Schending zorgplicht kost hypotheekadviseur ton

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0244) Een hypotheekadviseur moet 100.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht.

De consumenten hebben, met advies en bemiddeling van de adviseur, een hypothecaire geldlening afgesloten. De hypothecaire geldlening bestaat uit verschillende leningdelen, met rentevaste periodes van tien en 20 jaar. De consumenten wilden eigenlijk langere rentevaste periodes, van 30 jaar. De adviseur had gezegd dat de rentevaste periode na het passeren van de hypotheek aangepast kon worden. Toen de consumenten hem vroegen dit te doen, ondernam de adviseur echter onvoldoende actie en vervolgens steeg de rente, zodat het te duur was om de rente nog te verlengen. De consumenten schatten hun schade op 100.000 euro. De adviseur heeft erkend dat hij anders had moeten handelen, maar betwist de hoogte van de schade van de consumenten. De Geschillencommissie heeft de partijen in de gelegenheid gesteld om tot een oplossing te komen, maar daarin zijn zij niet geslaagd. De commissie is van oordeel dat de vordering van de consumenten moet worden toegewezen, alleen de wettelijke rente wordt anders berekend.

De commissie is van oordeel dat "het door de consumenten geschatte schadebedrag van 100.000 euro bij gebrek aan serieuze betwisting van de adviseur, terwijl hij in de gelegenheid is gesteld om een adequate berekening en plan te maken om alsnog de rente voor 30 jaar vast te laten zetten, moet worden toegewezen. De consumenten hebben bovendien wettelijke rente over 233.000 euro gevorderd, vanaf 22 februari 2022. Wettelijke rente is verschuldigd in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom (artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek). In dit geval moet de adviseur niet 233.000 euro voldoen, dus is dat bedrag geen juiste basis voor de berekening van de wettelijke rente. Bovendien wordt de wettelijke rente berekend over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening van de geldsom in verzuim is geweest. Op 22 februari 2022 was de schade nog geen 100.000 euro en was de adviseur nog niet in verzuim. De consumenten hebben op 14 april 2022 een klacht ingediend bij de adviseur. Die datum wordt daarom gehanteerd als startpunt voor de berekening van de wettelijke rente over het bedrag van 100.000 euro”.

Adviseur liet kwestie meermaals liggen

Tussen partijen staat vast dat lange rentevaste periodes een belangrijke wens was van de consumenten. Ook staat vast dat de adviseur toegezegd heeft dat zij na het afsluiten van de hypothecaire geldlening de rentevaste periodes konden verlengen; hij ging ervan uit dat dit bij deze geldverstrekker geen probleem zou zijn gelet op zijn ervaring bij andere geldverstrekkers. Vervolgens heeft de adviseur deze handeling pas na herhaaldelijke verzoeken van de consumenten in gang gezet. Nadat een offerte aangevraagd was bij de geldverstrekker, heeft de adviseur de kwestie weer laten liggen. Toen bleek dat de geldverstrekker een nieuwe inkomenstoets wilde uitvoeren, was het aan de adviseur om hierover contact op te nemen met de consumenten en te onderzoeken of het inkomen inclusief freelance werk voldoende was. De adviseur heeft dit echter niet gedaan en de commissie is van oordeel dat de adviseur hiermee zijn zorgplicht jegens de consumenten geschonden heeft.

De adviseur voerde vergeefs aan dat de consumenten tot op heden nog voordeel hebben van de lage rente die op basis van een kortere rentevaste periode is overeengekomen, ten opzichte van een lening met langere rentevaste periodes. Daarbij is het onzeker hoe hoog de rente zal zijn na afloop van de geldende rentevaste periodes.

Reactie toevoegen

 
Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...