Schending zorgplicht in voordeel klant

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0231) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument meer voordeel dan nadeel aan de tekortkoming van de adviseur heeft overgehouden en wijst zijn vordering af.

De consument heeft zich tot Advitas gewend in verband met een stakingswinst die zou ontstaan door de beëindiging van zijn onderneming in combinatie met de aanstaande verkoop van zijn kantoorpand.

De consument gaf de adviseur een concrete opdracht tot het afsluiten van een lijfrente bij Aegon en het verhogen van zijn hypotheek. Volgens de klant verzuimde Advitas een aanvraag in te dienen bij Aegon.

De commissie is met Advitas van oordeel dat op het geclaimde schadebedrag in mindering moeten worden gebracht de voordelen die de consument heeft vanwege de tekortkoming van Advitas. Deze voordelen zijn: minder verschuldigde inkomstenbelasting over de uitgekeerde lijfrente, een lager bedrag aan jaarlijkse bijdrage voor de zorgverzekeringswet; geen rentelasten in verband met de aanvullende hypotheek en geen afsluitkosten voor de hypotheek. De voordelen zijn groter dan de nadelen.

Fiscale merites

De commissie verder: “De stelling van de consument dat Advitas de fiscaal meest aantrekkelijke constructie had moeten adviseren, leidt voor het berekenen van de schade niet tot een ander oordeel. De consument heeft Advitas immers een concrete opdracht gegeven tot het verhogen van zijn hypotheek en het afsluiten van een lijfrente bij Aegon, mede op basis van advies van zijn belastingadviseur. Onder die omstandigheden was de zorgplicht van Advitas beperkt tot het onderzoeken of de door de consument gekozen constructie voor hem passend was. De zorgplicht van Advitas gaat niet zover dat zij de fiscale merites van de door de consument gevraagde constructie had moeten beoordelen. Dit is slechts anders als de consument dit uitdrukkelijk aan Advitas had gevraagd, maar dit blijkt niet uit de stukken.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Enzo van der Velde - Van der Velde & Planners van Waarde 30 maart 2023

Is hier ook onderzocht of de belastingadviseur zijn wft papieren heeft ivm advies over een specifiek product van een specifieke maatschappij (Aegon). Zou een gemiste kans zijn als deze papieren er niet zijn.

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

Dak ging er ten onrechte af bij klager

Dak ging er ten onrechte af bij klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...