Schade door in panieksituatie kraan niet dicht te draaien onvoorzien

Wasbak via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-1016) De verzekeraar weigert de waterschade aan de inboedel uit te keren, omdat er geen sprake is van een andere van buiten komende schadeoorzaak, waaronder in de voorwaarden wordt verstaan een onvoorziene, plotselinge en onverwachte schade-gebeurtenis, waarvan de oorzaak buiten de inboedel ligt. De Geschillencommissie oordeelt dat de begrippen ‘onvoorzien’ en ‘onverwacht’ subjectief moeten worden uitgelegd en ook dezelfde betekenis hebben. Consument II hoefde de waterschade niet te verwachten/te voorzien op het moment dat hij bij het innemen van zijn hartmedicatie zag dat er geen water uit de kraan kwam, hij in paniek raakte en vergat de kraan dicht te draaien, terwijl de consumenten uit gewoonte de afvoerstop in de gootsteen lieten om te voorkomen dat stank uit het riool kwam. De term ‘plotseling’ moet wel objectief worden uitgelegd. De schadegebeurtenis, het overstromen van de gootsteen waardoor water op de inboedel terecht is gekomen, heeft in een zo kort tijdsbestek plaatsgevonden, dat daarmee gesproken kan worden van een plotseling voorval. De schade is gedekt en de consumenten hebben recht op uitkering van 9.537,86 euro.

De commissie: “Consument II is onmiddellijk op zoek naar water gegaan om zijn medicijnen in te nemen en hij heeft in die geestestoestand er niet meer aan gedacht om de waterkraan dicht te draaien. Daarom was de schadegebeurtenis voor hem onvoorzien/onverwacht. Voor deze beoordeling is niet van belang of consument II de schadegebeurtenis in deze situatie behoorde te voorzien/verwachten noch of hem het verwijt treft dat hij voldoende zorgvuldig is geweest.

“Het begrip “plotseling” ziet op de tijd waarin de schadegebeurtenis heeft plaatsgevonden. Daarom heeft dit begrip plotseling een objectieve betekenis. In dit geval is de waterschade aan de inboedel ontstaan door het vollopen en overstromen van de gootsteen. Dit is gebeurd in een kort tijdsbestek. Naar het oordeel van de commissie kwalificeert deze schadegebeurtenis als plotseling.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....