Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Pallets via Pixabay

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten in hun contractuele zorgplicht en hebben onrechtmatig jegens TenneT gehandeld door op hun terrein onder en in de directe nabijheid van de hoogspanningsverbinding een grote hoeveelheid pallets op te slaan. Er is hiermee sprake geweest van gevaarzetting.

De Rechtbank Midden-Nederland kent TenneT een schadevergoeding toe van 335.000 euro.

Het is volgens de rechtbank “een feit van algemene bekendheid dat houten pallets, zeker als deze in grote hoeveelheden op elkaar gestapeld zijn, zeer brandbaar zijn. [Verweersters] kende dit risico ook: zij had ten tijde van de brand een opstal (brand)verzekering bij Allianz en een van de voorwaarden van de verzekering was dat buitenopslag van brandbare zaken (zoals pallets) zich minimaal zeven meter uit de gevel van het pand moest bevinden. Het had [verweersters] gelet hierop dus duidelijk kunnen zijn dat de buitenopslag van pallets een reëel risico in het leven roept dat de pallets in brand raken en schade veroorzaken aan andere objecten die zich in de buurt van de pallets bevinden. Het had haar ook duidelijk moeten zijn dat de opslag van de pallets op een veilige afstand van een voor brand kwetsbare omgeving moet plaatsvinden. Als gevolg van het feit dat de brandverzekeraar een afstand van minimaal zeven meter uit de gevel van het pand voorschreef, diende [verweerster sub 1] bedacht te zijn op een toegenomen brandrisico voor de hoogspanningsleiding door de opslag van de pallets. Het gegeven dat pallets niet spontaan ontvlammen, maakt dit oordeel niet anders. Kennelijk is het risico op schade door brand door een professionele brandverzekeraar zo groot ingeschat dat daarvoor specifieke voorschriften zijn gegeven. [Verweerster sub 1] diende aldus bedacht te zijn op een noodzaak om voldoende afstand te houden tot de op en boven het terrein bevindende hoogspanningsmast en -leiding. [Verweerster sub 2] heeft hierin ook geen verantwoordelijkheid genomen door van [verweerster sub 1] te verlangen dat zij die voorzorgsmaatregelen zou treffen die vereist zijn dan wel daar in ieder geval over in overleg te gaan met TenneT”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Kaag: niks veranderd bij verzekering truckruns

Kaag: niks veranderd bij verzekering truckruns

“Ik heb geen aanwijzingen dat het verzekeren van evenementen die worden georganiseerd door vrijwilligers in brede zin steeds vaker een probleem is.”...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres]...

Inruilverlies voor eigen rekening klant

Inruilverlies voor eigen rekening klant

(Kifid-uitspraak GC 2023-0303) De verzekeraar dient naar het oordeel van de Geschillencommissie een redelijke termijn te worden geboden om een fout te herstellen....

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

(Rechtspraak) EL&EF Verzekeringen is niet tekortgeschoten als adviseur en niet aansprakelijk voor de schade van een motorrijder. De verzekeraar weigert dekking...

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter is niet vast komen te staan dat de eiser heeft getracht om Centraal Beheer opzettelijk te misleiden. De verzekeraar...

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

(Rechtspraak) Allianz Direct (voorheen Allsecur) weigerde ten onrechte uit te keren op de SVI, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Anders dan de verzekeraar meent,...