Rugklachten niet gemeld: geen vergoeding

Kifid 2017 (deel logo)

Een consument heeft bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon een gezondheidsverklaring ingevuld en ondertekend. Daarin heeft hij geen melding gemaakt van eerdere rugklachten en van fysiotherapie daarvoor. Als hij een claim indient wegen nieuwe rugklachten wijst Aegon de claim af wegens verzwijging. Een juiste handelswijze, concludeert de Geschillencommissie van Kifid in de niet-bindende uitspraak 2020-088.

De consument diende de claim op 16 november in. Hij meldde zich per juni 2016 voor veertig procent arbeidsongeschikt wegens 'versleten ruggenwervels'. Hierop startte de medisch adviseur van Aegon een onderzoek en heeft de consument een aanvullende gezondheidsverklaring ingevuld. Volgens de medisch adviseur was de consument al jaren bekend met lage rugklachten en was hiervoor in 2011 al diverse keren behandeld. Aegon heeft de consument vervolgens de optie gegeven om akkoord te gaan met de volgende uitsluitingsclausule, dan wel de verzekering op te zeggen: “De verzekering verleent geen aanspraak op uitkering als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van, samenhangt met of verergerd is door aandoeningen van de wervelkolom met bijbehorende banden, spieren en zenuwen”. De consument heeft hier bewaar tegen gemaakt, maar zonder resultaat.

De Geschillencommissie concludeert onder meer dat het (medisch) dossier een aantal onduidelijkheden en inconsistenties bevat. Een en ander lijkt door de medisch adviseur van Aegon niet steeds goed uitgevraagd. Dat neemt volgens de commissie echter niet weg dat duidelijk sprake is van recidiverende rugklachten. "Concreet staat vast dat de consument in 2011, vóór de ingangsdatum van de verzekering, de fysiotherapeut heeft bezocht. Hij heeft toen spierversterkende oefeningen geadviseerd gekregen en is zeven keer behandeld in de periode van 6 juli 2011 tot en met 5 oktober 2011. In de gezondheidsverklaring wordt gevraagd naar aandoeningen, ziekten en/of gebreken – “hier vallen ook klachten onder” - van de rug en nek. De vraag moet ook met ‘Ja’ worden beantwoord als een hulpverlener is geraadpleegd. Een fysiotherapeut is een hulpverlener. De vraag naar aandoeningen, ziekten en/of gebreken van de rug en nek had dan ook met ‘Ja’ moeten worden beantwoord", aldus de commissie, die de vordering afwijst.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: Rabobank niets te verwijten in advisering beleggingspolissen

Kifid: Rabobank niets te verwijten in advisering beleggingspolissen

D e Rabobank heeft gedaan wat verwacht mag worden van een redelijk handelend en deskundig verzekeringstussenpersoon. De Rabobank heeft gedaan wat mag worden verwacht...

Kifid: schademelding in CIS-databank geen reden voor weigering

Kifid: schademelding in CIS-databank geen reden voor weigering

Een verzekeraar mag een aanvraag voor een schadeverzekering niet weigeren enkel en alleen op grond van het schadeverleden in het Centraal Informatie Systeem (CIS)....

Kifid: Reaal moet fondsbeheerkosten vergoeden

Kifid: Reaal moet fondsbeheerkosten vergoeden

Reaal moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen. De verzekeraar mag aan deze consument niet de fondsbeheerkosten in rekening brengen....

Kifid: voorbereiden hasjdeal niet illegaal, verzekeraar moet schade vergoeden

Kifid: voorbereiden hasjdeal niet illegaal, verzekeraar moet schade vergoeden

Een schade veroorzaakt door een voorbereidingshandeling voor 'hasjdeal' is wel gedekt op de woonverzekering, aldus de Geschillencommissie van Kifid. Univé...

Aegon Nederland steunt Access to Medicine

Aegon Nederland steunt Access to Medicine

Aegon Nederland heeft het investor statement van de Access to Medicine Foundation (ATMF) getekend. Deze stichting stimuleert farmaceutische bedrijven om medicijnen...

Aegon Nederland stopt met individuele levensverzekeringen

Aegon Nederland stopt met individuele levensverzekeringen

Aegon Nederland stopt met de verkoop van individuele levensverzekeringen, waaronder de overlijdensrisicoverzekering. Daarvoor in de plaats gaat Aegon exclusief de...

Aegon gaat op ORV-gebied exclusief samenwerken met Hera Life

Aegon gaat op ORV-gebied exclusief samenwerken met Hera Life

Voor overlijdensrisicoverzekeringen verwijst Aegon zijn klanten en adviseurs voortaan exclusief naar Hera Life. Hera Life en Aegon Nederland "willen samen groeien...

Pensioenakkoord: werkgevers gaan groter beroep doen op adviseurs

Pensioenakkoord: werkgevers gaan groter beroep doen op adviseurs

Een meerderheid van de werkgevers in het MKB maakt zich zorgen over het pensioenakkoord, blijkt uit onderzoek van Aegon. Een kwart denkt dat het nieuwe pensioen...

Aegon Nederland benoemt Boaz Magid en Anke Schlichting in bestuur

Aegon Nederland benoemt Boaz Magid en Anke Schlichting in bestuur

Boaz Magid (41) wordt per 1 april de nieuwe Chief Financial Officer van Aegon Nederland. Hij is op dit moment al Chief Investment Officer (CIO). De huidige CFO van...

Flitscongres over het nieuwe pensioencontract

Flitscongres over het nieuwe pensioencontract

Aegon organiseert op vrijdagmorgen 31 januari organiseert Aegon in samenwerking met het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam een Flitscongres...