Schade als gevolg van vertraging in de voldoening van een geldsom gefixeerd op de wettelijke rente

Euro's 2

Schade als gevolg van vertraging in de voldoening van een geldsom is gefixeerd op de wettelijke rente. Heeft iemand schade geleden als gevolg van de vertraging, moet hij dat wel heel nadrukkelijk aantonen.

De Centrale Raad van Beroep deed in hoger beroep uitspraak in een geval waarin de WGA-uitkering van de appellant was stopgezet. Later werd hem met terugwerkende kracht alsnog een IVA-uitkering toegekend. Appellant voerde aan dat hij in de tussentijd in grote financiële problemen is gekomen, wat er toe heeft geleid dat hij in maart 2017 uit zijn huis is gezet. Naast veel pijn en verdriet heeft hij financiële schade geleden. Appellant verzocht om schadevergoeding en vergoeding van proceskosten.

De Raad stelt echter: "Appellant heeft niet onderbouwd dat hij als gevolg van deze besluiten schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking komt. Hij heeft de door hem gestelde financiële problemen niet gespecificeerd. Voor zover zijn stellingen zo begrepen moeten worden dat hij als gevolg van de besluiten van 23 januari 2014 over onvoldoende middelen heeft beschikt om zijn lasten te voldoen, waaronder hypotheekbetalingen, gaat het om schade als gevolg van vertraging in de voldoening van een geldsom. De vergoeding van deze schade is gefixeerd op de wettelijke rente (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 5 april 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1306). Het Uwv heeft de wettelijke rente al betaald en over de hoogte daarvan bestaat geen geschil. Voor een schadevergoeding daar bovenop bestaat dan ook geen aanleiding. Gelet hierop wordt het verzoek om schadevergoeding afgewezen."

Reactie toevoegen

 
Praktisch beoordelen 1 juli van start

Praktisch beoordelen 1 juli van start

Vanaf 1 juli wordt er alleen op basis van wat mensen feitelijk verdienen een beoordeling gemaakt van de mate van hun arbeidsongeschiktheid. Dit betreft een tijdelijke...

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Mensen die ziek zijn geworden in de WW en vervolgens arbeidsongeschikt worden, krijgen soms een lagere uitkering door de manier waarop het zogenaamde ‘dagloon’...

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2024 lag het ziekteverzuim van werknemers met 5,5 procent opnieuw lager dan een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal van 2023 was er...

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

De Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), sinds dinsdag in internetconsultatie, krijgt een van de WIA afwijkend arbeidsongeschiktheidscriterium. Het...

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook de premie van de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), momenteel in internetconsultatie, wordt fiscaal aftrekbaar. Minister Van Gennip:...

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

Tot grote vreugde van de private verzekeraars kent het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), eerder deze week in consultatie gegaan,...

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Maar liefst 46 procent van de werknemers zal zich volgens onderzoek door Acture niet ziekmelden terwijl hij of zij wel ziek is uit angst om collega’s teleur...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Minister Van Gennip heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht. De BAZ is uitgewerkt aan de hand van...

OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

Voor de WIA heeft de commissie OCTAS in februari 2024 drie varianten geschetst voor verbetering van het huidige stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tot...