Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

Huis (luiken) via Pixabay

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag tot 28.947 euro. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven. Het kabinet schaft de vrijstelling vanaf 1 januari 2024 helemaal af.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord afgesproken de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024 af te schaffen. De Tweede Kamer wil dat dit al eerder gebeurt. Daarom wordt de vrijstelling al in 2023 aangepast en in 2024 helemaal afgeschaft. 

De huidige spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die starten in 2023 vervalt. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die voor het eerst gedaan zijn in 2022 geldt nog voor 2023. 

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt aangepast voor bestaande en nieuwe hypotheken. In 2014 is begonnen het maximale aftrektarief in de vierde schijf stapsgewijs te verlagen. Dit gebeurde in stappen van 0,5 procentpunt per jaar. Vanaf 1 januari 2020 is er sprake van een versneld afbouwpad van 3,0 procentpunt per jaar om vanaf 2023 gelijk te zijn aan het tarief in de eerste schijf van box 1. Voor alle hypotheken wordt in 2023 de aftrek inkomstenbelasting daardoor mogelijk tegen maximaal het tarief van de eerste schijf.

Hillen

Met ingang van 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoning schuld (regeling Hillen) in gelijke stappen in dertig jaren uitgefaseerd. Dit betekent dat per 2023 nog 83,33 procent van het verschil tussen het eigenwoning forfait en de daarop drukkende aftrekbare kosten in aanmerking worden genomen.

Het eigenwoningforfait daalt van 0,45 procent naar 0,35 procent.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eigen schuld dikke bult...

Eigen schuld dikke bult...

Wie opzettelijk een onjuiste belastingaangifte doet, kan zich niet verschuilen achter de belastingadviseur. Dat oordeel velt de Rechtbank Amsterdam. De verdachte...

Fiscale claim niet verzilverd...

Fiscale claim niet verzilverd...

Uit het arrest Kostov kan niet worden afgeleid dat een btw-plichtige natuurlijke persoon zonder meer elke incidentele handeling onder bezwarende titel verricht in...

Te (luipaard)bont...

Te (luipaard)bont...

De Hoge Raad volgt de eerdere uitspraak dat geen giftenaftrek geldt voor aan een museum geschonken voorwerpen gemaakt van luipaardbont. Belanghebbende heeft in...

Fiscaliteit niet alleen in cijfers maar ook in woorden goed uitwerken

Fiscaliteit niet alleen in cijfers maar ook in woorden goed uitwerken

 Omdat hij de fiscaliteit niet ook goed in woorden had uitgewerkt, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een hypotheekadviseur 500 euro...