"Schenkingsvrijstelling eigen woning afschaffen"

DNB logo Twitter 2018

Schaf de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning af. Daarvoor pleit DNB in haar ‘Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten juni 2021’. DNB: “De woningmarkt kan toegankelijker worden door het woningaanbod te vergroten en de prijsopdrijvende fiscale subsidies voor woningbezit geleidelijk af te schaffen. Het aanbod dient vergroot te worden door zowel meer koop- als huurwoningen te bouwen. Daarnaast verdient het aanbeveling om de fiscale behandeling van kopen en huren gelijk te trekken. Overheveling van de eigen woning naar box 3 van de inkomsten-belasting en afschaffing van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zijn daarvoor stappen in de goede richting.”

De woningmarkt is al geruime tijd overspannen, wat zich onder meer heeft vertaald in hogere huizenprijzen. In april 2021 bedroeg de prijsstijging van bestaande woningen 11,5 procent op jaarbasis, de hoogste stijging in twintig jaar. De recente stijgingen zijn flink hoger dan DNB voorzag ten tijde van de decemberraming van 2020.

DNB: “De verwachting is dat de krapte op de woningmarkt gedurende de ramingsperiode aanhoudt. In 2021 is de geraamde huizenprijsstijging gemiddeld tien procent. Doordat de werkloosheid in 2022 toeneemt en de hypotheekrente – in lijn met de licht oplopende rentestanden op de kapitaalmarkt – wat zal stijgen, wordt de bestedingsruimte van huishoudens gedrukt. Hierdoor is de verwachte prijsstijging op de woningmarkt in 2022 lager dan in 2021, maar met 5,5 procent in historisch perspectief nog steeds hoog. In 2023 loopt de gemiddelde hypotheekrente naar verwachting wat verder op, waardoor de woningprijsstijging afvlakt naar 3,5 procent.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 15 juni 2021

Ik kan iedereen het boek "hoe ik toch huisjesmelker werd" van Hans de Geus aanraden. (vaderdagtip!) Je hoeft het niet met al zijn opvattingen eens te zijn, het geeft heel veel inzicht in hoe we in deze bijzonder complexe situatie zijn beland. Ook waarom de jubelton de boel verergert en bouwen niet de makkelijke oplossing is die wij er vaak in zien. Ik denk nog wel eens met weemoed terug aan de tijd dat de woningmarkt af was, volgens minister Stef Blok. De man die buitenlandse investeerders opriep vooral in Nederlands vastgoed te komen investeren. Woningstichtingen aan banden leggen, en de boel overlaten aan marktwerking bij een basisbehoefte als wonen. Standaard recept voor gebakken peren.

H.C.Snoei hypotheek adviseur - Administratie-& Assurantiekantoor H.C.Snoei 15 juni 2021

De logica,ontgaat mij volledig. Als de schenkingsvrijstelling in tact blijft, dan kunnen toch meer mensen en vooral starters een eigen huis kopen, Bovendien zijn de huren veel te hoog en niet te betalen voor starters. Huur komt alleen in handen van mensen die zich verrijken ten koste en over de rug van de gewone man

Peter Schinkel - PHB Financieel Adviseurs 15 juni 2021

Met dit advies wordt wederom alleen de jeugd beperkt. Het probleem is meer dat institutionele partijen in grote steden alles op kopen wat maar geschikt is voor verhuur. Vervolgens hebben we de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. De markt is nu eenmaal efficiënt. Dus bouwen, bouwen en bouwen. Bij meer aanbod veranderd de huizen markt vanzelf van een verkopers markt in een kopers markt. Zorg vervolgens voor beperkende maatregelingen voor opkoop programma's van institutionele partijen. Dan krijgen we vanzelf meer doorstroom in de woningmarkt en een gezonden marktwerking.

RaboResearch: betaalbaarheid woningen verbetert

RaboResearch: betaalbaarheid woningen verbetert

“Dit jaar wisselen waarschijnlijk 183.000 huizen van eigenaar, we denken dat dat er volgend jaar 193.000 zijn.” Dat schrijven economen van RaboResearch...

Adviseurs: huur- en hypotheeklasten liggen vaak te ver uit elkaar

Adviseurs: huur- en hypotheeklasten liggen vaak te ver uit elkaar

Adviseurs vinden dat huur- en hypotheeklasten vaak te ver uit elkaar liggen, blijkt uit flitsonderzoek van MUNT en Nationale Hypotheekbond onder 200 adviseurs. 91...

Slechts negentien procent starters verwacht dit jaar eerste huis te kopen

Slechts negentien procent starters verwacht dit jaar eerste huis te kopen

Nog maar één op de vijf Nederlandse starters verwacht in de komende twaalf maanden hun eerste huis te kopen. Een kwartaal geleden gold dit nog voor...

Huizenprijzen stegen sinds 2013 het meest in regio Haarlem en de Zaanstreek

Huizenprijzen stegen sinds 2013 het meest in regio Haarlem en de Zaanstreek

In de voorbije periode van voortdurende stijgingen stegen de prijzen van bestaande koopwoningen het sterkst in de regio's Agglomeratie Haarlem en de Zaanstreek,...

Prijsstijging koopwoningen nam af in januari

Prijsstijging koopwoningen nam af in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 1,1 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 2,7 procent. Het is de laagste prijsstijging...

Gemiddelde transactieprijs koopwoning in 2022 bijna 429.000 euro

Gemiddelde transactieprijs koopwoning in 2022 bijna 429.000 euro

In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in Nederland bijna 429.000 euro, 42.000 euro meer dan in 2021. In het vierde kwartaal daalde...

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Om uit de energiecrisis te komen, zijn volgens DNB meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen. DNB doet drie aanbevelingen aan de overheid:...

Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Om starters te helpen een betaalbare koopwoning op de markt te vinden, realiseert het kabinet een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen met een budget van 40 miljoen....

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Bij ongeveer twee derde van de verzekeraars bestaan er volgens DNB tekortkomingen in de beheersmaatregelen ten aanzien van datakwaliteit, zoals hiaten in het datakwaliteitsbeleid,...