werkgever het voorschot immers niet verrekenen. Terugvorderen is dan eigenlijk altijd heel lastig en misschien wel onmogelijk. Vandaar dat ons standpunt is dat de werkgever niet het loon blijft doorbetalen, maar het voorschot echt door het UWV moet laten uitbetalen."

Verregaande gevolgen voor eigenrisicodragers

Het RSC: "Maar ook als het UWV een voorschot uitbetaalt, kan dit vervelende gevolgen hebben. In de praktijk blijkt namelijk dat het UWV dit voorschot direct al in rekening wil brengen bij de WGA-eigenrisicodrager. En dit is volgens het RSC niet juist zolang het WGA-recht niet officieel is vastgesteld. Het UWV is van mening dat ‘het recht’ ontstaat vanaf het moment dat de verzekerde aan de voorwaarden voldoet en niet pas op het moment dat een WIA-beschikking wordt afgegeven..

"Deze discussie heeft verregaande gevolgen voor de eigenrisicodragers. De vraag is wat er met de voorschotten wordt gedaan op het moment dat het UWV wel een definitieve WIA-beoordeling afgeeft? Betekent dit dat het voorschot met terugwerkende kracht met de eigenrisicodrager wordt verrekend? Die vraag is zeker van belang gezien een andere casus waarbij een werkgever in afwachting van een beslissing van het UWV het loon doorbetaalde aan de verzekerde. Het UWV was toen van mening dat dit loon uit arbeid was en daardoor niet voor verrekening in aanmerking kwam."

"Gelukkig heeft het UWV het proces om voorschotten te betalen inmiddels beter ingericht. Wel is het RSC van mening dat de voorschotten niet aan de werkgevers die WGA-eigenrisicodrager zijn doorbelast kunnen worden. Ons advies is om de rekening van de WGA pas te betalen als het WGA-recht daadwerkelijk is vastgesteld."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt vanaf maandag 10 mei 12.00 uur voor de eerste keer opengesteld voor grote bedrijven. Dit zijn bedrijven met meer dan 250...

Minder verzuim in coronatijd

Minder verzuim in coronatijd

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! in VVP 2-2021) Wat is het geheim van minder verzuim in coronatijd? Het is ons gelukt door het anders aan te pakken....

Voorschotten stuwen WIA-instroom op

Voorschotten stuwen WIA-instroom op

In 2020 steeg de instroom in de WIA met 8,6 procent. De toename is vrijwel volledig geconcentreerd bij de WGA (twaalf procent). De instroomstijging bij de WIA in...

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel op grond waarvan ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald krijgen. Ouders...

WGA-ERD: re-integratiebegeleiding minder dan vanuit UWV

WGA-ERD: re-integratiebegeleiding minder dan vanuit UWV

ZW-gerechtigden die onder een eigenrisicodrager vallen, blijkt uit SEO-onderzoek naar de positie van de werknemer in de hybride verzekeringsmarkt, krijgen meer re-integratiedienstverlening...

Bijdrage PAWW 0,4 procent

Bijdrage PAWW 0,4 procent

De bijdrage PAWW (Private Aanvulling Werkloosheidswet) is voor 2021 definitief vastgesteld op 0,4 procent van het bruto loon. In september vorig jaar ging de Stichting...

Vooral kleine werkgevers sluiten MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Vooral kleine werkgevers sluiten MKB verzuim-ontzorg-verzekering

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering kan sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en ruim 6.000 werkgevers hebben dat tot nu toe gedaan. Dat meldt minister Koolmees...

Toch TOGS

Toch TOGS

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vindt dat een ondernemer recht heeft TOGS, ook al stond ze op de peildatum niet ingeschreven in het handelsregister...

Compensatie transitievergoeding niet op voorschot

Compensatie transitievergoeding niet op voorschot

Minister Koolmees wil geen compensatie van de transitievergoeding op voorschot. De minister: “Het is mij bekend dat werkgevers problemen kunnen ondervinden...

Vierde periode NOW: 74.000 aanvragen toegekend

Vierde periode NOW: 74.000 aanvragen toegekend

UWV heeft in totaal ruim 74.000 aanvragen toegekend voor de vierde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben...