Schending zorgplicht in voordeel klant

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0231) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument meer voordeel dan nadeel aan de tekortkoming van de adviseur heeft overgehouden en wijst zijn vordering af.

De consument heeft zich tot Advitas gewend in verband met een stakingswinst die zou ontstaan door de beëindiging van zijn onderneming in combinatie met de aanstaande verkoop van zijn kantoorpand.

De consument gaf de adviseur een concrete opdracht tot het afsluiten van een lijfrente bij Aegon en het verhogen van zijn hypotheek. Volgens de klant verzuimde Advitas een aanvraag in te dienen bij Aegon.

De commissie is met Advitas van oordeel dat op het geclaimde schadebedrag in mindering moeten worden gebracht de voordelen die de consument heeft vanwege de tekortkoming van Advitas. Deze voordelen zijn: minder verschuldigde inkomstenbelasting over de uitgekeerde lijfrente, een lager bedrag aan jaarlijkse bijdrage voor de zorgverzekeringswet; geen rentelasten in verband met de aanvullende hypotheek en geen afsluitkosten voor de hypotheek. De voordelen zijn groter dan de nadelen.

Fiscale merites

De commissie verder: “De stelling van de consument dat Advitas de fiscaal meest aantrekkelijke constructie had moeten adviseren, leidt voor het berekenen van de schade niet tot een ander oordeel. De consument heeft Advitas immers een concrete opdracht gegeven tot het verhogen van zijn hypotheek en het afsluiten van een lijfrente bij Aegon, mede op basis van advies van zijn belastingadviseur. Onder die omstandigheden was de zorgplicht van Advitas beperkt tot het onderzoeken of de door de consument gekozen constructie voor hem passend was. De zorgplicht van Advitas gaat niet zover dat zij de fiscale merites van de door de consument gevraagde constructie had moeten beoordelen. Dit is slechts anders als de consument dit uitdrukkelijk aan Advitas had gevraagd, maar dit blijkt niet uit de stukken.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Enzo van der Velde - Van der Velde & Planners van Waarde 30 maart 2023

Is hier ook onderzocht of de belastingadviseur zijn wft papieren heeft ivm advies over een specifiek product van een specifieke maatschappij (Aegon). Zou een gemiste kans zijn als deze papieren er niet zijn.

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...