Scildon: met name huurders beter voorlichten over financiële gevolgen vooroverlijden

Gezin via Pixabay

In Nederland overlijden jaarlijks ruim 150.000 mensen. Uit onderzoek dat is uitgevoerd door Fred de Jong en Björn Bierhaalder in opdracht van Scildon blijkt dat door het ontbreken van een verzekering  er voor tenminste 25.000 huishoudens vaak grote financiële problemen ontstaan.

Uit het onderzoek blijkt dat met name huurders niet beschikken over een ORV. Scildon: “In 69 procent van de gezinnen met een huurwoning is geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij huishoudens met een koopwoning ligt het percentage zonder een verzekering ook nog op 40 procent. In 48 procent van de huishoudens zonder verzekering leidt het overlijden van een kostwinner tot grote financiële problemen. Bij huurders is dit zelfs 66 procent.

“Het profiel van deze kwetsbare groep consumenten ziet er als volgt uit: veelal wonend in huurwoning; inkomen rond modaal; veelal lager opgeleid; onvoldoende inzicht in werkelijke woonlasten; veelal geen financieel adviseur.”

Er is veel onbekendheid over overlijdensrisicoverzekeringen. 39 procent van de consumenten met een huurwoning heeft er helemaal nooit over nagedacht. Daarnaast schat 55 procent van de consumenten die er wel over nadenkt de premie veel en veel te hoog in of heeft geen idee over de hoogte van de premie (21 procent). Terwijl de kosten voor een dergelijke verzekering vaak minder dan vijftien euro per maand bedragen.

Meer voorlichting is wenselijk

Scildon: “Intensiveren van de voorlichting over de financiële gevolgen van vooroverlijden voor gezinnen met een huurwoning is hard nodig. En ook de in 2018 ingegane maatregel dat kopers van een woning die een hypotheekschuld aangaan, niet langer verplicht worden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten heeft de situatie geen goed gedaan.

“Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol vervullen om consumenten beter voor te lichten over de risico’s en de financiële gevolgen van overlijden. Consumenten zien onafhankelijke adviseurs en zij het in mindere mate adviseurs van banken als hun belangrijkste aanspreekpunt op financieel gebied.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Vier dimensies van adviseren over financiële vitaliteit

Vier dimensies van adviseren over financiële vitaliteit

Binnen de financiële sector worden verschillende begrippen gebruikt die allemaal te maken hebben met de financiële situatie van mensen. Financieel gezond,...

Gert Jan Fritzsche verlaat Scildon

Gert Jan Fritzsche verlaat Scildon

Gert Jan Fritzsche gaat dit jaar Scildon verlaten. Zes jaar geleden trad hij aan als CEO. Volgens een beknopt persbericht neemt hij ergens dit jaar in goed overleg...

Waar blijft de doorstroomhypotheek?

Waar blijft de doorstroomhypotheek?

(Partner in kennis Scildon in VVP 06-2022) Henk Jansen, oprichter van het in expats gespecialiseerde financieel adviesbureau Expat Mortgages, is helder: “Er...

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

Zowel de hoogste als de laagste ORV-premie zijn meer dan zestien procent lager dan een jaar eerder. De gemiddelde premie is in een jaar tijd met meer dan acht procent...

TAF, Scildon, a.s.r. en NN winnaars vernieuwd Adfiz Prestatie Onderzoek

TAF, Scildon, a.s.r. en NN winnaars vernieuwd Adfiz Prestatie Onderzoek

TAF (Maatwerk ORV), Scildon (Huurverzekering), a.s.r. ( Platform Duurzaam Wonen), Nationale-Nederlanden (Dekking voor opruimen zonnepaneeldeeltjes) zijn de winnaars...

Dazure biedt kosteloze GezinGeregeld dekking

Dazure biedt kosteloze GezinGeregeld dekking

Dazure heeft de voorwaarden van de GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering verbeterd door de kosteloze GezinGeregeld dekking toe te voegen. Wanneer de klant met een...

Grotere eigen onderzoeksplicht bij execution only

Grotere eigen onderzoeksplicht bij execution only

(Kifid-uitspraak GC 2023-0005) Hoezeer de Geschillencommissie ook begrip heeft voor de verdrietige situatie waarin de consument en haar echtgenoot zich bevinden,...

Duurzaam advies: het hoort, het moet en het loont

Duurzaam advies: het hoort, het moet en het loont

(Fred de Jong in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) De meeste financieel adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Toch wordt het in gesprekken met...