Schouten: "Voorlichting bij pensioenbedrag ineens afdoende geregeld"

Kiezen via Pixabay 2

Minister Schouten tornt niet aan de nieuwe mogelijkheid om te kiezen voor een pensioenbedrag ineens. Ook verdere aanscherping van de eisen aan de voorlichting rond het keuzemoment acht de minister niet nodig.

Schouten, in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen dat zij woensdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden: “Het voorliggende wetsvoorstel biedt deelnemers op het gebied van het pensioencontract geen aanvullende keuzemogelijkheden ten opzichte van de bestaande situatie. Om die reden acht de regering de bestaande (en aangescherpte) wettelijke voorschriften over de informatievoorziening – waaronder het overzicht van AOW en pensioenopbouw dat iedere deelnemer wordt geboden op mijnpensioenoverzicht.nl – de norm ‘aanzetten tot relevante actie’ en de norm keuzebegeleiding afdoende.

“Waar keuzemogelijkheden worden geboden, hebben pensioenuitvoerders de verplichting om deelnemers zowel correct, duidelijk en evenwichtig als tijdig te informeren over deze keuzemogelijkheden. Daar komt bij dat met dit wetsvoorstel een nieuwe open norm wordt geïntroduceerd die ervoor zorgt dat de pensioenuitvoerder bevordert dat de door hem gebruikte informatie zoveel als mogelijk aanzet tot relevante actie. Daarnaast introduceert dit wetsvoorstel de open norm keuzebegeleiding, die pensioenuitvoerders verplicht om de deelnemer adequaat te begeleiden bij het maken van keuzes binnen de pensioenovereenkomst. Onderdeel van deze keuzebegeleiding is een (digitale) keuzeomgeving.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Het niet verbeteren van de keuzebegeleiding zal leiden tot confettipensioen, meent Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van de organisatie...

Bedrag ineens: bekend maakt nog niet bemind

Bedrag ineens: bekend maakt nog niet bemind

Bekend maakt nog niet bemind. Dat constateert NN op grond van haar derde Bedrag Ineens Barometer. Gerard van Rooijen, directeur pensioen Nationale-Nederlanden: “Het...

Pensioenbedrag ineens uitgesteld naar 1 januari 2024

Pensioenbedrag ineens uitgesteld naar 1 januari 2024

Een pensioenbedrag ineens wordt pas mogelijk na 1 januari 2024 en niet, zoals eerder voorzien, vanaf 1 juli van dit jaar. Minister Schouten: “De regering...

Onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes

Onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes

In een voorlopige leidraad keuzebegeleiding behandelt de AFM het onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes door pensioenuitvoerders. De toezichthouder...

AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

In een voorlopige leidraad verduidelijkt de AFM hoe pensioenuitvoerders aan de nieuwe keuzebegeleidingsnorm uit de Wet toekomst pensioenen kunnen voldoen. Er zijn...

Binnenkort defintieve AFM-guidance Keuzebegeleiding

Binnenkort defintieve AFM-guidance Keuzebegeleiding

De AFM verwacht binnenkort de definitieve guidance keuzebegeleiding te publiceren. Keuzebegeleiding is de nieuwe verplichting uit hoofde van de nieuwe pensioenwetgeving...

Aon: “Persoonlijk gesprek bij bedrag ineens”

Aon: “Persoonlijk gesprek bij bedrag ineens”

Aon noemt een persoonlijk gesprek belangrijk bij de opname van een pensioenbedrag ineens. Frank Driessen, CEO Aon Wealth: “Ondanks dat de opname van een bedrag...

Dit najaar AFM-guidance keuzebegeleiding

Dit najaar AFM-guidance keuzebegeleiding

De AFM verwacht dit najaar haar guidance over de nieuwe norm keuzebegeleiding bij pensioen naar buiten te brengen. Het doel van deze guidance, aldus de toezichthouder,...

Onderzoek naar invulling nieuwe open norm keuzebegeleiding

Onderzoek naar invulling nieuwe open norm keuzebegeleiding

Om de sector vooruit te helpen bij het invullen van deze nieuwe  open norm, gaan Montae & Partners en Söderberg & Partners met behulp van de onderzoeksexpertise...

Pensioen: bedrag ineens pas per 1 juli 2023

Pensioen: bedrag ineens pas per 1 juli 2023

De mogelijkheid om bij pensionering een deel van het pensioen ineens op te nemen, gaat pas in op 1 juli 2023 in plaats van 1 januari. Dat staat in de toelichting...