Ruime opzet vertraagt onderzoek naar oorzaken langlopende letsetlschadezaken

letselschade rolstoel via Pixabay

Minister Dekker heeft de Tweede Kamer uitgelegd waarom het onderzoek door de Universiteit Utrecht naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken pas in het voorjaar van 2020 zal worden opgeleverd in plaats van voor afgelopen zomer.

Dekker: "Mij is onder meer meegedeeld dat een reden voor de vertraging de ruime opzet van het onderzoek is. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een dossieronderzoek en een vragenlijstonderzoek onder gedupeerden om hun kant van het verhaal zorgvuldig mee te nemen. Van de Universiteit heb ik vernomen dat met name dit deel van het onderzoek een uitvoerige voorbereiding vergde.

"Die voorbereiding hing onder meer samen met de benodigde privacybescherming van de betrokken gedupeerden. De Universiteit heeft daarom advies ingewonnen van een advocaat, de Autoriteit Persoonsgegevens geraadpleegd en advies gekregen van de ethische commissie en de juridische afdeling van de Universiteit. Volgens de Universiteit bleek hieruit dat individuele toestemming van de gedupeerden voor beide onderdelen van het onderzoek nodig was. De Universiteit heeft de communicatie met de gedupeerden hierop afgestemd en bijzondere AVG-overeenkomsten ontwikkeld.

"De uitvoerige voorbereiding hing ook samen met het aantal te onderzoeken dossiers – ruim 200 – en de spreiding van deze zaken over de verschillende verzekeraars. Zo kan volgens de Universiteit een reële afspiegeling van de branche worden gekregen. De Universiteit heeft tien verzekeraars bereid gevonden tot deelname aan het onderzoek. Zij heeft er voorts rekening mee gehouden dat slechts tien procent van de te benaderen gedupeerden positief zou reageren op het verzoek om mee te werken aan het onderzoek. Om die reden is een veelvoud van 200 gedupeerden benaderd. Omwille van de privacybescherming heeft de Universiteit dit niet zelf gedaan, maar is dit gebeurd door de deelnemende verzekeraars.

"Volgens de Universiteit is de positieve respons van gedupeerden bij een aantal verzekeraars te laag, waardoor de omvang en afspiegeling die nodig is voor het onderzoek nog niet is gehaald. Om die reden zijn er herinneringsbrieven verstuurd. Dat kostte extra tijd. Het is volgens de Universiteit niet alle verzekeraars gelukt om naast de reguliere werkzaamheden onmiddellijk prioriteit te geven aan medewerking aan het onderzoek. De laatste informatiebrieven van verzekeraars aan gedupeerden zijn daarom in september 2019 verzonden. Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek te kunnen waarborgen, houdt de Universiteit wel vast aan de eerder vastgestelde omvang en spreiding van de te onderzoeken dossiers. De onderzoekers zijn op dit moment bezig met het bestuderen van de dossiers."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eiland geen opstal, beschoeiing wel

Eiland geen opstal, beschoeiing wel

Anders dan de rechtbank vindt het hof een eiland niet per se een opstal. Toch laat ook het hof de eigenaar van het eiland in de Vinkeveense Plassen net als de rechtbank...

"Argos laat oor hangen naar advocaten in uitzending over letselschade

"Argos laat oor hangen naar advocaten in uitzending over letselschade

Argos heeft zich volgens de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) in haar uitzending van zaterdag "wellicht teveel laten leiden door de concurrentiële...

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding, aldus het Verbond van Verzekeraarsm kent te veel knelpunten en is aan herziening toe. De verzekeringssector wil...

Kamerleden willen tuchtraad voor verzekeringsbranche

Kamerleden willen tuchtraad voor verzekeringsbranche

Enkele Kamerleden pleiten voor de instelling van een onafhankelijke tuchtraad voor de verzekeringsbranche. Dit in hun notitie 'Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars',...

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

De gemeente Amersfoort is volgens de Rechtbank Midden-Nederland niet aansprakelijk voor de letselschade (gebroken heup) die een man opliep door een val van het...

Letselschade-experiment

Letselschade-experiment

Daar waar advocaten normaliter geen prijsafspraken mogen maken met hun cliënt, kunnen zij experimenteel in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt...

Kijkje in letselschadekeuken

Kijkje in letselschadekeuken

Uitspraak 2019-589 van Kifid biedt een kijkje in de letselschadekeuken. Klager werd in 1999 slachtoffer van een medische fout. In 2016 komt het tot een schikking....

Verbond verbaasd over rekenrente-uitspraak rechtbank

Verbond verbaasd over rekenrente-uitspraak rechtbank

Het Verbond van Verzekeraars is verbaasd over een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant die gebaseerd is op een richtlijn van de Letselschade Raad die...

Doorwerken vermogen bij letselschade in eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015 beperkt

Doorwerken vermogen bij letselschade in eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015 beperkt

Letselschadevergoedingen worden per 1 januari 2020 uitgezonderd van de vermogensinkomensbijtelling bij het bepalen van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg...

Minister grijpt niet in bij afhandeling letselschade

Minister grijpt niet in bij afhandeling letselschade

Minister Dekker ziet op dit moment geen reden om in te grijpen bij de afwikkeling door verzekeraars van letselschade. Dat laat hij de Tweede Kamer weten naar aanleiding...