Schadeverleden leidt niet per se tot non-conformiteit

autoschade 2 via Pixabay BMW

Voor zover [eiseres] zich op het standpunt stelt dat de enkele omstandigheid dat de auto een schadeverleden heeft tot non-conformiteit leidt, kan dit haar niet baten. Aldus de kantonrechter.

De kantonrechter overweegt hiertoe als volgt: “Dat [gedaagde] ten tijde van de verkoop wist dat de auto een schadeverleden had, is niet gebleken. [Gedaagde] betwist dit gemotiveerd en voert aan dat ook de derde in wiens opdracht zij de auto verkocht hier geen kennis van had. Hier heeft [eiseres] onvoldoende tegenover gesteld, zodat de kantonrechter er bij de verdere beoordeling van uit zal gaan dat [gedaagde] geen wetenschap had van het schadeverleden van de auto.

“Los van de vraag of [gedaagde] (ondanks haar gebrek aan wetenschap) wel van het schadeverleden van de auto had behoren te weten, geldt dat [eiseres] onvoldoende heeft onderbouwd dat [gedaagde] haar hier in de gegeven omstandigheden over had moeten inlichten. Hoewel goed denkbaar is dat het schadeverleden bij de aankoop van een auto een relevante omstandigheid kan zijn, heeft [gedaagde] onweersproken aangevoerd dat in 2018 geen schade is ontstaan aan essentiële onderdelen zoals de motor, versnellingsbak of koppeling. Ook heeft de RDW geen WOK-status verleend (WOK: Wacht Op Keuren, red.), waardoor de auto kennelijk nooit een gevaar voor de verkeersveiligheid is geweest.

“De hoogte van het schadebedrag (7.000 – 8.000 euro) kan volgens [gedaagde] worden verklaard doordat de auto is hersteld met uitsluitend originele onderdelen. Dit heeft [eiseres] niet weersproken. De kantonrechter leidt uit het voorgaande af dat de schade als gevolg van het ongeval in 2018 beperkt was. Dat de auto op dit moment gebreken vertoont die verband houden met het ongeval is – zoals hiervoor overwogen – niet gebleken. Bovendien blijkt uit het kentekenrapport dat de economische waarde van de auto vrijwel gelijk is aan de verkoopprijs.

“Verder is niet vast komen te staan dat (de zus van) [eiseres] bij de aankoop heeft gevraagd naar het schadeverleden van de auto, aangezien [gedaagde] dit betwist en [eiseres] deze (eerst ter zitting aangevoerde) stelling niet heeft onderbouwd. Ook anderszins heeft [eiseres] niet toegelicht waarom zij had mogen verwachten een auto te kopen die in het verleden nimmer (inmiddels herstelde) schade had opgelopen (bijvoorbeeld vanwege de advertentietekst, de leeftijd, kilometerstand of koopprijs van de auto). Onder deze omstandigheden rustte – indien ervan uit zou worden gegaan dat [gedaagde] het schadeverleden van de auto had behoren te weten – op haar geen verplichting het schadeverleden op eigen initiatief mede te delen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Terminaal schurftige zwerfhond...

Terminaal schurftige zwerfhond...

(Rechtspraak) Rabobank mocht de relatie beëindigen met een klant die een groot aantal beledigende en bedreigende berichten stuurde. Tot dat oordeel komt het...

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

(Rechtspraak) Niet wijzen op het gevaar van onderverzekering en niet de in het serviceabonnement toegezegde (jaarlijkse) dekkingscheck uitvoeren, maken de adviseur...

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep hoeft Chubb voor 225.00 euro aan verloren gegane kaas niet te vergoeden. Dat de kaas door een fake koper werd ingepikt, valt niet...

Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

(Rechtspraak) Het niet tussentijds adviseren om de horlogeverzameling te laten hertaxeren, komt Aon duur te staan. De Rechtbank Rotterdam laat Aon de helft (32.350...

Tegeltjeswijsheid...

Tegeltjeswijsheid...

(Rechtspraak) Anders dan Aegon meent, is een tegel die deel uitmaakt van de wand van een al bestaande woning doorgaans niet eenvoudig te vervangen door aankoop van...

Tussenpersoon hoefde niet bedacht te zijn op onderverzekering

Tussenpersoon hoefde niet bedacht te zijn op onderverzekering

(Rechtspraak) Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch volgt de glastuinbouwer niet die meende Rabobank Peelland Zuid voor meer rechtsbijstanddekking had moeten zorgen....

Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon die in algemene zin van gewijzigde persoonlijke omstandigheden van een verzekeringsnemer kennis neemt – zoals een...

Honden vijf meter verderop uitlaten is auto achterlaten

Honden vijf meter verderop uitlaten is auto achterlaten

(Rechtspraak) Een consument vordert een uitkering van schade als gevolg van diefstal bij een tankstation bij Milaan van een tas uit zijn auto. De consument heeft...

Adviseur moet bij forse premiestijging verder kijken dan eigen aanbod

Adviseur moet bij forse premiestijging verder kijken dan eigen aanbod

De Rechtbank Midden-Nederland laat een tussenpersoon het premieverschil van 43.391,44 euro vergoeden tussen een aanzienlijk goedkopere bedrijfswagenpark-verzekering...

Univé Rechtshulp moet bij Kifid getroffen regeling alsnog nakomen

Univé Rechtshulp moet bij Kifid getroffen regeling alsnog nakomen

Een geschil over de nakoming van een bij Kifid overeengekomen regeling is door de voorzieningenrechter toegewezen. Eisende partij is voor rechtsbijstand verzekerd...