Scholing kan veel meerwaarde hebben voor WGA’ers met arbeidsvermogen

UWV

Een combinatie van leren en werken met begeleiding kan helpen bij de terugkeer naar werk van WGA'ers. In de praktijk wordt dit weinig ingezet voor deze doelgroep, aldus een verkenning in opdracht van UWV. "De oorzaken", aldus de uitkeringsinstantie, "liggen zowel bij werkgevers, WGA’ers en UWV-professionals als bij de externe partijen die betrokken kunnen zijn bij scholing voor deze groep (reintegratiebedrijven, Werkgeversservicepunten en Leerwerkloketten). Uit het verkennende onderzoek blijkt ook dat beperkte basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) voor de WGA-doelgroep vaak een belemmering vormen om weer aan het werk te komen, en dat het handig zou zijn als UWV daarvoor scholing zou kunnen inkopen. Dat is momenteel niet het geval."

De verkenning leest onder meer: "Veertig procent  van de WGA 80-100 en 50 procent van de WGA 35-80 vond werk (in loondienst) binnen twee jaar na de start van de scholing. Er spelen verschillende factoren die het vinden van werk voor WGA’ers bemoeilijken. De belangrijkste is dat werkgevers onvoldoende openstaan voor het in dienst nemen van WGA’ers vanwege de beperkte compensatiemogelijkheden ten opzichte van een Wajonger. Daarbij komt dat de aandacht voor deze doelgroep niet bij alle Werkgeverservicepunten (WSP’s) even groot is. Een specifiektarget voor het WSP met betrekking tot het aantal plaatsingen van WGA’ers kan hierbij helpen. En UWV-professionals moeten intern (werkgeversdienstverlening en de werkzoekendendienstverlening) intensiever met elkaar samenwerken om meer plaatsingen van WGA’ers te realiseren."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Derde periode NOW: helft toekenningen naar horeca en detailhandel

Derde periode NOW: helft toekenningen naar horeca en detailhandel

UWV heeft in totaal ruim 77.000 aanvragen toegekend voor de derde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben...

Pensioenbedrag ineens pas per 1 januari 2023

Pensioenbedrag ineens pas per 1 januari 2023

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen.De vrijstelling van de RVU-heffing en...

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie gestart

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie gestart

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige...

Corona wake-up call voor het MKB

Corona wake-up call voor het MKB

Bijna de helft van het MKB zag het verzuim veranderen tijdens de corona-uitbraak, zo blijkt uit onderzoek dat Interpolis door Motivaction liet uitvoeren. Ondernemers...

Uniform uitvraagformulier WGA ERD aangepast voor uitstapmoment 1 juli 2021

Uniform uitvraagformulier WGA ERD aangepast voor uitstapmoment 1 juli 2021

Het uniforme uitvraagformulier WGA ERD is aangepast voor het uitstapmoment 1 juli 2021. Het uiterste beslismoment voor het de overstap per 1 juli 2021 is vastgesteld...

Ruim 81.000 aanvragen voor derde periode NOW

Ruim 81.000 aanvragen voor derde periode NOW

Ruim 81.000 werkgevers hebben een aanvraag ingediend bij UWV voor de derde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarvan kwamen...

FNV: "Veiligheidsbeleid kabinet werkt niet"

FNV: "Veiligheidsbeleid kabinet werkt niet"

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van dit kabinet werkt niet, stelt de FNV naar aanleiding van CBS-cijfers. "Het aantal ongevallen van 93.000 per jaar blijft...

Rapport leidt tot kritische Kamervragen over MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Rapport leidt tot kritische Kamervragen over MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Het CDA-lid Palland stelt kritische Kamervragen aan minister Koolmees over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Een van de vragen is "of een verkorting van de loondoorbetalingsperiode...

Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus en Qees, in Ken je vak! VVP 6-2020) Gelukkig heb ik een advies gevraagd, zegt de werkgever. Ik geef aan dat het op zijn minst vreemd...

Uitlooptermijnen WIA worden niet uniform

Uitlooptermijnen WIA worden niet uniform

Minister Koolmees zal de uitlooptermijnen in de WIA niet uniform maken, laat hij de Tweede Kamer weten na onderzoek waarom door de Kamer was gevraagd. De minister:...