Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

Hangslot open via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0778) De adviseur heeft de privacy van de consumenten geschonden doordat hij na de beëindiging van de adviesovereenkomst contact heeft opgenomen met de nieuwe geldverstrekker van de consumenten en die geldverstrekker een werkgeversverklaring heeft gestuurd. Omdat de consumenten verplicht waren die werkgeversverklaring aan die geldverstrekker op te sturen, leidt die schending van de privacy niet tot een schadevergoeding.

De Geschillencommissie: “Nu niet is gebleken dat  sprake is van een frauduleuze aanvraag mocht de adviseur (Hypotheek Visie Centrale, red.) naar ons oordeel geen zelfstandig contact met de nieuwe geldverstrekker opnemen.

“Nu vast staat dat gegevens van de consumenten ten onrechte gedeeld zijn met een derde partij, staat vast dat er sprake is van een inbreuk op de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG).

“In artikel 82 van de AVG is bepaald dat de adviseur de  consument die materiële of immateriële schade heeft geleden, een schadevergoeding dient te  bieden, indien deze schade is geleden als gevolg van een inbreuk op de AVG.

“De commissie is van oordeel dat de aard en ernst van de schending van de privacyrechten van de consumenten niet zodanig zijn dat er sprake is van een aantasting in hun persoon.  Aan de relatief strenge voorwaarden daarvoor is in dit geval niet voldaan. Daarvoor is van  belang dat de consumenten zelf de werkgeversverklaring aan de nieuwe geldverstrekker  hadden moeten opsturen zodat deze geldverstrekker over alle relevante informatie zou beschikken.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Het beroep van Interbank tegen twee uitspraken over variabele rente op doorlopend krediet is niet behandelbaar, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde uitspraken...

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

(Kifid-uitspraak CvB 2021-0039) Consument heeft in 2008 een hypothecaire geldlening bij de Rabobank afgesloten voor oorspronkelijk 270.000 euro. Aan de lening is...

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0880) De consument heeft de tussenpersoon gevraagd om zijn uitvaartverzekeringen (kapitaalverzekeringen) te beëindigen en nieuwe uitvaartverzekeringen...

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

(Kifid-uitspraak GC 2021-0869) De consument wenst dat de verzekeraar een deskundige inschakelt, omdat hij van mening is dat partieel herstel van de vloer niet acceptabel...

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

(Kifid-uitspraak GC 2021-0874) De auto van de consument staat op naam van zijn eenmanszaak. De auto wordt gestolen. De gevolmachtigde heeft dekking onder de autoverzekering...

Verhoging autopremie was niet onredelijk

Verhoging autopremie was niet onredelijk

(Kifid-uitspraak GC 2021-0861) De consument is het niet eens met de premiestijging van zijn autoverzekering per contractvervaldatum. De Geschillencommissie is van...

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Kifid-uitspraak GC 2021-0850) De consument vindt (onder andere) dat ABN Amro, als verzekeringsadviseur, hem had moeten informeren dat het mogelijk was om al zijn...

Klacht gaat nat...

Klacht gaat nat...

Kifid-uitspraak GC 2021-0854) De consument heeft schade geleden als gevolg van een lekkage in zijn badkamer. Hij heeft deze schade gemeld op zijn woon- en inboedelverzekering....