Schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Euro's 50 via Pixabay

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied bestaat uit delen die zijn getroffen door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide. 

De hoogte van de tegemoetkomingen zijn per categorie vastgesteld:

Particulieren

Personen die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 90 procent van de schade aan de woning; 90 procent van het schadebedrag tot aan 36.000 euro aan de inboedel; 65 procent van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten); evacuatiekosten (minimaal 304 en maximaal 597 euro).

Het kabinet heeft besloten bij schrijnende gevallen ook welwillend te willen kijken naar een tegemoetkoming bij de schade aan een voertuig dat vanuit economisch oogpunt redelijkerwijs niet voor Allrisk of Casco verzekering in aanmerking komt.

Bedrijven

Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bij: schade aan vaste en vlottende activa; teeltplanschade; veehouderijschade; opstartkosten; 65 procent van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten); evacuatiekosten van 100 procent (minimale vergoeding van 901 euro ook als kosten lager zijn).

Bedrijven betalen maximaal 6.014 euri aan eigen risico. Schade boven het bedrag van 17.183 euro wordt volledig vergoed. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65 procent. 

Kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen

Kerkgenootschappen, verenigingen of stichtingen die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen  in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van: 90 procent van de schade aan gebouwen; 90 procent van het schadebedrag, tot aan 36.000 euro aan de inboedel; 65 procent van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten); evacuatiekosten (minimaal 304 en maximaal 597 euro).

Overheden

Overheden die onverzekerbare onvermijdbare en niet verhaalbare, schade hebben kunnen in aanmerking voor een tegemoetkoming van: 58,5 procent van de schade aan openbare infrastructuur; 58,5 procent van de schade aan vlottende en vaste activa; 65 procent van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten); evacuatiekosten van 100 procent (minimale vergoeding van 901 euro ook als kosten lager zijn).

Een aantal gemeenten is zwaar getroffen door de wateroverlast. Omdat de Wts slechts in een deel van deze kosten tegemoet komt, worden deze gemeenten met een specifieke uitkering gecompenseerd. Het betreft de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Meerssen en mogelijk nog een aantal anderen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Het kabinet publiceert voor de door de watersnood getroffen ondernemers in Limburg, met ten minste 50 procent omzetderving in het derde en vierde kwartaal van 2021,...

Kolkende kwesties

Kolkende kwesties

(Uit VVP 5-2021) Het kabinet zegt niet langer ondernemers tegemoet te komen als ze zich tegen een onverhoopte ramp hadden kunnen verzekeren. Maar in de praktijk...

Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Uit een tweede inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars inmiddels zo'n 70 procent van de particuliere schades en circa 50 procent...

VVP 5-2021: hoe ontstaat nu écht die killer propositie voor de klant?

VVP 5-2021: hoe ontstaat nu écht die killer propositie voor de klant?

Cyberverzekeraars stellen hogere eisen, aldus Aon en Klap in het Katern Cyber in VVP 5-2021. In deze nieuwe VVP ook weer veel aandacht voor actief klantbeheer. Martin...

Water over de dijken kan banken fors raken

Water over de dijken kan banken fors raken

Banken blijken volgens een stresstest van DNB niet goed bestand tegen overstromingen die delen raken van Nederland die beschermd zijn door dijken en waar relatief...

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Een nieuwe klimaatstresstest door DNB leert dat financiële instellingen via hun vastgoedblootstellingen fors geraakt kunnen worden door overstromingen, vooral...

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts

Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts

Adfiz is in gesprek met de RVO over de Wts-vergoeding van schade aan de binnenzijde van de woning na de watersnood in Limburg. Adfiz: “Schade aan de woning...

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s heeft de minister van Financiën benaderd om hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dekking van schades als gevolg van de wateroverlast...

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekeraars zetten alles op alles om de binnengekomen claims, tot nu toe circa 13.000, zo snel mogelijk af te handelen. De eerste schades zijn al afgewikkeld en...