Schade door in panieksituatie kraan niet dicht te draaien onvoorzien

Wasbak via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-1016) De verzekeraar weigert de waterschade aan de inboedel uit te keren, omdat er geen sprake is van een andere van buiten komende schadeoorzaak, waaronder in de voorwaarden wordt verstaan een onvoorziene, plotselinge en onverwachte schade-gebeurtenis, waarvan de oorzaak buiten de inboedel ligt. De Geschillencommissie oordeelt dat de begrippen ‘onvoorzien’ en ‘onverwacht’ subjectief moeten worden uitgelegd en ook dezelfde betekenis hebben. Consument II hoefde de waterschade niet te verwachten/te voorzien op het moment dat hij bij het innemen van zijn hartmedicatie zag dat er geen water uit de kraan kwam, hij in paniek raakte en vergat de kraan dicht te draaien, terwijl de consumenten uit gewoonte de afvoerstop in de gootsteen lieten om te voorkomen dat stank uit het riool kwam. De term ‘plotseling’ moet wel objectief worden uitgelegd. De schadegebeurtenis, het overstromen van de gootsteen waardoor water op de inboedel terecht is gekomen, heeft in een zo kort tijdsbestek plaatsgevonden, dat daarmee gesproken kan worden van een plotseling voorval. De schade is gedekt en de consumenten hebben recht op uitkering van 9.537,86 euro.

De commissie: “Consument II is onmiddellijk op zoek naar water gegaan om zijn medicijnen in te nemen en hij heeft in die geestestoestand er niet meer aan gedacht om de waterkraan dicht te draaien. Daarom was de schadegebeurtenis voor hem onvoorzien/onverwacht. Voor deze beoordeling is niet van belang of consument II de schadegebeurtenis in deze situatie behoorde te voorzien/verwachten noch of hem het verwijt treft dat hij voldoende zorgvuldig is geweest.

“Het begrip “plotseling” ziet op de tijd waarin de schadegebeurtenis heeft plaatsgevonden. Daarom heeft dit begrip plotseling een objectieve betekenis. In dit geval is de waterschade aan de inboedel ontstaan door het vollopen en overstromen van de gootsteen. Dit is gebeurd in een kort tijdsbestek. Naar het oordeel van de commissie kwalificeert deze schadegebeurtenis als plotseling.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...